Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
XML 4k
Tisdagen den 24 november 2020 - Bryssel Reviderad upplaga

2. Tillkännagivande av omröstningsresultat: se protokollet
Anföranden på video
Protokoll
 

(Az ülést 8.32-kor felfüggesztik)

 
  
  

Puhetta johti HEIDI HAUTALA
varapuhemies

 
Senaste uppdatering: 16 mars 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy