Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Четвъртък, 26 ноември 2020 г. - БрюкселРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Обявяване на резултатите от гласуването: вж. протокола
 3.Възобновяване на заседанието
 4.Фармацевтична стратегия за Европа (разискване)
 5.Първо гласуване
 6.Фармацевтична стратегия за Европа (продължение на разискването)
 7.Премахване на митата върху определени продукти (разискване)
 8.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и на правовата държава (разискване)
  8.1.Влошаващото се положение с правата на човека в Алжир, по-специално случаят с журналиста Халед Драрени
  8.2.Положението в Етиопия
  8.3.Продължаващите нарушения на правата на човека в Беларус, по-специално убийството на Роман Бондаренко
 9.Възобновяване на заседанието
 10.Обявяване на резултатите от гласуването: вж. протокола
 11.Възобновяване на заседанието
 12.Съобщение на председателството: вж. протокола
 13.Позиция на Съвета на първо четене: вж. протокола
 14.Второ гласуване
 15.Възобновяване на заседанието
 16.Обявяване на резултатите от гласуването: вж. протокола
 17.Обяснения на вот: вж. протокола
 18.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 19.Петиции: вж. протокола
 20.Асоциирани комисии (член 57 от Правилника за дейността): вж. протокола
 21.Решение за изготвяне на доклади по собствена инициатива: вж. протокола
 22.Промяна на заглавия на доклади по собствена инициатива: вж. протокола
 23.Процедура на одобрение (член 105 от Правилника за дейността): вж. протокола
 24.Внасяне на документи: вж. протокола
 25.Одобряване на протоколите от заседанията от настоящата сесия и предаване на приетите текстове: вж. протокола
 26.График на следващите заседания: вж. протоколи
 27.Закриване на заседанието
 28.Прекъсване на сесията
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (361 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (361 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (2271 kb)
Последно осъвременяване: 11 февруари 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност