Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2020 - ΒρυξέλλεςΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Αίτηση για την άρση της ασυλίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Θέσεις του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Διαπραγματεύσεις πριν από την πρώτη ανάγνωση του Κοινοβουλίου (άρθρο 71 του Κανονισμού) (επακόλουθες ενέργειες): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 5.Πρώτη ψηφοφορία
 6.Επανάληψη της συνεδρίασης
 7.Aνακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 8.Επανάληψη της συνεδρίασης
 9.Δεύτερη ψηφοφορία
 10.Επανάληψη της συνεδρίασης
 11.Aνακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Αιτιολογήσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 15.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας περιόδου συνόδου και διαβίβαση των Κειμένων που Εγκρίθηκαν: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Λήξη της συνεδρίασης
 18.Διακοπή της συνόδου
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (68 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (68 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (881 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 12 Ιανουαρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου