Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
XML 2k
Måndagen den 23 november 2020 - Bryssel Reviderad upplaga

10. Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument): se protokollet
Protokoll
Senaste uppdatering: 27 januari 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy