Eelnev 
 Järgnev 
ProtokollHääletusedNimelise hääletuse tulemusedVastuvõetud tekstidIstungi stenogramm
Istungi stenogramm
Esmaspäev, 23. november 2020 - BrüsselUuendatud versioon
 1.Istungjärgu jätkamine
 2.Osaistungjärgu avamine
 3.Eelmiste istungite protokollide kinnitamine (vt protokoll)
 4.Parlamendi koosseis (vt protokoll)
 5.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 6.Nõukogu esimesele lugemisele eelnevad läbirääkimised (kodukorra artikkel 71) (vt protokoll)
 7.Presidentuuri teatis (vt protokoll)
 8.Seadusandliku tavamenetluse kohaselt vastu võetud õigusaktide allkirjastamine (kodukorra artikkel 79) (vt protokoll)
 9.Parlamendi seisukohtade ja resolutsioonide vastuvõtmisele järgnev tegevus (vt protokoll)
 10.Suuliselt vastatavad küsimused (esitamine) (vt protokoll)
 11.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 12.Tööplaan
 13.Kestlikuma ühtse turu suunas äriettevõtete ja tarbijate jaoks (arutelu)
 14.Hääletusvoor
 15.Kestlikuma ühtse turu suunas äriettevõtete ja tarbijate jaoks (arutelu jätkamine)
 16.2020. aasta järgse uue tarbijakaitse tegevuskava väljatöötamine (arutelu)
 17.Finantsinstrumentide turud: teabele esitatavate nõuete, tootejuhtimise ja positsioonipiirangute muutmine, et aidata kaasa COVID-19 pandeemiast taastumisele (arutelu)
 18.Tooteohutuse tagamine ühtsel turul (lühiettekanne)
 19.Meediavabaduse tugevdamine: ajakirjanike kaitse Euroopas, vaenukõne, desinformatsioon ja platvormide roll (lühiettekanne)
 20.Euroopa uus tööstusstrateegia (lühiettekanne)
 21.COVID-19 pandeemia välispoliitilised tagajärjed (lühiettekanne)
 22.Arengu ja abi tõhususe täiustamine (lühiettekanne)
 23.Selgitused hääletuse kohta (vt protokoll)
 24.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 25.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 26.Istungi lõpp
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (420 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (420 kb)
 
Istungi stenogramm
Uuendatud versioon (2521 kb)
Viimane päevakajastamine: 27. jaanuar 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika