Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Понеделник, 23 ноември 2020 г. - БрюкселРедактирана версия
 1.Възобновяване на заседанието
 2.Откриване на заседанието
 3.Одобряване на протоколи от предишни заседания: вж. протокола
 4.Състав на Парламента: вж. протокола
 5.Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола
 6.Преговори преди първото четене в Парламента (член 71 от Правилника за дейността): вж. протокола
 7.Съобщение на председателството: вж. протокола
 8.Подписване на актове, приети по обикновената законодателна процедура (член 79 от Правилника за дейността): вж. протокола
 9.Действия, предприети вследствие позиции и резолюции на Парламента: вж. протокола
 10.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне): вж. протокола
 11.Внасяне на документи: вж. протокола
 12.Ред на работа
 13.Към по-устойчив единен пазар за предприятията и потребителите (разискване)
 14.Гласуване
 15.Към по-устойчив единен пазар за предприятията и потребителите (продължение на разискването)
 16.Към нова програма за потребителите за периода след 2020 г. (разискване)
 17.Пазари на финансови инструменти: изменение на изискванията за предоставяне на информация, управлението на продуктите и ограниченията на позициите с цел да се подпомогне възстановяването от пандемията от COVID-19 (разискване)
 18.Предприемане на мерки във връзка с безопасността на продуктите в рамките на единния пазар (кратко представяне)
 19.Укрепване на свободата на медиите: защита на журналистите в Европа, слово на омразата, дезинформация и роля на платформите (кратко представяне)
 20.Нова промишлена стратегия за Европа (кратко представяне)
 21.Последиците от избухването на COVID-19 за външната политика (кратко представяне)
 22.Повишаване на ефективността на развитието и на помощта (кратко представяне)
 23.Обяснения на вот: вж. протокола
 24.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 25.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 26.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (420 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (420 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (2521 kb)
Последно осъвременяване: 27 януари 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност