Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Pondelok, 23. novembra 2020 - BruselRevidované vydanie
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Schválenie zápisníc z predchádzajúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 4.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 5.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 6.Rokovania pred prvým čítaním v Parlamente (článok 71 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 7.Oznámenie predsedníctva: pozri zápisnicu
 8.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 79 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 9.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu: pozri zápisnicu
 10.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty): pozri zápisnicu
 11.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 12.Program práce
 13.Smerom k udržateľnejšiemu jednotnému trhu pre podniky a spotrebiteľov (rozprava)
 14.Hlasovanie
 15.Smerom k udržateľnejšiemu jednotnému trhu pre podniky a spotrebiteľov (pokračovanie rozpravy)
 16.Smerom k novému programu pre spotrebiteľov po roku 2020 (rozprava)
 17.Trhy s finančnými nástrojmi: zmena, pokiaľ ide o požiadavky na informácie, správu produktov a obmedzenia pozícií v záujme pomoci pri obnove po pandémii ochorenia COVID-19 (rozprava)
 18.Riešenie bezpečnosti výrobkov na jednotnom trhu (stručná prezentácia)
 19.Posilnenie slobody médií: ochrana novinárov v Európe, nenávistné prejavy, dezinformácie a úloha platforiem (stručná prezentácia)
 20.Nová priemyselná stratégia pre Európu (stručná prezentácia)
 21.Zahraničnopolitické dôsledky pandémie COVID-19 (stručná prezentácia)
 22.Zlepšovanie účinnosti rozvoja a efektívnosti pomoci (stručná prezentácia)
 23.Vysvetlenia hlasovania: pozri zápisnicu
 24.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 25.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 26.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (420 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (420 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (2521 kb)
Posledná úprava: 27. januára 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia