Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Tisdagen den 24 november 2020 - BrysselReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Tillkännagivande av omröstningsresultat: se protokollet
 3.Återupptagande av sammanträdet
 4.Grupptalan för att skydda konsumenters kollektiva intressen (debatt)
 5.Situationen för de grundläggande rättigheterna i Europeiska unionen – årsrapport för 2018–2019 (debatt)
 6.Utvärdering av valen till Europaparlamentet (debatt)
 7.Första omröstningsomgången
 8.Utvärdering av valen till Europaparlamentet (fortsättning på debatten)
 9.Översyn av EU:s handelspolitik (debatt)
 10.Återupptagande av sammanträdet
 11.Tillkännagivande av omröstningsresultat: se protokollet
 12.Återupptagande av sammanträdet
 13.Ökande spänningar i Varosha efter Turkiets olagliga agerande och det brådskande behovet av återupptagna samtal (debatt)
 14.De geopolitiska konsekvenserna av Abrahamavtalen i Mellanöstern (debatt)
 15.Kampen mot straffrihet för brott mot journalister runt om i världen (debatt)
 16.Meddelande från talmannen: se protokollet
 17.Återupptagande av sammanträdet
 18.Andra omröstningsomgången
 19.Röstförklaringar: se protokollet
 20.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 21.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 22.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (549 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (549 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (2931 kb)
Senaste uppdatering: 16 mars 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy