Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Συνοπτικά πρακτικάΨηφοφορίεςΟνομαστικές ψηφοφορίεςΚείμενα που εγκρίθηκανΠλήρη Πρακτικά
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020 - ΒρυξέλλεςΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Αίτηση για την άρση της ασυλίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Θέσεις του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 71 του Κανονισμού) (επακόλουθες ενέργειες): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Πρώτη ψηφοφορία
 6.Επανάληψη της συνεδρίασης
 7.Aνακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Επανάληψη της συνεδρίασης
 9.Δεύτερη ψηφοφορία
 10.Επανάληψη της συνεδρίασης
 11.Aνακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Αιτιολογήσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας περιόδου συνόδου και διαβίβαση των Κειμένων που Εγκρίθηκαν: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Λήξη της συνεδρίασης
 18.Διακοπή της συνόδου
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (68 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (68 kb)
 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
Αναθεωρημένη έκδοση (881 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 12 Ιανουαρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου