Poprzedni 
 Następny 
ProtokółGłosowaniaGłosowanie imienneTeksty przyjętePełne sprawozdanie
Pełne sprawozdanie z obrad
Czwartek, 26 listopada 2020 r. - BrukselaWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Ogłoszenie wyników głosowania: patrz protokół
 3.Wznowienie posiedzenia
 4.Strategia farmaceutyczna dla Europy (debata)
 5.Pierwsza część głosowania
 6.Strategia farmaceutyczna dla Europy (ciąg dalszy debat)
 7.Zniesienie ceł na niektóre produkty (debata)
 8.Debaty nad przypadkami łamania praw człowieka, zasad demokracji i praworządności (debata)
  8.1.Pogorszenie sytuacji w zakresie praw człowieka w Algierii, w szczególności sprawa dziennikarza Khaleda Drareniego
  8.2.Sytuacja w Etiopii
  8.3.Trwające łamanie praw człowieka na Białorusi, w szczególności morderstwo Ramana Bandarenki
 9.Wznowienie posiedzenia
 10.Ogłoszenie wyników głosowania: Patrz protokól
 11.Wznowienie posiedzenia
 12.Komunikat Przewodniczącego: Patrz protokól
 13.Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu: patrz protokól
 14.Druga część głosowania
 15.Wznowienie posiedzenia
 16.Ogłoszenie wyników głosowania: Patrz protokól
 17.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu: patrz protokół
 18.Korekty i zamiary głosowania: patrz protokół
 19.Petycje: patrz protokół
 20.Zaangażowane komisje (art. 57 Regulaminu): Patrz protokól
 21.Decyzje w sprawie sporządzenia sprawozdań z własnej inicjatywy: Patrz protokól
 22.Zmiany tytułów sprawozdań z własnej inicjatywy: Patrz protokól
 23.Procedura zgody (art. 105 Regulaminu): Patrz protokól
 24.Składanie dokumentów: patrz protokół
 25.Zatwierdzenie protokołów posiedzeń bieżącej sesji i przekazanie przyjętych tekstów: Patrz protokól
 26.Kalendarz następnych posiedzeń: patrz protokól
 27.Zamknięcie posiedzenia
 28.Przerwa w obradach
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (361 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (361 kb)
 
Pełne sprawozdanie z obrad
Wersja poprawiona (2271 kb)
Ostatnia aktualizacja: 11 lutego 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności