Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 25 november 2020 - BrysselReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Tillkännagivande av omröstningsresultat: se protokollet
 3.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 71 i arbetsordningen) (vidtagna åtgärder): se protokollet
 4.Återupptagande av sammanträdet
 5.Uttalande av talmannen
 6.Förberedelse av Europeiska rådets möte den 10–11 december 2020 (debatt)
 7.Istanbulkonventionen och våld mot kvinnor (debatt)
 8.Återupptagande av sammanträdet
 9.Första omröstningsomgången
 10.Återupptagande av sammanträdet
 11.Ungerns inblandning i medierna i Slovenien och Nordmakedonien (debatt)
 12.Aborträtten i Polen (debatt)
 13.Den nya hbtqi-jämställdhetsstrategin (debatt)
 14.Tillkännagivande av omröstningsresultat: se protokollet
 15.Den nya hbtqi-jämställdhetsstrategin (fortsättning på debatten)
 16.Återupptagande av sammanträdet
 17.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 18.Andra omröstningsomgången
 19.Röstförklaringar: se protokollet
 20.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 21.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 22.Delegerade akter (artikel 111.2 i arbetsordningen): se protokollet
 23.Genomförandeåtgärder (artikel 112 i arbetsordningen): se protokollet
 24.Anslagsöverföringar och budgetbeslut: se protokollet
 25.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 26.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (512 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (512 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (2850 kb)
Senaste uppdatering: 31 mars 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy