Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Maandag 23 november 2020 - BrusselHerziene uitgave
 1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergaderingen: zie notulen
 4.Samenstelling Parlement: zie notulen
 5.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 6.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing van het Parlement (artikel 71 van het Reglement): zie notulen
 7.Mededeling van de Voorzitter: zie notulen
 8.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 79 van het Reglement): zie notulen
 9.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven gevolg: zie notulen
 10.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening): zie notulen
 11.Ingekomen stukken: zie notulen
 12.Regeling van de werkzaamheden
 13.Naar een duurzamer eengemaakte markt voor het bedrijfsleven en consumenten (debat)
 14.Stemronde
 15.Naar een duurzamer eengemaakte markt voor het bedrijfsleven en consumenten (voortzetting van het debat)
 16.Naar een nieuwe consumentenagenda voor na 2020 (debat)
 17.Markten voor financiële instrumenten: wijziging van de informatievereisten, productgovernance en positielimieten om bij te dragen aan het herstel van de COVID-19-pandemie (debat)
 18.De aanpak van productveiligheid op de interne markt (korte presentatie)
 19.Versterking van de mediavrijheid: bescherming van journalisten in Europa, haatzaaiende taal, desinformatie en de rol van platforms (korte presentatie)
 20.Een nieuwe industriestrategie voor Europa (korte presentatie)
 21.Gevolgen van de COVID-19-pandemie voor het buitenlands beleid (korte presentatie)
 22.Verbetering van de doeltreffendheid van ontwikkelingshulp en de efficiëntie van steun (korte presentatie)
 23.Stemverklaringen: zie notulen
 24.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 25.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 26.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (420 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (420 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (2521 kb)
Laatst bijgewerkt op: 27 januari 2021Juridische mededeling - Privacybeleid