Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Fredagen den 13 november 2020 - BrysselReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Begäran om upphävande av immunitet: se protokollet
 3.Rådets ståndpunkter vid första behandlingen: se protokollet
 4.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 71 i arbetsordningen) (fortsättning): se protokollet
 5.Första omröstningsomgången
 6.Återupptagande av sammanträdet
 7.Tillkännagivande av omröstningsresultat: se protokollet
 8.Återupptagande av sammanträdet
 9.Andra omröstningsomgången
 10.Återupptagande av sammanträdet
 11.Tillkännagivande av omröstningsresultat: se protokollet
 12.Röstförklaringar: se protokollet
 13.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 14.Inkomna dokument: se protokollet
 15.Justering av protokoll från denna sammanträdesperiod och översändande av antagna texter: se protokollet
 16.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 17.Avslutande av sammanträdet
 18.Avbrytande av sessionen
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (68 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (68 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (881 kb)
Senaste uppdatering: 12 januari 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy