Ευρετήριο 
Πληρη πρακτικα των συζητησεων
XML 361kPDF 2271k
Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2020 - Βρυξέλλες Αναθεωρημένη έκδοση
1. Έναρξη της συνεδρίασης
 2. Aνακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3. Επανάληψη της συνεδρίασης
 4. Φαρμακευτική στρατηγική για την Ευρώπη (συζήτηση)
 5. Πρώτη ψηφοφορία
 6. Φαρμακευτική στρατηγική για την Ευρώπη (συνέχεια της συζήτησης)
 7. Kατάργηση των τελωνειακών δασμών που επιβάλλονται σε ορισμένα προϊόντα (συζήτηση)
 8. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (συζήτηση)
  8.1. Η επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αλγερία, και ειδικότερα η υπόθεση του δημοσιογράφου Khaled Drareni
  8.2. Η κατάσταση στην Αιθιοπία
  8.3. Οι συνεχείς παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία, και ειδικότερα η δολοφονία του Raman Bandarenka
 9. Επανάληψη της συνεδρίασης
 10. Aνακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 11. Επανάληψη της συνεδρίασης
 12. Ανακοίνωση της Προεδρίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13. Θέση του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14. Δεύτερη ψηφοφορία
 15. Επανάληψη της συνεδρίασης
 16. Aνακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17. Αιτιολογήσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19. Αναφορές: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20. Συνδεδεμένες επιτροπές (άρθρο 57 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 21. Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 22. Τροποποίηση τίτλων εκθέσεων πρωτοβουλίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 23. Διαδικασία έγκρισης (άρθρο 105 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 24. Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 25. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας περιόδου συνόδου και διαβίβαση των Κειμένων που Εγκρίθηκαν: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 26. Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 27. Λήξη της συνεδρίασης
 28. Διακοπή της συνόδου


  

VORSITZ: OTHMAR KARAS
Vizepräsident

 
1. Έναρξη της συνεδρίασης
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

(Die Sitzung wird um 8.31 Uhr eröffnet.)

 

2. Aνακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

(Die Sitzung wird um 8.34 Uhr unterbrochen.)

 

3. Επανάληψη της συνεδρίασης
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

(Die Sitzung wird um 8.47 Uhr wieder aufgenommen.)

 

4. Φαρμακευτική στρατηγική για την Ευρώπη (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Der Präsident. – Als nächster Punkt der Tagesordnung folgt die Aussprache über die Erklärung der Kommission zur Arzneimittelstrategie der EU (2020/2878(RSP)).

Ich möchte alle Mitglieder darauf hinweisen, dass auch am heutigen Tag, wie bei allen Aussprachen dieser Tagung, die vereinbarte Vorgangsweise gilt, dass wir keine spontanen Wortmeldungen annehmen – ich weiß, dass das manchen sehr schwer fällt – und dass es keine blauen Karten gibt, um keine Diskriminierungen zwischen den Kolleginnen und Kollegen, die im Saal sind, und jenen, die von den EPLO zugeschaltet sind, zu haben.

Außerdem sind Zuschaltungen aus den Verbindungsbüros des Parlaments in den Mitgliedstaaten vorgesehen.

 
  
MPphoto
 

   (Inaudible interjections from the floor from Mr Martusciello)

President. – Colleague, I told you at the beginning that I cannot accept individual remarks or interventions.

(Inaudible interjections from the floor from Mr Martusciello)

No, it’s not acceptable. I explained very clearly why it is not acceptable. Please sit down. The Commissioner has the floor. Stop please.

 
  
MPphoto
 

  Stella Kyriakides, Member of the Commission. – Mr President, we are nearing the end of one of the most challenging and most consequential years in recent memory. First of all, as I look back on 2020, the feeling I have is of being heartbroken for so many lives that have been lost. But I also feel pride and I feel gratitude when I think of all the frontline workers and all the doctors and nurses who have sacrificed, how neighbours have rallied around each other, and how the European Union came together to support citizens of Member States.

I’m also reminded of an old saying that those who do not learn from history are condemned to repeat it, and COVID-19 has taught us some harsh lessons, lessons that we are still learning. It has reminded us of the foundational role that health plays in our societies and our economies. It has highlighted the vital importance of solidarity, and this has amplified structural vulnerabilities in our health system. The Commission is determined to heed these lessons and take decisive action in partnership with the European Parliament and Member States.

Yesterday, we adopted an ambitious pharmaceutical strategy for Europe. It is an important building block in a genuine European health union and I am truly delighted to have the opportunity to discuss it with you. This strategy addresses both the short-term challenges linked to COVID-19 and the long-term challenges connected with unmet medical needs, Europe’s strategic autonomy and sustainable health systems.

I will share with you that this was a strategy that was in my mandate letter from President von der Leyen one year ago. When I saw it there, I knew that we were faced with challenges with the pharmaceutical situation in Europe, but I never imagined that we would be presenting it in the COVID—19 crisis. It has changed a lot and we have adjusted many things in this strategy from what we have learned in this pandemic.

It focuses on four key areas. First and foremost, improving patients’ access to affordable medicines. Secondly, ensuring innovation to boost the potential of our pharmaceutical industry and increasing support for unmet medical needs of patients. This includes harnessing the benefits of emerging science and technology and reducing the environmental footprint. It is no good having innovation if you cannot have this reach patients. Third, building strategic autonomy, developing resilient and diverse types of supply chains, and addressing the root causes of shortages of medicines. This includes the European Health Emergency Response Authority (HERA), which will enable the EU and its Member States to rapidly deploy the most advanced medical and other measures in the event of a health emergency. And finally, fourth, to promote EU influence and competitiveness at global level and ensure a level playing field for EU operators. So the pharmaceutical strategy aims to cover the whole life cycle of medicine, from research to clinical trials and authorisation, from consumption to safe disposal.

Honourable Members, the current pharmaceutical legislation has served us well. However, we are now living in a vastly different reality. We have to take a holistic view of the pharmaceutical legislation and make the necessary improvements to ensure it is better adapted for today’s world. Over the next two years, we will work hard on the reform of the pharmaceutical legislation. This reform will address all the angles I mentioned, but always putting the patient at the centre and always ensuring that our pharmaceutical industry maintains its global leadership. This applies to the framework for medicines, for children and rare diseases.

However, this strategy is not just about changes to legislation. We will also simplify the regulatory procedure allowing quicker access to innovative and affordable medicines for patients, such as gene-editing technologies and personalised treatments; to facilitate the development of novel antibiotics and to combat antimicrobial resistance; to increase the uptake of generics and biosimilars. We will also create a health data space where regulators and the industry can exchange data for the benefit of patients and provide for simple solutions such as electronic product information. At the same time, we will revise our system of initiatives for research and development to ensure those incentives are fair and balanced while allowing the EU industry to remain innovative and competitive worldwide. We will also take action to make medicines more environmentally friendly.

Last, but definitely not least, we aim to address shortages of medicines by reinforcing the current obligations for supply, and require an early notification of interruption. In parallel, we will strengthen coordination with key stakeholders and industry and patient associations by establishing a structural dialogue to better understand vulnerabilities in the supply chain.

I just want to end by saying a few words. There are thousands of European Union citizens who are today suffering from rare diseases, and there are thousands of families who have children with cancer, and they do not have access to the medicines that we would want them to have that would give them a better quality of life and hope. The way forward with this is to encourage innovation and to make sure that no matter where you live, no matter which Member State you belong to, you have equal access to safe and affordable and innovative medicines.

The road is not going to be easy, and this is a strategy that is a vision, and it is a vision with actions that will be developing over the next four years. We already have a very buoyant, and I would say a front-runner, in the pharmaceutical industry in Europe, but we can do better and we now have the opportunity, so it’s up to all of us – the European Parliament, the Council and definitely the Commission. If we work together, we can bring together new legislation, but also other actions that are really going to change the realities for access to medicines for citizens across the Member States, and this is a responsibility that we will definitely do our best to stand up to.

 
  
MPphoto
 

  Dolors Montserrat, en nombre del Grupo PPE. – Señor presidente, señora comisaria, una de las lecciones de la pandemia de COVID-19 es que hemos acelerado la construcción de una Unión Europea de la salud, y esta nueva Estrategia Farmacéutica es una oportunidad para cimentar uno de los pilares de esta nueva Europa para la salud. Con esta Estrategia debemos lograr ser capaces de afrontar cualquier pandemia o amenaza sanitaria, poner al paciente en el centro de todas las decisiones, dar solución a las necesidades médicas no atendidas, asegurar el acceso a los medicamentos para todos, fortalecer la competitividad de la industria europea y hacer que Europa sea líder mundial en investigación y en el cuidado de la salud.

Debemos invertir más en la lucha contra la resistencia a los antimicrobianos y su rápida propagación, que amenaza a Europa con más de 33 000 personas fallecidas al año. Hoy hay más de 7 000 enfermedades raras, el 95 % de ellas sin tratamiento. Debemos dar respuesta a los pacientes y a sus familiares ante esta gran desesperación.

Tenemos una gran brecha en la investigación y el desarrollo de medicamentos pediátricos, y nuestros hijos son lo primero. Y no podemos permitir que un paciente de cáncer europeo tenga una diferencia de entre un 7 % y un 90 % de posibilidades de acceso a medicamentos aprobados. O que tenga que esperar entre 90 o 1 000 días para que un fármaco se comercialice después de haber sido aprobado.

La Estrategia también debe fortalecer la competitividad de la industria farmacéutica, fomentando un sistema normativo estable y sólido, mejorando la contratación pública, agilizando los procedimientos de aprobación sin renunciar a la seguridad y facilitando la puesta a disposición de medicamentos de calidad.

También debe ser una realidad la transformación tecnológica y digital, utilizando la inteligencia artificial para mejorar la detección precoz y avanzar en tratamientos innovadores y personalizados. Y debemos impulsar la producción en Europa y nuestra autonomía industrial para no depender de terceros países.

Son muchos los retos que tenemos por delante y debemos dar respuesta a cada uno de ellos. Y para conseguirlo debemos trabajar juntos los sectores público y privado. Solo así conseguiremos el equilibrio entre la innovación, la accesibilidad a esta y la sostenibilidad de los sistemas nacionales de salud. Solo así protegeremos uno de los grandes derechos fundamentales, la salud de todos, y con mucha esperanza para todos.

 
  
MPphoto
 

  Heléne Fritzon, för S&D-gruppen. – Herr talman! Jag vill tacka kommissionär Stella Kyriakides för hennes utmärkta inledning. Inom S&D-gruppen välkomnar vi att kommissionen nu har presenterat läkemedelsstrategin för EU. Det är ett viktigt steg på vägen mot en europeisk hälsounion där vi lägger grunden för att EU bättre ska kunna hantera de risker som vi möter just nu i pandemin, men också i framtiden.

Läkemedel ger stora möjligheter att både bota och lindra sjukdomar, men vi har också en mängd utmaningar. Vi måste se till att vi har en jämlik tillgång till läkemedel för hela befolkningen. Vi måste också ha en miljömässigt hållbar läkemedelsanvändning. Användningen måste vara effektiv och säker, och förhållandet mellan kostnader och behandling måste vara rimlig.

I S&D-gruppen har vi länge efterlyst ökade åtgärder för att säkerställa just tillgången till säkra, effektiva och prisvärda läkemedel. Vi visste och vi ser att redan före covid-19-krisen fanns det brister, och vi ser nu att det är mycket glädjande att kommissionen föreslår konkreta åtgärder. Det är ett utmärkt tillfälle att stärka patientsäkerheten. Patientperspektivet måste vara i fokus, samtidigt som det är viktigt att vi ser industri- och konkurrensfrågorna.

Covid-19-pandemin har visat bristerna. Vi måste säkerställa att Europa aldrig mer kommer att uppleva brist på läkemedel och medicinsk utrustning. Vi kommer att ha nya pandemiska hot också framöver. Så jag förväntar mig att detta leder till konkreta åtgärder och detta, Europakollegor, detta är Europas medborgare. De har rätt att förvänta sig detta av EU.

 
  
MPphoto
 

  Véronique Trillet-Lenoir, au nom du groupe Renew. – Monsieur le Président, Madame la Commissaire, à travers cette stratégie pharmaceutique, nous avons le devoir de garantir aux citoyens européens un accès rapide et équitable à des médicaments innovants, rigoureusement évalués, abordables et constamment disponibles.

Innovants, car issus d’une recherche européenne de pointe pour toutes les maladies, y compris les plus rares. Et nous saluons la révision des législations européennes sur les médicaments dédiés aux maladies des enfants, en particulier aux cancers et aux maladies rares. C’est primordial, c’est une question de justice et d’équité.

Rigoureusement évalués. Et il importera pour cela de convaincre les chefs de gouvernement de débloquer le règlement concernant l’évaluation des technologies de la santé (HTA). Nous disposerons ainsi des moyens de déterminer ensemble la valeur ajoutée des médicaments.

Abordables, car cette valeur ajoutée déterminera la valeur tout court et améliorera la convergence des prix. Vous l’amorcez en proposant une coopération renforcée entre les États membres, mais il faudra rapidement déboucher sur la révision de la directive concernant la transparence des mesures régissant la fixation des prix.

Enfin, constamment disponibles, en luttant contre les pénuries par le renforcement des missions de contrôle de l’Agence du médicament et par la restauration de l’indépendance pharmaceutique européenne. Vous demandez une étude, elle devra impérativement aboutir à des mesures concrètes.

Retrouvons ainsi ensemble le cercle vertueux: recherche, évaluation, tarification, approvisionnement, qui est le fondement de l’Europe du médicament dont vous avez posé aujourd’hui la première pierre.

 
  
MPphoto
 

  Joëlle Mélin, au nom du groupe ID. – Monsieur le Président, Madame la Commissaire, vous souhaitez construire une stratégie pharmaceutique pour l’Europe, qui vise à garantir la qualité et la sécurité du médicament. Mais c’est très exactement le même motif qui a été à l’origine de la création, il y a 16 ans, de l’Agence européenne du médicament, qui établit déjà les procédures communautaires d’autorisation de surveillance et de pharmacovigilance des médicaments à usage humain et vétérinaire.

Vous ajoutez que vous souhaitez améliorer et accélérer l’accès des patients aux médicaments à des prix abordables et en toute sécurité. Mais comment allez-vous obtenir le soutien de députés, dont la quasi-totalité des groupes a rejeté un rapport sur l’accès aux médicaments que j’ai porté en 2016 et qui était rédigé exactement dans les mêmes termes?

Vous dites encore qu’il faudra soutenir l’innovation de l’industrie pharmaceutique, cela est évident, mais il faudra auparavant rétablir des règles d’une juste concurrence qui n’incitent plus nos grands groupes à délocaliser 80 % des principes actifs des génériques en Chine ou en Inde. La crise de la COVID n’a été que le révélateur d’une situation intenable et ancienne qui a eu pour effet de multiplier par 20 les pénuries de médicaments en France en moins de 10 ans. Et cela en conséquence directe de votre politique mondialiste.

Pour avoir un contrôle des stocks, vous en appelez à encore plus d’Europe, par l’Europe de la santé, en élargissant les compétences de l’Agence européenne des médicaments, en particulier grâce à de nouvelles technologies, et en créant un système interconnecté de santé. Mais qui nous garantit que ces données ne seront pas immédiatement récupérées par des assureurs ou par des prestataires étrangers du numérique?

Vous abordez aussi la lutte contre le cancer. Certes, une commission spéciale vient d’être créée, mais nous attendons depuis une résolution de 2016 que le règlement pédiatrique soit révisé en ce qui concerne la lutte contre le cancer de l’enfant.

Vous souhaitez, à bon escient, grâce au dispositif Horizon Europe, l’intelligence artificielle et la numérisation, accélérer la recherche et l’innovation. Mais comment pourrez-vous nous assurer que les résultats et les publications seront au rendez-vous, alors qu’un an après le lancement des aides pour la recherche sur la COVID, nous n’avons toujours aucun retour exploitable pour réorienter les États dans leur stratégie sanitaire?

Alors une fois de plus, au détour d’un projet a priori acceptable et au motif des défis futurs, vous débordez très largement de vos prérogatives et, à propos de ce qui n’est qu’une possibilité thérapeutique parmi d’autres, vous bétonnez un véritable outil de formatage du secteur européen des soins de santé qui ôtera toute autonomie aux États membres dans leur gestion régalienne.

C’est pourquoi, au lieu de construire ce système fragile, nous vous proposons une coopération entre les États qui permet d’utiliser les outils déjà existants. Et cela pour permettre la relocalisation de la production en matière générique en Europe et en France, assurer localement toutes les étapes de la fabrication, et cela en quantité et production suffisantes, assurer les bonnes pratiques de cette fabrication, assurer la transparence des stocks, assurer le traçage et l’étiquetage des boîtes à tous les stades, mettre enfin fin à la politique des quotas et limiter, autant que faire se peut, le commerce parallèle, rendre les réglementations plus flexibles, permettre une politique des prix et des coûts qui stabilise les marges, et donc les marchés et, in fine, sauver nos systèmes nationaux.

 
  
MPphoto
 

  Kim Van Sparrentak, on behalf of the Verts/ALE Group. – Mr President, we all agree that our health is one of the greatest goods we have. This year, we stayed at home collectively to ensure no one’s health would be jeopardised. As a society, we have evolved to foster our public health by producing treatments such as vaccines, and we have managed to eradicate many diseases from the face of the earth.

But it seems as if the progress made is now being stalled by the greed of the shareholders of the big pharmaceutical companies because, in a profit—driven pharmaceutical industry, treatments for rare diseases won’t bring enough profit and, if medicines can be sold for a higher price in one Member State, we apparently accept that medicines are not available for the people who need them elsewhere. And, when there is a pandemic, we don’t get a patent pool because that goes against the interest of big corporations.

This is not what the European health union should look like, and I’m glad that in the Pharmaceutical Strategy the Commission acknowledges this. But how, then, does the Commission delay real action for change? Hasn’t the Commission faced the problem of a too powerful and profit—driven pharmaceutical industry first hand when negotiating for the COVID vaccine in the past year? We need to start to change now.

We call upon the Commission to step up against the abuses of dominant positions in the pharmaceutical sector, to demand transparency on development costs as part of the requirements for public subsidies, and to update intellectual property rules to better reflect innovation. Only then can we truly say that we put patients over profits and ensure accessible medicines for all European citizens.

 
  
MPphoto
 

  Joanna Kopcińska, w imieniu grupy ECR. – Panie Przewodniczący! Szanowna Pani komisarz! Strategia farmaceutyczna dla Europy ma na celu rozwiązanie problemów zdrowia publicznego poprzez stworzenie przyszłościowych rozwiązań regulacyjnych oraz zapewnienie pacjentom równego dostępu do leków. Z jednej strony rozwój technologiczny i naukowy przyczynia się do innowacyjnego leczenia, z drugiej zaś strony sama technologia stanowi wyzwanie dla ram regulacyjnych i prowadzi do tworzenia niezamierzonych barier. W tej kwestii musimy podjąć się jakościowych zmian. Powinniśmy wzmocnić przystępność w obszarze leków oraz zapewnić ich równy dostęp bez wykluczania kogokolwiek. Co więcej, obecna pandemia koronawirusa jeszcze bardziej zaostrzyła problem braku niezależności lekowej naszego kontynentu oraz wysoką wrażliwość łańcucha dostaw. Jako kontrsprawozdawca w obecnym programie EU4Health, ale również kontrsprawozdawca w przyjętym już sprawozdaniu w sprawie braku leków opowiadam się odpowiedzialnie za częściowym przeniesieniem produkcji kluczowych substancji z powrotem na nasz kontynent. Należy rozważyć takie zachęty finansowe na poziomie Unii Europejskiej, które będą faworyzowały produkcję substancji aktywnych oraz innych półśrodków wytwórczych tutaj w Europie. Tylko dywersyfikacja dostawców zwiększy bezpieczeństwo lekowe naszego kontynentu. Musimy przemyśleć również odpowiednią politykę tworzenia zapasów leków w państwach członkowskich.

Komplementarność i synergia strategii farmaceutycznej z programem EU4Health, z planem zwalczania raka, ze sprawozdaniem w sprawie braku leków oraz obecnie przedstawianym przez Komisję pakietem zdrowia zyska prawdziwą efektywność tylko wtedy, kiedy będzie opierać się na poszanowaniu podziału kompetencji w dziedzinie polityki zdrowotnej. Z tego to względu na poziomie unijnym musimy działać horyzontalnie, uwzględniając ściśle propozycje państw członkowskich, które już dysponują wiedzą co do dostępności na swoim terytorium krytycznych leków.

 
  
MPphoto
 

  Kateřina Konečná, za skupinu GUE/NGL. – Pane předsedající, ač to nedělám příliš často, nejprve mi dovolte Komisi pochválit. Osobně vítám, že jedním ze čtyř hlavních cílů je zajistit přístup pacientů k cenově dostupným lékům a zaměřit se na nedostatky v léčebných potřebách pro děti a pacienty se vzácnými onemocněními.

Tuto revizi potřebujeme jako sůl a koneckonců já sama po ní volám v Evropském parlamentu poledních šest let. Pevně tedy doufám, že součástí revize budou i společné nákupy léků na vzácná onemocnění na úrovni celé Evropské unie, protože v posledních měsících se ukázalo, že když Komise chce, tak společné nákupy jdou, a nevidím důvod, proč takto nepostupovat i u léků na vzácná onemocnění. Nicméně, čekala bych v  nové strategii zmínku o patentovém právu na úrovni Světové zdravotnické organizace, protože jak jsme zjistili, řada současných pravidel celosvětového obchodu nám v řešení jakékoliv větší krize ve zdravotnictví prostě nepomáhá.

Na tomto místě bych tedy znovu ráda vyzvala jak Komisi, tak Světovou zdravotnickou organizaci, aby se co nejvíce aktivně účastnily řešení tohoto problému v rámci fóra pro spravedlivé ceny. Pokud zásadním způsobem nezasáhneme do této úpravy, zlepší se na přístupu k lékům a jejich ceně jen velmi málo a farmaceutické firmy budou dál vydělávat a občané budou nuceni platit.

Kolegové, předložený návrh vnímám zatím pozitivně, ale vidím v něm spoustu bílých míst. Nicméně čeká nás spousta práce a já se na ni těším.

 
  
MPphoto
 

  Λευτέρης Νικολάου-Αλαβάνος (NI). – Κύριε Πρόεδρε, οι μονάδες εντατικής θεραπείας γεμίζουν ασφυκτικά, διαιωνίζονται τα εγκληματικά κενά σε κλίνες και προσωπικό και η ελληνική κυβέρνηση από τη μια κάνει εξοργιστικές συγκρίσεις των νεκρών ανά χώρα, ισχυρίζεται προκλητικά ότι αν αυξηθούν οι μονάδες εντατικής θεραπείας θα αυξηθούν οι νεκροί, ενώ μειώνει κατά 600 εκατομμύρια τη χρηματοδότηση της υγείας. Για μέτρα προστασίας σε μέσα μαζικής μεταφοράς και σε χώρους δουλειάς ούτε κουβέντα, αφού δεν εξυπηρετούν την κερδοφορία των επιχειρηματιών.

Τα εμβόλια, με την προϋπόθεση ότι θα είναι ασφαλή και αποτελεσματικά, θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Όμως, αυτό δεν διαγράφει τις τεράστιες ελλείψεις στα δημόσια συστήματα υγείας, από την ευρωενωσιακή στρατηγική ιδιωτικοοικονομικής λειτουργίας των νοσοκομείων και εμπορευματοποίησης της υγείας που οδήγησαν στα εκατομμύρια των νεκρών. Ταυτόχρονα, φαρμακοβιομηχανίες και καπιταλιστικά κράτη επιδίδονται σε μια κούρσα ανταγωνισμού για το εμβόλιο-εμπόρευμα. Οι συμφωνίες κρύβουν άγνωστους και επικίνδυνους όρους για τους λαούς. Πίσω από πατέντες αποκρύπτονται πολύτιμες πληροφορίες, στερώντας την έγκαιρη ανταλλαγή επιστημονικών δεδομένων, την απαραίτητη διεπιστημονική συνεργασία που θα μπορούσαν να βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα και ασφάλεια και να επιταχύνουν τη διάθεση των εμβολίων.

Οι λαοί πρέπει να γνωρίζουν. Για αυτό ζητήσαμε με αίτημα στην Επιτροπή να αποκαλυφθούν οι όροι των συμβάσεων. Συμβάσεις που πληρώνονται με χρήματα από τη βαριά φορολογία των λαών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και οι ρήτρες που υπέγραψε η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα φαρμακευτικά μεγαθήρια. Οι λαοί της Ευρώπης να απαιτήσουν να διατεθεί δωρεάν το εμβόλιο σε όλους χωρίς διακρίσεις ή κατηγοριοποίηση με βάση την τιμή του. Να ιεραρχηθεί η επίταξη των ιδιωτικών κλινικών χωρίς αντίτιμο και η θωράκιση των δημόσιων συστημάτων υγείας. Ο εξοπλισμός και η στελέχωσή τους με μόνιμο προσωπικό με αξιοπρεπείς μισθούς για να μπορεί να αντιμετωπίσουν πάγιες και έκτακτες ανάγκες.

 
  
MPphoto
 

  Cindy Franssen (PPE). – Voorzitter, collega’s, geachte commissaris, als de coronacrisis ons iets heeft geleerd, dan is het wel dat de EU een sterkere rol moet krijgen bij zo’n gezondheidscrisis, dan is het wel dat we ons systeem weerbaar en crisisbestendig moeten maken. De nieuwe farmaceutische strategie is hier inherent aan verbonden.

Gelijke toegang voor elke patiënt tot innovatieve medicijnen en behandelingen is vaak een utopie. Daarom is die sterkere samenwerking tussen lidstaten voor een correctere prijszetting en terugbetaling zo belangrijk. Het boosten van innovatie in de sector: met de juiste incentives kan dit, zodat investeren opnieuw attractief wordt, ook voor de ontwikkeling van weesgeneesmiddelen. Maar tevens, mevrouw de commissaris, met de nodige transparantie, want kunstmatig de prijzen hoog houden is onaanvaardbaar. De bevoorradingsketen versterken doen we door strategische reserves aan te leggen, door onze afhankelijkheid van derde landen tot een minimum te herleiden en door te investeren in Europese productie. Laten we inderdaad opnieuw in die cockpit zitten als wereldleider.

De vaccinatiestrategie toont aan dat de sterke Europese samenwerking loont. Dus ja, de EU moet een sterkere rol krijgen in de globale gezondheidscontext. Het wordt tijd om de schaalgrootte van de Unie optimaal te gebruiken in het belang van een gelijke toegang voor álle patiënten. We moeten patiënten perspectief geven, een hoopvolle horizon.

Ik wil u feliciteren, mevrouw de commissaris, met uw ambitieus plan, en we kijken uit naar de verdere uitrol van de concrete initiatieven. We zullen hier als EVP constructief aan meewerken.

 
  
MPphoto
 

  Jytte Guteland (S&D). – Herr talman! Alla människor har rätt till en god hälsa, kvalitativ vård, säkra och effektiva läkemedel som alla har råd med. Det är grundläggande för det rättvisa välfärdssamhället och det måste var grundläggande för hela Europa. Corona-krisen har på ett otvetydigt sätt visat att så inte är fallet.

Under en enorm utmaning, som den här pandemin har inneburit för våra medlemsländer och våra befolkningar, har EU inte alltid fungerat så bra som det borde och som man kan förvänta sig. I flera medlemsländer har människor lidit brist på grundläggande läkemedel, livsavgörande medicintekniska produkter, som till exempel respiratorer, handsprit, ansiktsmasker. Det är inte värdigt EU.

Europa och medlemsländerna måste lära av de här erfarenheterna. Vi måste ta ett nytt grepp för att stärka samarbetet på hälsoområdet. Inte minst när det gäller läkemedel, och då när det gäller prissättning, betalning och upphandling av läkemedel. Det är därför bra att kommissionen nu genom denna läkemedelsstrategi tar detta grepp, och vi i den socialdemokratiska gruppen välkomnar kommissionens förslag.

Vi ser särskilt positivt på att man ser över EU:s lagstiftning för just läkemedel och åtgärder för att öka transparensen när det gäller prissättningen. Det här är viktigt. Alla människor i Europa ska få samma tillgång till högkvalitativa, ekonomiskt överkomliga läkemedel, och vi förväntar oss konkreta redskap från kommissionen här.

 
  
MPphoto
 

  Jan Huitema (Renew). – Voorzitter, geachte collega’s, geachte commissaris, dank u wel voor het uitbrengen van deze uitvoerige farmaceutische strategie. Toch mis ik een concreet plan om de medicijntekorten in Europa aan te pakken. In uw strategie wordt alleen genoemd dat het probleem van medicijntekorten in kaart gebracht moet worden. Helaas wordt het niet concreter dan dat. We moeten zeker tot 2022 wachten op nieuwe wetgeving. Dat duurt mij veel te lang!

Alleen al in Nederland hebben we gezien dat in 2019 1 500 middelen lange tijd niet beschikbaar waren. Jaar op jaar groeit het aantal medicijntekorten. Een jaar geleden heeft u al aangekondigd te komen met zo’n farmaceutische strategie. Wij in het Europees Parlement hebben meerdere malen aangegeven dat we een oplossing willen zien voor de medicijntekorten. Waarom biedt deze strategie die oplossing nu niet? Waarom stellen we niet bij de inkoop van medicijnen eisen aan de leveringszekerheid, of verlangen we dat sommige medicijnen in de Europese Unie geproduceerd moeten worden, in plaats van alleen maar te kijken naar de prijs van de medicijnen? Maar liefst 80 % van de pillen die we in Europa slikken, komen uit Azië.

Kunt u ervoor zorgen dat we zo snel mogelijk deze discussie gaan voeren? Want heel veel mensen hebben nu medicijnen nodig en kunnen niet nog twee jaar wachten.

 
  
MPphoto
 

  Marco Dreosto (ID). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, saluto la Commissaria Kyriakides, presente quest'oggi con noi. Abbiamo ancora nei nostri occhi e nella nostra memoria i tragici momenti in cui, allo scoppio della prima ondata di pandemia di COVID-19, l'Unione europea si è di fatto trovata del tutto impreparata nella gestione della crisi sanitaria. Per cui, cara Commissaria, ben vengano iniziative della Commissione europea volte a evitare che tale situazione possa in qualche maniera ripetersi. Senza mai dimenticare il fondamentale principio della sussidiarietà e le competenze degli Stati membri, un coordinamento maggiore e una spinta per fare di più a livello europeo sono sicuramente i benvenuti.

Con la sanità e la salute dei cittadini non si scherza. È necessario garantire prodotti farmaceutici sicuri, di qualità e soprattutto accessibili a tutti. È necessario altresì promuovere la competitività e l'innovazione nel settore farmaceutico, garantendo anche i massimi criteri – ripeto, i massimi criteri – di trasparenza.

Bisogna riaffermare con forza il principio di autonomia europea in tema farmaceutico, in maniera da non essere dipendenti da Stati che hanno dimostrato, anche nel recentissimo passato, di essere totalmente inaffidabili. Ogni riferimento alla Cina non è casuale.

È di un'importanza assoluta la questione dell'accesso dei medicinali a tutti, a prescindere dalla condizione sociale ed economica. La salute non deve essere una questione di rango, la salute è un diritto fondamentale, un diritto di tutti. Proprio per questo bisogna anche cercare una collaborazione sinergica con le società farmaceutiche affinché sviluppino farmaci, anche se non commercialmente attraenti, proprio per garantire questo diritto universalmente riconosciuto.

Mi riferisco, ad esempio, alle malattie rare e ai suoi trattamenti, in particolare all'oncologia pediatrica, ai bambini che si ammalano di tumore o di leucemia. In Europa, ricordo, vengono diagnosticati ogni anno circa 35 000 casi tra bambini e adolescenti. Di questi, dato drammatico, almeno 6 000 sono destinati a morire, senza cure. Troppi. Per questo motivo sono necessari nuovi farmaci, più efficaci, più sicuri, con meno effetti collaterali a breve e a lungo termine. I genitori di questi bambini e di questi ragazzi ce lo chiedono, e ce lo chiedono a tutti, a prescindere dal colore politico.

Non è una battaglia politica della Lega, del Partito popolare o dei Socialisti. È una battaglia di tutti e per questo, cara Commissaria, auspico la più grande collaborazione in sede parlamentare tra tutte le forze politiche su un tema tanto importante e sensibile come quello della salute.

 
  
MPphoto
 

  Tilly Metz (Verts/ALE). – Monsieur le Président, Madame la Commissaire, la stratégie est la bienvenue. La crise de la COVID a bien mis en évidence les problèmes que les patients et les professionnels de la santé dénoncent depuis longtemps: le manque d’accès aux médicaments, les prix trop élevés et l’absence de traitement. La Commission fait donc les bons constats, mais je regrette qu’elle n’aille pas au fond du problème: notre dépendance face à l’industrie pharmaceutique. Et pour rééquilibrer ce rapport de force, plusieurs actions sont nécessaires.

Premièrement, la réalisation d’achats groupés pour qu’aucun pays ne soit désavantagé. Deuxièmement, la transparence par rapport aux coûts de recherche et de développement d’un médicament. Il devrait en être de même pour l’obtention de conditions d’exclusivité. Troisièmement, la recherche publique devrait être un des piliers de l’action de l’Union européenne. Pourquoi ne pas financer des centres universitaires pour développer des centres de compétences au lieu de l’industrie? Pourquoi ne pas créer un centre public européen de production de substances actives pour éviter la pénurie des médicaments?

Cette stratégie est l’occasion de repenser notre rapport aux médicaments et de renforcer l’Union européenne, en considérant les médicaments, non pas comme des biens commerciaux, mais comme des biens de première nécessité.

 
  
MPphoto
 

  Beata Kempa (ECR). – Panie Przewodniczący! Ta strategia jest bardzo potrzebna, dlatego że epidemia koronawirusa kolejny raz pokazała niestety fatalne skutki dotychczasowej europejskiej polityki przemysłowej. Wprowadzane od lat obostrzenia, rygorystyczne normy środowiskowe oraz klimatyczne spowodowały ucieczkę przemysłu poza granice Unii Europejskiej. Farmaceutyki także podlegają prawom rynku, dlatego dziś 80% aktywnych składników farmaceutycznych oraz 40% gotowych leków sprzedawanych w Europie pochodzi z Chin i Indii. Bez prekursorów przesyłanych do Europy nie jesteśmy w stanie zaspokoić braków. W latach 2000-2018 niedobory leków w Unii Europejskiej wzrosły dwudziestokrotnie. Od lat Unia nie dokonała żadnego przełomu w leczeniu chorych na nowotwory, co więcej 95% chorych na choroby rzadkie szuka pomocy poza Unią Europejską. Nie potrafimy znaleźć odpowiedzi na lekoodporne szczepy bakterii czy przemilczaną epidemię boreliozy. Dlatego dzisiaj potrzebujemy szybko usunąć wieloletnie zaniedbania i przede wszystkim przywrócić produkcję leków do Europy i skrócić łańcuchy dostaw.

 
  
MPphoto
 

  Manuel Bompard (GUE/NGL). – Monsieur le Président, chers collègues, Madame la Commissaire, votre stratégie pharmaceutique ne permettra pas de répondre à l’urgence du moment. Nous n’avons pas besoin d’une stratégie qui cherche à soutenir la compétitivité de l’industrie pharmaceutique, nous avons besoin d’une politique de santé publique centrée sur l’intérêt des patients et non sur les intérêts des laboratoires pharmaceutiques.

Les pénuries de médicaments existent depuis des années. La crise de la COVID-19 n’a fait qu’en révéler l’ampleur et les conséquences désastreuses. C’est la recherche permanente d’une baisse des coûts par les laboratoires pharmaceutiques qui a conduit à des mises en sous-traitance de production auprès des façonniers et à une recherche croissante des pays à bas coût de main d’œuvre pour la fourniture de principes actifs.

Aujourd’hui, 80 % des principes actifs des médicaments sont produits en dehors de l’Union européenne. Ce n’est pas tenable. Il nous faut une stratégie industrielle européenne organisant les conditions d’une production publique pharmaceutique de proximité. Déjà, l’on voit les laboratoires, tels Sanofi, récupérer le mot d’ordre de la relocalisation. Sous prétexte de créer un champion européen, le projet Pluton va externaliser six usines européennes de Sanofi dans une entité autonome placée en bourse, permettant de faire passer un plan d’économies de 2 milliards d’euros, notamment par l’intermédiaire de suppressions d’emplois et d’externalisation d’activités. C’est un scandale.

Il faut constituer, dans chaque État membre, des pôles publics du médicament. Il n’est pas normal que des médicaments payés deux fois par les citoyens, à travers les subventions publiques à la recherche et les remboursements des systèmes de sécurité sociale, viennent abonder les dividendes des actionnaires. Ces médicaments doivent être produits publiquement, seul moyen de garantir l’accessibilité des prix et la transparence. Et il faut, dès à présent, commencer en priorité par les médicaments d’intérêt thérapeutique majeur... (le Président retire la parole à l’orateur)

 
  
MPphoto
 

  Antoni Comín i Oliveres (NI). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, signora Commissaria, ci sono troppi farmaci, vaccini e trattamenti che hanno un indiscutibile interesse medico-sociale, ma che non esistono a causa della mancanza di interesse commerciale dell'industria. I farmaci orfani per le malattie rare sono il caso più ovvio, ma non l'unico. I vaccini per virus come SARS e MERS ne sono un altro esempio.

La strategia farmaceutica dell'Unione, strettamente collegata alla sua strategia di ricerca nel campo della salute, deve garantire la mobilitazione delle risorse finanziarie necessarie per sviluppare quei farmaci che la logica di mercato non è in grado di fornire. Il nuovo brand europeo sarà un passo importante in questo senso.

Tuttavia, la partecipazione della pubblica amministrazione nello sviluppo di nuovi farmaci apre un altro dibattito: quale dovrebbe essere il loro prezzo? Ad esempio, il caso del vaccino per la COVID-19 e il contratto di acquisto anticipato firmato dalla Commissione con cinque, presto sette industrie farmaceutiche. Stiamo pagando i costi dello sviluppo del vaccino con fondi pubblici, in cambio di accelerare il processo. Stiamo investendo per guadagnare del tempo e basta.

Non avremmo dovuto chiedere anche la condivisione della proprietà intellettuale? Questo ci avrebbe permesso di pagare il vaccino, quando arriverà, a un prezzo molto inferiore a quello che probabilmente finiremo per pagare. Una strategia farmaceutica europea richiede prezzi equi che consentano ai sistemi sanitari pubblici di ridurre la loro spesa farmaceutica attuale.

 
  
MPphoto
 

  Jessica Polfjärd (PPE). – Herr talman! EU är som bäst när vi jobbar tillsammans med problem som är gränsöverskridande, där inte EU:s medlemsländer själva klarar av att hantera eller att lösa problemen. Det har den pågående pandemin visat med all önskvärd tydlighet. EU:s nya läkemedelsstrategi är därför ett viktigt initiativ för att stärka det europeiska samarbetet inom folkhälsan.

Vi måste hantera de största problemen här och nu, men vi måste också blicka framåt och se vilka hot som ligger framför oss. Det är därför särskilt välkommet att initiativet tydligt prioriterar ett annat av vår tids största hot: nämligen antibiotikaresistensen. Redan i dag skördar den över 30 000 europeiska liv varje år. Om vi inte agerar nu kommer konsekvenserna att bli än värre framöver. Det är tydligt att antibiotikaresistensen inte kan bemötas med enskilda eller sporadiska åtgärder, utan vi behöver ett helhetsgrepp, ett perspektiv som omfamnar en helhet, där vi regelbundet ser över och minskar användningen. Det finns många bra exempel runt om i Europa hur vi kan lösa det här. Därför måste vi se att det utvecklas ny antibiotika. Vi behöver se över incitamenten för forskning och det offentliga bör också ta ett större ansvar. I arbetet med att stoppa antibiotikaresistensen bör och kan EU ta ett större ansvar.

 
  
MPphoto
 

  Sara Cerdas (S&D). – Senhor Presidente, Senhora Comissária, Colegas, 2020 marca o ano mais grave desta crise pandémica dos últimos 100 anos, mas marcará também o ano em que esta União dá resposta em matérias de saúde e avança, a largos passos, para a criação de uma verdadeira União Europeia para a saúde.

Apesar de um bom ponto de partida desta estratégia, partilho algumas considerações importantes sobre duas prioridades. A primeira: a resistência aos antimicrobianos.

É hora de assumirmos a urgência desta crise e atuarmos como tal. A União Europeia tem de ser líder global nesta batalha e a resposta está na abordagem de uma só saúde.

Congratulo, desde já, a Comissão pelas propostas apresentadas, mas gostaria de ver a criação de um estatuto especial para as substâncias antimicrobianas, que se revelará essencial para protegermos estas importantes, mas escassas, armas terapêuticas.

Falando em escassez, o segundo ponto que gostaria de abordar: a escassez de medicamentos. Um flagelo que assola toda a União Europeia e, para atingirmos a acessibilidade a medicamentos eficientes e inovadores, uma especial atenção deverá ser dada a toda a cadeia e assegurar e reforçar um acesso equitativo às regiões mais remotas da União Europeia, que são o caso das regiões ultraperiféricas.

 
  
MPphoto
 

  Frédérique Ries (Renew). – Monsieur le Président, Madame la Commissaire, la pandémie de la COVID-19 a mis en évidence l’urgence de renforcer nos systèmes de santé et aussi notre trop grande dépendance, immense dépendance, vis-à-vis des fabricants de médicaments chinois et indiens. Cela vise des antibiotiques très utilisés comme l’amoxicilline, des antidouleurs, comme l’aspirine ou le paracétamol, les spécialités contre les troubles de la thyroïde. Des patients désespérés font appel à nous tous les jours. Et vous avez évoqué, Madame la Commissaire, les médicaments pour les cancers pédiatriques ou encore pour les maladies rares. Dans mon pays, un belge sur cinq, n’obtient plus le médicament qu’il recherche. Ce n’est pas quelque chose de supportable.

La stratégie pharmaceutique présentée hier répond partiellement aux problèmes. Vous annoncez, pour 2022, la réforme de la législation Pharma. Elle doit reposer sur la transparence de la chaîne d’approvisionnement et l’obligation faite aux fabricants de notifier au plus tôt la pénurie ou même le retrait d’un médicament. Pénurie, le mot est dit. Vous l’utilisez 16 fois dans le texte et 13 fois le mot production, cela souligne bien l’urgence.

Pourtant, on cherche un peu les propositions concrètes sur la constitution des stocks de réserves de médicaments essentiels au niveau européen. Pourquoi encore attendre et discuter pendant deux ans de la production de substances actives? Quels incitants comptez-vous utiliser – fiscal, financier ou autre – pour convaincre les industriels de relocaliser? Parce que le fond du problème est bien là: relocaliser pour se garantir l’accès tout en maîtrisant les prix.

Une certitude, et je conclus, Monsieur le Président, l’Europe de la santé a fait, vous l’avez dit aussi, Madame la Commissaire, un gigantesque pas en avant cette année. Le Parlement européen sera à vos côtés dans les mois à venir pour une Europe plus forte dans l’intérêt premier des patients.

 
  
MPphoto
 

  Jutta Paulus (Verts/ALE). – Herr Präsident! Vielen Dank, Frau Kyriakides, für diese Strategie und vielen Dank auch, dass Sie unsere grünen Forderungen nach Umweltaspekten in Produktion und Anwendung von Pharmazeutika in Ihre Strategie aufgenommen haben.

Ich will mich auf einen Punkt konzentrieren, den auch Frau Polfjärd schon angesprochen hat, und zwar auf die Antibiotikaresistenzen. ExpertInnen warnen, dass die nächste Pandemie durch einen multiresistenten Keim ausgelöst werden könnte und vielleicht noch viel drastischer ausfallen könnte als die derzeitige COVID-19-Pandemie. Deswegen: Ja, es ist richtig, an neuen Antibiotika zu forschen und diese Forschung auch staatlich zu unterstützen.

Aber es ist noch viel wichtiger, diesen Resistenzen vorzubeugen. Wenn beispielsweise bei der Produktion Abwässer ungeklärt in Flüsse geleitet werden oder die Massentierhaltungsgülle auf unseren Feldern verbreitet wird, müssen wir uns nicht wundern, dass die Resistenzen zunehmen.

Deshalb: Erlassen Sie strikte Vorgaben zur Beschränkung des Einsatzes in der Tiermast und modernisieren Sie die Regeln zur guten Herstellungspraxis, so dass diese Aspekte aufgenommen werden und Produktionsstätten weltweit sich an diese Auflagen halten müssen!

 
  
MPphoto
 

  Marc Botenga (GUE/NGL). – Monsieur le Président, Madame la Commissaire, nous avons vu tout le pouvoir des grandes industries pharmaceutiques et du Big Pharma, qui décident aujourd’hui ce qu’il faut produire et à quel prix il faut vendre. Les gens n’ont pas confiance. Vous-même, vous vous êtes fait arnaquer: vous avez fait ce contrat avec Gilead pour un milliard d’euros, soi-disant pour un médicament contre la COVID. Mais, au moment où vous annonciez cela en octobre, Gilead savait déjà depuis deux semaines qu’en fait ça ne marchait guère. Quelle arnaque franchement!

Alors la vraie question qu’on devrait se poser, c’est comment se libérer aujourd’hui de la mainmise, de l’emprise des grandes multinationales pharmaceutiques sur notre vie et sur notre santé. Et cette question-là, pas de bol, vous l’avez un peu oubliée dans votre stratégie pharmaceutique. Alors si vous avez un crayon, je vais vous proposer deux mesures.

Premièrement, ne laissons pas le contrôle sur le vaccin aux mains des multinationales pharmaceutiques, mais portons le vaccin sous contrôle public et, deuxièmement, nous avons besoin d’un pôle pharmaceutique public en Europe pour ne plus être dépendants des grandes multinationales pour la production des médicaments essentiels.

 
  
MPphoto
 

  Mislav Kolakušić (NI). – Poštovani predsjedavajući, farmaceutska industrija je u proteklim desetljećima organizirala nekoliko stotina konferencija, simpozija, sastanaka - svega. U posljednjih godinu dana nije organizirana niti jedna konferencija, niti jedan simpozij o bolesti COVID-19, o cjepivu.

O čemu se tu radi, kako je to moguće? Glavni čovjek koji govori, glavni autoritet koji govori o COVIDu-19, i o cjepivima i o broju stanovnika na kugli zemaljskoj je postala osoba koja je sklapala računala u vlastitoj garaži.

Ljudi pričaju - radi li se ovdje o nekim teorijama zavjere? O čemu se tu radi? Ne, ovdje se radi o precizno razrađenom biznis-planu teškom nekoliko tisuća milijardi eura. Tko je doprinio tome? Doprinijeli su mediji koji su se pretvorili u tvornice lažnih vijesti, kvaziznanstvenici - njihova struka nema nikakve veze s imunologijom - i tako dalje; omogućili su jeftini političari.

Što je potrebno učiniti? Potrebno je stati na kraj tome, potrebno je razgovarati. Mi u ovom domu moramo razgovarati o cjepivu, o načinima liječenja. Isto tako, moraju se organizirati stručni simpoziji, doktori moraju reći. Mi danas ne znamo što liječnici govore jer oni šute.

 
  
MPphoto
 

  Sunčana Glavak (PPE). – Poštovani predsjedavajući, zahvaljujem na ovom važnom dokumentu čiju smo izradu snažno podupirali u Parlamentu i da, u Parlamentu razgovaramo o cjepivima i o važnim stvarima. Vjerujem da danas možemo reći da smo jedan korak bliže boljem upravljanju sustavom za odgovor na zdravstvene krize u budućnosti i pozdravljam usvajanje Strategije u Europskoj komisiji.

I mi zastupnici ukazivali smo na izazove s kojima se susreću naši građani i farmaceutska industrija u ovoj pandemiji. Od nestašice i cijena lijekova do ovisnosti Europske unije o trećim zemljama i nesigurnim dobavnim lancima. Pandemija koronavirusa podsjetila nas je da su zdravlje i život ljudi neprocjenjivi. Zato moramo našim građanima osigurati pristup učinkovitom, provjerenom, sigurnom i, naravno, ono što je najvažnije, povoljnom lijeku.

Farmaceutska industrija treba biti naš partner u dijalogu jer je neizostavan akter u ispunjenju ciljeva koje postavljamo u zaštiti zdravlja ljudi protiv raka, promicanjem zdravog starenja te ulaganja u istraživanje i razvoj. Europski parlament pozvao je na stvaranje zajedničke europske ljekarne u rezoluciji o nestašici lijekova u rujnu. Predlažem da razmislimo o smjernicama i vremenskom okviru za realizaciju tog važnog prijedloga. Uspješno smo organizirali strateške rezerve zaštitne opreme kroz RescEU i Mehanizam civilne zaštite. Vjerujem da pa tom modelu možemo smisliti i način kako stvoriti rezerve lijekova.

Usto, pozivam vas da uložimo dodatne napore na osiguravanju ujednačene dostupnosti cijene lijekova u svim državama članicama.

 
  
MPphoto
 

  Christel Schaldemose (S&D). – Hr. Formand! Også tak til EU-kommisæren for at fremlægge den her rigtig gode og nødvendige strategi for lægemidler. Coronakrisen har vist os og afsløret nogle af problemerne, som vi i øvrigt også kendte i forvejen. Men det er svært med forsyningskæderne, ikke mindst dem, der er uden for Europa, og derfor bliver vi nødt til at gøre noget på europæisk plan, som sikrer, at vi kan få adgang til og få produceret vigtig og nødvendig medicin, enten tættere på Europa eller i Europa. Jeg er også glad for, at patienten bliver sat i fokus. Det er helt afgørende, at vi gør det i vores lægemiddelstrategi. Det betyder, at vi skal sørge for, at der blive billig – eller i hvert fald tilgængelig og billigere medicin end det, vi har i dag, og så skal vi også sørge for at udvikle medicin. Der findes mere 7 000 sjældne sygdomme, vi har brug for at gøre mere for, at disse patienter også kan få tilgængelig medicin, så de bedre kan leve med deres sygdom. Og så til sidst vil jeg gerne sige, at vi jo stadigvæk har et kæmpe problem med antibiotikaresistens, og derfor har vi brug for at sikre, at vores lægemiddelstrategi også gør en indsats for at sikre nye forretningsmodeller, som gør, at vi kan få udviklet medicin inden for områder, hvor vi har behov for det, selv om der måske ikke er så meget business i det. Og så er der ikke nogen tvivl om, at hele datastrategien forhåbentlig også kan hjælpe lægemiddelindustrien til at sikre bedre medicin, måske med kunstig intelligens osv. Så tak for strategien, jeg ser frem til at samarbejde om at få den udmøntet.

 
  
 

(Die Aussprache wird unterbrochen)

 

5. Πρώτη ψηφοφορία
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Der Präsident. – Ich erkläre die erste Abstimmungsrunde für eröffnet.

Sie dürfen und können bis 11.00 Uhr abstimmen.

Die Ergebnisse dieser Abstimmungsrunde werden um 13.00 Uhr bekannt gegeben.

 

6. Φαρμακευτική στρατηγική για την Ευρώπη (συνέχεια της συζήτησης)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Der Präsident. – Wir setzen nun unsere Aussprache über die Erklärung der Kommission zur Arzneimittelstrategie der EU (2020/2878(RSP)) fort.

 
  
MPphoto
 

  João Ferreira (GUE/NGL). – Senhor Presidente, qualquer estratégia farmacêutica deve atender a dois requisitos fundamentais.

O primeiro requisito: a importância do setor público, das universidades e dos laboratórios públicos na investigação e no desenvolvimento de vacinas e de novos fármacos, a necessidade de disputar a hegemonia das multinacionais farmacêuticas, assegurar o primado do interesse público sobre o negócio.

A Covid veio tornar particularmente visível a perversidade do protagonismo concedido às multinacionais na aquisição de vacinas ainda em desenvolvimento. Com recursos públicos, financia-se a investigação, paga-se a compra de vacinas e, no fim, ainda se procura aliviar as empresas de obrigações relacionadas com condições de disponibilização de produtos e aliviá-las de riscos decorrentes da sua utilização.

O segundo requisito: a necessária consideração de estratégias nacionais que assegurem a cada país soberania neste domínio, o necessário reconhecimento a cada país do direito a produzirem, da necessidade de produzirem, obviamente, num quadro de necessária cooperação internacional neste domínio. Isto é particularmente importante no caso de países como Portugal, que estão muito dependentes neste domínio. O direito a produzir e à indústria farmacêutica não pode ser um exclusivo apenas de alguns países.

 
  
MPphoto
 

  Cristian-Silviu Buşoi (PPE). – Mr President, the sustainability of the healthcare sector is more and more challenging. Moreover, the COVID-19 pandemic has revealed many inefficiencies in our health system and deepened the existing challenges such as shortages.

I welcome the proposed EU pharma-strategy. There is a clear and strong signal from the Commission to ensure equitable access to medicines in the EU, both for innovative and generics. Access is uneven in several Member States and sometimes within regions. I also welcome the clear reference to remove excess barriers to generic and biosimilar medicines that is a key milestone also for countries like Romania, but not only.

A strong strategy is needed for pharmaceuticals, first to address shortages at the level of manufacturing and supply chains, one that will boost the production as well. And secondly to address the lack of innovation and fuel innovation.

With regard to rare diseases and cancers, I would like to echo some of my colleagues’ interventions: there are still too many diseases that have no cure and here, Commissioner, we should ensure that the reopening of the orphan legislation will still support a robust incentives framework for research and innovation.

As regards digitalisation, while I welcome the upcoming proposal on the health data space, I’m wondering if the Commission is thinking about introducing digitalisation also at the level of regulatory medicines authorities. Thank you so much and congratulations.

 
  
MPphoto
 

  César Luena (S&D). – Señor presidente, señorías, esta crisis de la COVID-19 ha puesto de manifiesto los principales problemas que tenemos. Son problemas de precios, de deslocalización y de escasez de medicamentos y de productos sanitarios.

Lo primero que le pido, señora comisaria, es que cree una estructura. En la Estrategia usted habla de diálogo, pero yo creo que hace falta una task force, una estructura, para que pueda haber ese trabajo entre asociaciones de pacientes, entre administraciones y, también, entre la industria farmacéutica. Y le pido que apueste por la innovación genuina, no la incremental, que es la que hemos venido haciendo hasta ahora y no soluciona nuestros problemas.

Necesitamos también evaluar el valor terapéutico añadido de los nuevos medicamentos innovadores y ser referentes en materia de I+D. Le recuerdo que llevamos más de treinta años sin nuevos antibióticos, señora comisaria. Y, por último, señalar que el acceso a las terapias avanzadas no puede ser discriminatorio. Aprovechemos esta crisis para hacer una buena Estrategia.

 
  
MPphoto
 

  Adam Jarubas (PPE). – Panie Przewodniczący! Pani Komisarz! Z uznaniem przyjmujemy założenia strategii farmaceutycznej. Kryzys COVID-19 pokazał dobitnie, że potrzebujemy wspólnotowych mechanizmów dla zaopatrzenia Europy w skuteczne, bezpieczne i przystępne cenowo leki, by wspomnieć zabezpieczaną przez Unię szczepionkę na COVID. Strategia farmaceutyczna wpisuje się w europejską unię dla zdrowia i skorzysta z europejskiego programu dla zdrowia EU4Health. Parlament Europejski potroił środki zaproponowane przez państwa w tym programie. Te ponad pięć miliardów euro to dwanaście razy więcej niż obecne finansowanie, to był priorytet europejskich ludowców. Pandemia to nie czas, by krajowe, partyjne rozgrywki rządowe [zakłócenie dźwięku] budżet Unii, środki które dosłownie mogą ratować życie. Potrzebujemy zatem zmian regulacyjnych i wsparcia Unii, przełamujących bariery ekonomiczne, przyspieszających wprowadzenie nowych antybiotyków, leków na choroby rzadkie czy onkologicznych.

W moim regionie w Polsce liczy na to na przykład Świętokrzyskie Centrum Onkologii wdrażające bardzo drogą spersonalizowaną terapię, której koszt można obniżyć sześciokrotnie, bo dzisiaj kosztuje to około 400 tys. euro. Unia musi odzyskać suwerenność lekową. Potrzebujemy strategicznego podejścia do bezpieczeństwa lekowego, uwzględnianego także przez krajowe programy refundacji. Jean Monet podkreślał, że Unia rozwija się nie pomimo kryzysów, a dzięki kryzysom. Dziś 66% obywateli Unii popiera zwiększenie kompetencji Unii w obszarze zdrowia. Wykorzystajmy to, aby zabezpieczyć europejski standard leczenia dla wszystkich obywateli.

 
  
MPphoto
 

  Romana Jerković (S&D). – Poštovani predsjedavajući, čestitam Komisiji na objavi nove Europske farmaceutske strategije. Pandemija je ukazala na brojne probleme i otvorila mnoga pitanja. Jedno od njih je i rastuća nejednakost među državama članicama u području kvalitetne zdravstvene skrbi.

Nova Farmaceutska strategija je dobar temelj za korjenite promjene koje nam predstoje, ali postoje aspekti koje nije dovoljno dobro prepoznala. Na primjer: do 2050. godine svjetska populacija porast će na 9 milijardi. Bit će teško osigurati adekvatnu zdravstvenu zaštitu ukoliko zdravstvene profesije i njihove srodne discipline i institucije ne budu radile zajedno, a preventivna medicina bit će iznimno važna. Mislim da strategija mora imati u tom aspektu puno važniju ulogu, i da se treba aktivnije uključiti u razvoj i promoviranje zdravih životnih navika, a ne biti fokusirana isključivo na liječenje bolesti.

Drugi aspekt tiče se utjecaja klimatskih promjena na kvalitetu života i zdravlja. Gubitkom biološke raznolikosti, zagađanjem zraka i zagrijavanjem planeta, raste broj novih zaraznih bolesti. Ignoriranje veze između klimatskih promjena i pandemija bila bi opasna zabluda.

 
  
MPphoto
 

  Pernille Weiss (PPE). – Hr. Formand! Som borgerlig politiker er der ikke noget, jeg hellere vil, end at sikre, at ethvert menneske kan leve det liv, de gerne vil. Jeg skal ikke blande mig i, om den bløde krop har lidt ekstra deller, hvis kroppen i øvrigt har en glad sjæl. Men når vi i dag giver den nye pharmastrategi ord med på vejen, og mange af mine kollegaer meget klogt vælger at tale om covid, kritisk forsyningssikkerhed og det afgørende vigtige i at gøre EU til det bedste sted i verden at drive og udvikle lægemiddelindustrien, så vælger jeg at trække vores opmærksomhed hen på den skræmmende kendsgerning, at vi europæere ikke kun bliver ældre og ældre, færre og færre, vi bliver også federe og federe! Over halvdelen af os over 18 år er overvægtige eller stærkt på vej til at blive det. Det er mange, og som sygeplejerske bliver jeg også nødt til at sige, at det er for mange. Det er ikke bare almindelige hyggedeller, der glatter rynkerne ud og signalerer livsnydelse. Der er tale om fedme i en grad, der indebærer ekstrem høj risiko for at udvikle insulinkrævende diabetes, meget høj risiko for kræft eller en af de andre 230 diagnoser, der rammer mennesker med overvægt. 2,8 millioner europæere dør årligt af overvægt. Og jeg er ked af at sige det, det koster også statskassen, det går altså ikke. Som borgerlig vil det være socialt og etisk uansvarligt, hvis vi ikke husker, at når vi nu skal ud og rulle pharmastrategien ud, så skal vi huske overvægten også, den skal højt op på dagsordenen. Lige fra digitale løsninger ind i vores fælles politikker osv.

 
  
MPphoto
 

  Łukasz Kohut (S&D). – Mr President, First of all I would like to say that I am not a big fan of widespread government regulation of the economy. In my opinion, markets are far more productive if they are competitive. However, when it comes to critical infrastructure markets, one has to admit that they cannot be left unsupervised. The European market for pharmaceutical products is one such market. The pandemic has proven that it needs more regulation and coordination so that patients receive the best possible access to medicines and medical treatments.

For this reason, I welcome the new pharmaceutical strategy, which the Commission adopted yesterday. I especially welcome proposals for actions aimed at increasing the accessibility of medicines for the treatment of childhood cancer or rare diseases. This has not been a priority for producers so far.

I’m looking forward, and committed, to working with the Commission and other actors on the implementation of the strategy in order to achieve higher standards of healthcare and to protect citizens’ well—being.

 
  
MPphoto
 

  Christophe Hansen (PPE). – Herr Präsident, Frau Kommissarin! Wie Sie sehen, gibt es eine sehr breite Unterstützung für Ihre Pharmastrategie in diesem Haus, und das ist auch gut so. Ich wünsche mir natürlich auch, dass die Mitgliedstaaten genauso optimistisch an die Sache rangehen werden, weil es auch die Mitgliedstaaten sind, die in der Vergangenheit zu wenig mitgespielt haben, wenn es um gemeinsame EU-Gesundheitspolitik geht. Das ist ganz klar.

Wir müssen aber jetzt auch schon feststellen: Es braucht Zeit, bis diese neue Strategie auch konkrete Rückfolgen auf unser Leben in der EU hat. Deshalb müssen wir auch sicherstellen, dass das, was schon in Kraft ist und in Kraft tritt, von den Mitgliedstaaten auch richtig umgesetzt wird.

Ich bin Berichterstatter für die Trinkwasserrichtlinie, die wir im nächsten Plenum – das Abkommen – hier durchwinken werden. Da haben wir auch festgestellt, dass hormonaktive Stoffe stärker unter die Lupe genommen werden müssen. Frau Ries hatte das schon angesprochen.

Wir müssen versuchen, mehr Wiederansiedlung von Produktion in der Europäischen Union zu haben. Das wird aber auch Zeit brauchen, deshalb brauchen wir eine Diversifizierung unserer Lieferketten. Ich könnte mir vorstellen, dass Sie da auch einen spezifischen Fonds einsetzen würden, um unseren Betrieben zu helfen, nicht von einem einzigen Zulieferer abhängig zu sein.

Wir haben auch festgestellt, dass wir in diesen Zeiten besonders mit Drittländern Probleme hatten, wo wir keine Handelsabkommen haben. Das heißt, wir müssen auch unsere Handelspolitik dementsprechend anpassen, mehr Handelsabkommen machen, weil uns das helfen wird, da unabhängiger zu werden.

Ich bin sehr froh, dass auch Kommissar Dombrovskis anwesend ist – wir haben die Überprüfung der Handelspolitik, die auf der Agenda steht. Auch da, Frau Kyriakides, müssen Sie mit eingreifen, damit wir konkrete Resultate haben.

 
  
MPphoto
 

  Bartosz Arłukowicz (PPE). – Panie Przewodniczący! Pani Komisarz! Europa i świat toczą walkę z COVID-19 i ta walka nauczyła nas wszystkich, że tak naprawdę w pojedynkę nie mamy żadnych szans z globalnymi wyzwaniami takimi jak COVID ani z innymi wyzwaniami i nową walką, u progu której stoimy. To jest walka o pacjentów z rakiem. Niestety w najbliższych miesiącach do europejskich szpitali trafią miliony pacjentów ze zbyt późno rozpoznaną chorobą nowotworową, często w zaawansowanym stopniu, pewnie z przerzutami, a czasem w stanie terminalnym, bo COVID opóźnia leczenie, opóźnia diagnozy, opóźnia pomoc. W związku z tym już dzisiaj musimy podjąć, Pani Komisarz, strategiczną decyzję o zbudowaniu systemu ciągłości dostaw leków nowotworowych. My dzisiaj musimy zbudować strategiczny zapas leków nowotworowych, krytycznych leków nowotworowych, dzięki którym pomożemy pacjentom.

Wyzwanie drugie, które stoi dzisiaj przed nami po doświadczeniach COVIDowych, to zbudowanie sprawnego systemu reagowania na sytuacje krytyczne i nagłe. Musi zostać zbudowany system maksymalnie szybkiego przekazywania informacji między rządami i wspólnego reagowania w postaci kupowania leków czy zabezpieczania sprzętu. Te dwa wyzwania – strategiczne zapasy leków w Europie i system reagowania na sytuacje kryzysowe, to największe wyzwania, przed jakimi stoimy dzisiaj my, stoi Pani Komisarz i cała Europa.

 
  
MPphoto
 

  Marlene Mortler (PPE). – Herr Präsident! Zu Pernille Weiss: Solange man mit Fettverbrenner-Tabletten mehr Geld verdient als mit neuen Antibiotika, stimmt etwas nicht im System. Danke.

Ich begrüße die europäische Pharmastrategie außerordentlich, denn die Corona-Krise hat gezeigt, dass wir nur gemeinschaftlich weiterkommen. Unsere Landwirtschaft ist zum Beispiel als Sektor für unsere Ernährungssicherheit von strategischer Bedeutung. COVID-19 hat uns ebenfalls vor Augen geführt, dass wir eine robuste Gesundheits- und Medikamentenversorgung sowie resiliente, diversifizierte Lieferketten für unsere Bürgerinnen und Bürger sicherstellen müssen.

Wir brauchen also einerseits eine wettbewerbsfähige Pharmaindustrie mit attraktiven und verlässlichen Rahmenbedingungen für Forschung, Entwicklung, Regulierung und Zulassung, und um den Weg zu neuen und innovativen Therapien und Medikamenten zu erleichtern und zu beschleunigen. Ich denke an öffentliche, öffentlich-private Forschungskooperationen mit struktureller und finanzieller Förderung.

Andererseits müssen alle Patienten – ohne Ausnahme – eine notwendige Behandlung zu einem erschwinglichen Preis erhalten. Dass die Mitgliedstaaten bei der gemeinsamen Beschaffung von Impfstoffen schon gut vorangekommen sind, ist hoffnungsvoll, denn auf die nächste Pandemie müssen wir besser und schneller vorbereitet sein.

 
  
MPphoto
 

  Tomislav Sokol (PPE). – Poštovani predsjedavajući, Farmaceutska strategija za Europu temelji se na holističkom pristupu usmjerenom na pacijente, kojom će se osigurati opskrba sigurnim i cjenovno pristupačnim lijekovima kako bi se zadovoljile potrebe svih pacijenata i zajamčila održivost zdravstvenih sustava.

Nestašica lijekova dugogodišnji je problem. Istraživanje iz 2019., koje je obuhvatilo 24 države članice, pokazalo je da svaka četvrta država nema sustav prijave nestašice lijekova i da su njihove ljekarne imale problema s nestašicom lijekova. Glavni izazov je što se gotovo 80 % aktivnih sastojaka za proizvodnju lijekova uvozi iz trećih država. Glede toga, smatram da se u Europskoj uniji trebaju stvoriti uvjeti i reducirati birokracija i regulatorne prepreke kako bi se farmaceutska industrija dovela što više i omogućio njen razvoj u svim dijelovima Europske unije, uključujući i one slabije razvijene. Da bismo to uspjeli, europska ulaganja putem niza instrumenata, kao što su Obzor, EU za zdravlje, InvestEU, Digitalna Europa i posebno kohezijska politika, moraju djelovati sinergijski. Jedan od konkretnih modela buduće europske suradnje tiče se pristupa inovativnim lijekovima. Oni nisu dostupni prvenstveno danas jer su skupi. Postoji model koji bi omogućio veću dostupnost skupih lijekova, a to je zajednička europska javna nabava. Matematika je jednostavna - ako Europska unije pregovara kao cjelina, pregovaračka pozicija država članica je znatno povoljnija, a konačna cijena lijekova za zdravstvene sustave i građane jeftinija.

Vrijeme je da zajedničkom nabavom omogućimo niže cijene skupih lijekova, primarno za rijetke bolesti i dječje karcinome.

 
  
MPphoto
 

  Alexander Bernhuber (PPE). – Herr Präsident, sehr geehrte Frau Kommissarin! Die Arzneimittelstrategie ist vielversprechend, aber auch längst überfällig, und der Hut brennt wirklich. Wir haben in Europa seit Jahren schon immer wieder mit Medikamentenengpässen zu kämpfen, und hier muss die Kommission wirkliche Fortschritte zeigen.

Die Zahl an knappen Medikamenten hat sich von 2000 bis 2018 mehr als verzwanzigfacht. Mehr als die Hälfte der benötigten Arzneimittel ist nicht lieferbar, und auf lebenswichtige Krebsmedikamente und Schmerzmittel müssen Patienten lange warten.

Die Pandemie hat diese erschreckenden Missstände noch mehr aufgezeigt. Es gab Engpässe an Schutzausrüstungen, Medikamente wurden einfach nicht geliefert; hier gibt es großen Handlungsbedarf.

Das Problem dahinter ist, dass ein Großteil der Arzneimittel aus dem Ausland kommt. Über 80 % der pharmazeutischen Wirkstoffe kommen aus Asien, und 40 % der in der EU verkauften Medikamente werden in China oder Indien produziert. Das bedeutet für Patienten oft lange Wartezeiten, unnötige Mehrbelastungen.

Hier ist es ganz wichtig und mein großer Appell, die Produktion wieder zurück nach Europa zu holen. Es werden Milliarden in die Beschaffung von Medikamenten investiert, und hier muss auch zukünftig die Beschaffung von europäischen Medikamenten mehr berücksichtigt werden. Frau Kommissarin, ich bitte Sie, gleich vorbildhaft bei der Beschaffung von COVID-Impfstoff zu sein, hier auf europäische Produktion zu achten.

Die europäische Arzneimittelversorgung ist wichtig und muss ein großes gemeinschaftliches Ziel sein. Hier ist es besonders wichtig, und ich bitte Sie, dies in der Arzneimittelstrategie zu berücksichtigen.

 
  
MPphoto
 

  Stella Kyriakides, Member of the Commission. – Mr President, I would like to thank honourable Members very much for the very inspiring discussion. You have raised a large number of points. I’ll try to cover as much as possible and I’m sure we’ll have many opportunities to discuss this further.

First of all, there were questions on the need to revise the rules for rare diseases and children. I want to say that we have already evaluated the legislation on medicines for rare diseases and children. This evaluation has shown that there are already a number of shortcomings. The main problems identified here are insufficient development and in the areas of the greatest unmet medical needs, as I have mentioned. So we will be holding more consultations with stakeholders in the next year and we will be moving forward in order to be able to have a fair and balanced system where we refer to rare diseases and children.

Again, in the same area, there were some questions on how we can push pharmaceutical companies to invest in rare diseases and unmet needs. For example, paediatric cancers appear to be of limited interest for the industry. We need to look at this. Our first step will be to review the legislation on medicines for children and rare diseases. Our objective is simple: to improve the therapeutic landscape and address unmet needs through more tailored incentives. We will foresee the adoption of a new proposal by 2022.

On AMR: there were several questions on antimicrobial resistance. It is a major threat. COVID—19 has further highlighted this. Currently, we see that there’s a weak and challenging business case to invest in the development of new antimicrobials. One of the reasons is that its use must remain restricted once placed on the market. We will be aiming to tackle this in two ways: to measure the reduce and use and ensure the appropriate use of antimicrobials, and also incentivise the development of new classes of antimicrobials. This will be done through both legislative and non-legislative proposals.

Another point that was raised by several of you is access to medicines, a huge issue. This is a key priority. I have said it from the beginning. There can be no first and second-class citizens in the EU. Everyone should have the right of access to the same treatments and the inequalities we see at the moment are simply unacceptable. We need to change this so we will be proposing concrete actions. We will be linking incentives for innovation with obligations for the companies, we will be initiating with the European Medicines Agency (EMA) and Member States a pilot to engage in this, and we will be improving access for generics and biosimilars, which many of you have mentioned.

Regarding environmental challenges, the strategy will be addressing the whole lifecycle of pharmaceuticals and we will be proposing to reform our pharma legislation to ensure environmental sustainability, but not only, by also strengthening cooperation with our international partners to ensure quality and environmental sustainability of active pharmaceutical ingredients (APIs) currently imported from non-European countries.

I mentioned generic and biosimilars. This is a very important question because it really can provide patients with access to affordable treatments. We will look to reform the pharma legislation to better promote competition of such products. Regarding affordability, availability of medicines goes hand in hand with affordability so we’ll be promoting and supporting cooperation between national authorities to exchange best practice and will also be looking at improving transparency on the methods for establishing the research and development of medicines.

On the issue of data, next year we will be presenting the European health data space. This will aim to facilitate access and the exchange of health data. This would really change the way that health systems and patient access are being seen at the moment. But we do need to understand that health data is also very sensitive so we need to ensure a high level of protection. We will be engaging closely with citizens to make sure that they can understand this.

In terms of the production of medicinal products and because I have mentioned strategic autonomy and there were some questions on this, I want to be absolutely clear that the EU will remain open and promote open trade. Protectionism is not in the DNA of the European Union, but strategic economy is a political objective of this strategy and it’s also a major lesson learned from COVID—19. But, first of all, we need to have a better understanding of the supply chain design and identify its vulnerability in order to be able to move forward, while continuing to diversify our supply sources, wherever necessary manufacturing in Europe, and working more closely with our third—country trading partners.

Trade came up again when we were discussing the security of supply. We are exploring, in the context of the World Trade Organization, the launching of an initiative facilitating trade in health products in emergency situations and also looking at how we can explore with the EU’s trading partners to conclude a multilateral agreement on tariff elimination on pharmaceutical and medical goods.

Regarding intellectual property and the pharmaceutical strategy, I will try to be very brief. Any revisions to the rules of intellectual property and pharmaceutical investment incentives will address the need to foster innovation and make medicines available to all patients at an affordable price. So innovation needs to match the needs and match the needs of patients.

We have already addressed shortages, but what we need to understand is that what we all need to work on together is to ensure that medicines are available to patients in need and at all times, whether it is a time of crisis or not. The patient is really at the heart of this initiative. Because the causes of medicine shortages are complex, before moving forward we have launched a study on the root causes of medicine shortages. This will be finalised in the second half of 2021 and we will then be able to promote specific actions.

Regarding what we done in the last few months – because there were several questions on that – to address it, I won’t list all the actions, but I can say that, from the very beginning of this pandemic, I personally, and with Commissioner Breton, have engaged with industry, asking them to increase production capacity where we identified increased demand. We adopted guidelines to promote optimal supply of medicines and we launched joint procurement to address shortages of critical hospital medicines. So a great deal has been done, but we need to put this into place so that, at a time of crisis, we already have everything in place that we need to have.

Regarding innovation, this is really one of the things at the heart of the pharmaceutical legislation proposals and we need to make the necessary adaptations in order for our legislation to be really more innovation friendly. This will also deal with bottlenecks and improve regulatory gaps that we may have. We need to give incentives to industry, but we also expect accessibility to medicines to be improved and inequalities of access to disappear from the EU.

There were one or two questions on cancer. The Europe Beating Cancer Plan is shortly going to be presented before you, but we know that cancer is a major cause of death in children after infancy and so we are looking at the revision of the Orphan and Paediatric Regulation to ensure this. We need to do more in the treatment of paediatric cancers and this pharmaceutical strategy will interact very closely with the Europe Beating Cancer Plan because it will support the goal of sustainable cancer prevention with the right incentives for innovation, for a vaccination against treatable infections that cause cancer and much more.

And, yes, we propose to amend the role of the European Medicines Agency (EMA). I have already analysed this when presenting the European health union. I have absolutely no doubt that this is the way forward for a stronger European health union. We will need to strengthen our agencies in order for them to deliver what we expect them to deliver.

I’d like to end by answering what several honourable Members mentioned on the issue of competencies. We are very well aware of the competencies, as of course is the European Parliament and the Council, but we’re also very well aware of the importance of solidarity and coordination. Everything we have put forward, in terms of the European health union and in terms of the pharmaceutical strategy, takes into account and is well within the Treaty. But we have also learned from COVID—19 that we need to be flexible and we need to try and work, using the Treaty, to all the limits that it can give us and all the boundaries so that we can move forward.

I very much look forward to your support for this strategy. We need to have the support of the European Parliament. I want to thank you on a personal basis, because I’ve had the opportunity to speak with many of you over the last few months, for the support for EU for health and the increase in the budget. This is a very important part for us.

What I can end by saying is that, with President von der Leyen and with all my colleagues, all the Commissioners, we are going to leave no stone unturned until we find the way out of this pandemic. We need to seize the opportunity of this crisis to come out stronger, stronger in the area of health, and deliver to citizens what they expect – a stronger European health union. This is what they have asked us for from the beginning of this crisis and this is what we should all be working together to deliver.

 
  
MPphoto
 

  Der Präsident. – Die Aussprache ist geschlossen.

Schriftliche Erklärungen (Artikel 171)

 
  
MPphoto
 
 

  Nicolás González Casares (S&D), por escrito. – La adopción de la Estrategia Farmacéutica para Europa es sin duda un paso adelante en la construcción de una Unión Europea de la Salud.

El Grupo S&D viene demandando desde hace tiempo una mayor acción para garantizar el acceso a medicamentos seguros, eficaces y asequibles, y celebra ver que la propuesta presentada por la Comisión sugiere acciones concretas para alcanzar dichos objetivos.

Los socialistas españoles esperamos que la Comisión cree una estructura en la que pueda haber un trabajo conjunto de asociaciones de pacientes, administraciones e industria farmacéutica. Además, reclamamos una mayor inversión en investigación genuina, no incremental, que evalúe el valor terapéutico añadido de los nuevos medicamentos innovadores y que convierta a la UE en un referente terapéutico en I+D.

La pandemia de la COVID-19 debe servirnos de lección para crear una buena estrategia farmacéutica. Las futuras medidas deben centrarse en los pacientes, garantizando un acceso igualitario a medicamentos y terapias para todos los ciudadanos europeos. El fin último es asegurar la salud de todos y construir una Europa más resiliente ante futuras crisis sanitarias.

 
  
MPphoto
 
 

  Javi López (S&D), por escrito. – La adopción de la Estrategia Farmacéutica para Europa es sin duda un paso adelante en la construcción de una Unión Europea de la Salud.

El Grupo S&D viene demandando desde hace tiempo una mayor acción para garantizar el acceso a medicamentos seguros, eficaces y asequibles, y celebra ver que la propuesta presentada por la Comisión sugiere acciones concretas para alcanzar dichos objetivos.

Los socialistas españoles esperamos que la Comisión cree una estructura en la que pueda haber un trabajo conjunto de asociaciones de pacientes, administraciones e industria farmacéutica. Además, reclamamos una mayor inversión en investigación genuina, no incremental, que evalúe el valor terapéutico añadido de los nuevos medicamentos innovadores y que convierta a la UE en un referente terapéutico en I+D.

La pandemia de la COVID-19 debe servirnos de lección para crear una buena estrategia farmacéutica. Las futuras medidas deben centrarse en los pacientes, garantizando un acceso igualitario a medicamentos y terapias para todos los ciudadanos europeos. El fin último es asegurar la salud de todos y construir una Europa más resiliente ante futuras crisis sanitarias.

 
  
MPphoto
 
 

  Marian-Jean Marinescu (PPE), în scris. – Avem obligația să le garantăm cetățenilor accesul egal la medicamente. Medicamentele trebuie să aibă un preț accesibil tuturor, să nu lipsească din farmacii, să nu trebuiască să înlocuim medicamentele noi și mai eficiente cu cele vechi, din cauza prețurilor prohibitive sau să aflăm că pentru bolile rare nu există medicamente doar pentru că, prin natura lor, nu sunt profitabile pentru companiile farmaceutice.

Comisia Europeană ne-a prezentat în această sesiune plenară, noua strategie farmaceutică. Un demers pe care îl consider binevenit pentru a da aplicabilitate celorlalte programe din sănătate, precum „UE pentru sănătate” sau viitorul Plan european pentru combaterea cancerului. Ambele sunt programe ambițioase, cu obiective salutare. Însă, dacă nu reușim să le asigurăm oamenilor un drept esențial cum este accesul la medicamentele de care au nevoie, atunci toate aceste obiective vor rămâne pe hârtie.

Noua strategie farmaceutică trebuie să garanteze: accesul egal la medicamente, preț accesibil al medicamentelor inovative, disponibilitatea acestora în toate statele membre, medicamente accesibile pentru bolile rare, transparența costurilor de dezvoltare a unui nou medicament, independența farmaceutică a UE prin relocarea producerii substanțelor de bază, chiar dacă costurile companiilor farmaceutice cu forța de muncă vor crește.

În abordarea noii strategii farmaceutice trebuie să încetăm să mai privim medicamentele ca bunuri comerciale și să le considerăm bunuri existențiale.

 
  
MPphoto
 
 

  Edina Tóth (PPE), írásban. – Az egész világon tomboló koronavírus és az egyre öregedő európai társadalom rámutatott arra, hogy a tagállamoknak egyre növekvő egészségügyi kockázattal kell szembenézniük, amely a társadalom számára is sokkal nagyobb terhet jelent. Nem elhanyagolható az a tény sem, hogy napjainkban egyre inkább megfigyelhető a gyógyszerellátási lánc egyre merevebbé válása, az európai gyógyszeripar részesedése egyre hanyatlik és az európai egészségügy rendkívüli mértékben függ a harmadik országbeli termeléstől és az onnan történő behozataltól. Ezáltal egyes területeken sebezhetővé válik, ami súlyos esetekben akár gyógyszerhiányhoz is vezethet. Ugyanakkor fontos kiemelni, hogy a gyógyszeripar nem hasonlítható a többi iparághoz és a gyógyszereket sem lehet más árucikkhez hasonlítani. Az ellátási zavarok sokkal jobban hatnak az emberek életére és életminőségére, mint más termékek. Éppen ezért tartom rendkívül fontosnak az európai gyógyszeripari stratégiát, amely a megfelelő kivitelezés esetén egyedülálló lehetőséget biztosíthat az Európai Unió számára, hogy megerősítse Európa szerepét a globális gyógyszergyártásában. Bár a stratégiával kapcsolatban még sok a kérdés és hiányzó információ, jó okunk van arra, hogy támogassuk a startégiában foglalt célkitűzések megvalósítását és az európai gyógyszergyártás megerősítését célzó törekvéseket.

 

7. Kατάργηση των τελωνειακών δασμών που επιβάλλονται σε ορισμένα προϊόντα (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Der Präsident. – Als nächster Punkt der Tagesordnung folgt die Aussprache über den Bericht von Bernd Lange im Namen des Ausschusses für internationalen Handel über den Vorschlag für eine Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates über die Abschaffung von Zöllen auf bestimmte Erzeugnisse (COM(2020)0496 – C9-0284/2020 – 2020/0253(COD)) (A9-0217/2020).

Ich weise die Mitglieder darauf hin, dass bei allen Aussprachen dieser Tagung keine spontanen Wortmeldungen vorgesehen sind und dass keine blauen Karten akzeptiert werden.

Ich weiß, dass das auch zu Unmut führt, aber es ist auch eine Frage der Gerechtigkeit, dass man diese Linie durchzieht. Herr Martusciello hat sich vorhin sehr darüber geärgert, dass ich ihm das Wort nicht erteilt habe, obwohl er zum Ableben von Diego Maradona Stellung nehmen wollte. Aber die Regel gilt für alle.

Außerdem sind Zuschaltungen aus den Verbindungsbüros des Parlaments in den Mitgliedstaaten vorgesehen.

 
  
MPphoto
 

  Bernd Lange, Berichterstatter. – Herr Präsident, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! In den letzten Wochen sind ja unsere Geografiekenntnisse über die Vereinigten Staaten deutlich gewachsen. Jetzt wissen wir genau, wo Georgia liegt, und auch, wo Maine liegt: Das ist da oben rechts auf der Landkarte von den Vereinigten Staaten. In Maine ist in der Tat der Ort, wo am meisten amerikanischer Hummer produziert wird.

Darum geht es in der Gesetzgebung, die wir hier auf dem Tisch haben. Denn die amerikanische Hummerindustrie hat sehr darunter gelitten, was Herr Trump an Handelskriegen angezettelt hat, insbesondere gegenüber China: 25 % Extrazoll auf amerikanischen Hummer. Aber auch wir haben ja mit Kanada ein Handelsabkommen – CETA – geschlossen, das auch kanadischen Hummer zollfrei in die Europäische Union hineinlässt, sodass wir auch dort in der Konkurrenz zu Maine stehen, sodass in Maine die Nachfrage um 50 % gesunken ist. Das ist natürlich dramatisch, und insofern finde ich es richtig, dass wir hier sagen: Wir geben Ihnen ein Angebot und lassen amerikanischen Hummer auch zollfrei in die Europäische Union.

Das ist jetzt keine ursozialdemokratische Forderung – Zollfreiheit für Hummer –, aber im INTA hat auch die Sozialdemokratische Fraktion, wie auch viele andere, diesem Vorschlag mit großer, überwältigender Mehrheit Folge geleistet, und zwar aus zwei Gründen: Der eine Grund ist, das ist eine MFN-Geschichte, das gilt für alle Hummerproduzenten, ist also keine unilaterale Maßnahme, wie Herr Trump das gerne gehabt hätte, sondern eine universelle. Auch Produzenten aus, zum Beispiel, Honduras oder Nicaragua haben jetzt diese Zollfreiheit, und es ist vielleicht auch eine Chance für andere Produzenten.

Das Zweite, Herr Präsident und Herr Kommissar, ist natürlich: Das ist ein Angebot – ein Angebot, die vielen Baustellen, die wir mit den Vereinigten Staaten haben, anzugehen. Ich möchte nur noch acht ganz kurz nennen: Da sind einmal die Untersuchungen im Bereich der nationalen Sicherheit, die 232-Zölle, die Herr Trump gesetzt hat auf Stahl, auf Aluminium, die Drohung bei Autos, bei Hafenkränen, bei Energieleitungen – alles das muss auf den Prüfstand und diskutiert werden, ob das wirklich noch zeitgemäß ist. Und wenn es Konflikte gibt, können wir damit zur WTO gehen.

Auch die Zölle, die im Rahmen von 301 im Bereich unfaire Handelspraktiken gesetzt worden sind, sind natürlich eine Abschottungsmaßnahme gewesen. Die Diskussion, die jetzt gerade hochkommt, ist ja die Frage der Maßnahmen gegenüber einer Digitalsteuer, die ja in Frankreich sehr intensiv diskutiert wird, aber auch innerhalb der Europäischen Union. Auch wenn es hier Konflikte gibt, gehört es sich, das im Rahmen der WTO zu diskutieren und nicht mit Gegenmaßnahmen einzelner Zollsetzungen.

Auch im Bereich der sogenannten Antidumping-Zölle auf Aluminiumprodukte müssen wir miteinander reden. Es kann nicht sein, dass man der Meinung ist, dass 18 Staaten weltweit – ganz unterschiedliche Unternehmen – jetzt hingegangen sind und sich verabredet hätten: Jetzt dumpen wir mal, damit wir auf dem amerikanischen Markt Zugang haben. Das ist auch nicht fair, und darüber müssen wir auch miteinander reden.

Dann haben wir die Airbus-Boeing-Diskussion – seit 16 Jahren. Das eskaliert jetzt ein bisschen da höher. Da müssen wir ran, müssen uns zusammensetzen und gucken, wie wir einen Ausgleich finden, wie wir Compliance finden, wie wir auch sicherstellen, dass Drittanbieter von Flugzeugen auch in dieses Regelwerk hineinpassen.

Liebe Kolleginnen und Kollegen, Gesetzgebungen in den Vereinigten Staaten, die da heißen „Energiesicherheit für Europa“, sind natürlich ein bisschen merkwürdig. Wir würden ja auch nicht auf die Idee kommen, eine Gesetzgebung abzuschließen, die da heißt „Energiesicherheit für die Vereinigten Staaten“. Was damit verbunden ist: die Sanktionierung von europäischen Unternehmen. Auch das müssen wir diskutieren und aufheben.

Wir haben natürlich auch gemeinsame Interessen, im Umgang mit China zum Beispiel. Aber auch da, glaube ich, geht es um gemeinsames Agieren, sich zusammenzusetzen, eine gemeinsame Strategie zu entwickeln und nicht unilaterale, einseitige Maßnahmen mehr zu ergreifen.

Auch im Rahmen der WTO brauchen wir endlich eine Reform des Schiedsgerichtes, des Appellate Body. Wir brauchen eine Aufhebung der Blockade für die neue Generaldirektorin der WTO, und wir brauchen eine Erweiterung des rule book der WTO. Auch da können wir kooperieren – wie auch im Bereich des Schutzes des Pariser Klimaschutzabkommens, der Umsetzung, und auch der Arbeitnehmerrechte. Ich bin ganz froh, dass mein Kollege Herr Neal, der Vorsitzende des Ausschusses über Ways and Means, im Kongress deutlich formuliert hat, dass Handelspolitik jetzt arbeitnehmerfreundlicher gestaltet werden soll.

Insofern, es ist klar, liebe Kolleginnen und Kollegen, es werden Divergenzen bleiben. Aber wir haben jetzt die Chance, uns zusammenzusetzen und zu gucken, wie wir gemeinsam nach vorne gehen können. Und es gibt in der Tat mehr Gemeinsamkeiten, als es manchmal in konkreten Auseinandersetzungen zu sehen ist. Insofern ist dieses Gesetz ein Angebot. Und das Motto heißt eben nicht „Hummer für alle“, sondern das Motto heißt „Kooperation statt Konfrontation“.

 
  
  

VORSITZ: NICOLA BEER
Vizepräsidentin

 
  
MPphoto
 

  Valdis Dombrovskis, Executive Vice-President of the Commission. – Madam President, the proposed regulation under discussion today is of high political importance for improving the transatlantic trade relationship. As you know, the EU and the US have the largest bilateral trade and investment relationship and the most integrated economic relationship in the world. This relationship has, however, been under considerable strain in recent years, with increased areas of tension, and with US unilateral actions leading to a negative impact on bilateral trade.

This package helps to set us on a better path. It is the first negotiated reduction of duties between us in more than two decades. While it is limited in scope, it is an important sign of our joint wish to de—escalate tensions. It can support settlement of other ongoing disputes and help us to engage on a positive agenda.

It is in this context and spirit that the then EU Commissioner for Trade Hogan and US Trade Representative Lighthizer issued a joint statement in August of this year to announce a package of tariff reductions. Since then, we have worked hard to make it into reality and the EU and US should now adopt the necessary autonomous measures under their domestic procedures and legislative scrutiny to realise the objectives of the joint statement, starting with a tariff reduction package. This is the aim of the proposed regulation in front of you.

In substance, the proposed regulation stipulates that the EU will eliminate import tariffs on certain types of lobster. The US, on its side, will provide a 50% duty relief for a comparable economic value on products such as prepared meals, certain crystal glassware, surface preparations, propellant powders, cigarette lighters and lighter parts. The tariff reductions are to be implemented in a fully WTO—consistent manner, respecting the Most Favoured Nation principle. They are to apply for an initial period of five years, retroactively beginning on 1 August 2020.

The objective of the joint statement is to de—escalate tensions, but this can be only fulfilled in a context where the US does not carry out the threats they have been making in recent years to impose certain measures on the EU, including unilateral tariffs under Section 232 and Section 301 outside the WTO framework.

The proposed regulation therefore provides that if the US does not reduce its own tariffs or it introduces new measures against the EU that undermine the objectives of the joint statement, the Commission may suspend the elimination of duties provided for in the regulation.

On 10 November, the Committee on International Trade voted favourably on the adoption of the regulation, without amendments. Also, the Council endorsed the Commission proposal following a Coreper on 18 November, and it has indicated that if the European Parliament adopts the Commission’s proposal at first reading it would approve its position and the regulation should be adopted accordingly.

So we are very encouraged by this. We see this regulation as the right step at the right time. It allows us to signal to the incoming US administration our strong commitment to transatlantic trade relationships. I am looking forward to hearing your views today and hope for a positive outcome of the discussion.

 
  
MPphoto
 

  Danuta Maria Hübner, on behalf of the PPE Group. – Madam President, first of all I would like to thank the Commission for its tireless work towards a positive transatlantic trade agenda despite the difficult circumstances in those years of dysfunctional trade relations. As Vice-President Dombrovskis said, this agreement brings mutual lowering of the tariffs by both sides for the first time in 20 years and as part of the escalating strategy it can be a stepping stone toward more vigorous engagement in an open and frank discussion about further reduction of trade irritants in transatlantic relations. There are still many of those and Bernd Lange mentioned many of them.

We have to find a negotiated solution regarding subsidies to our airline industries, but we also have to engage effectively in multilateral fora to promote a fair and rules-based global trading system. The US is our obvious strategic partner in a shifting global landscape and trade is a crucial instrument of this strategic partnership. Our trade relations will most likely not go back to good old times with the election of Joe Biden, but the new President is a transatlanticist and it gives me hope that we can approach common challenges with a fresh start. The vote in the Committee on International Trade on the agreement with an overwhelming majority shows that we appreciate a constructive approach to the transatlantic relationship and I hope that with a similar majority in the plenary vote we can send the signal to the incoming administration that the EU is ready and willing to jointly build a future based on common, strategic and systemic interests.

 
  
MPphoto
 

  Pedro Silva Pereira, em nome do Grupo S&D. – Senhora Presidente, esta proposta de eliminação de direitos aduaneiros sobre certos produtos não é o que parece. Em si mesma, apesar da sua aplicação universal, como recordou o nosso relator Bernd Lange, esta proposta traduz um «mini acordo» comercial com os Estados Unidos que beneficia apenas alguns produtos. Não chega a 200 milhões de euros quando temos hoje um fluxo total de trocas comerciais da ordem dos 800 biliões de euros.

É claro que a redução de tarifas ou a eliminação de tarifas é sempre positiva para os setores envolvidos, sejam os produtos europeus que serão exportados a preços mais competitivos, seja a indústria de lagosta viva ou congelada, que beneficiará de exportações dos Estados Unidos para a União Europeia livre de tarifas.

Mas a verdade é que este entendimento é um primeiro passo para o restabelecimento da normalidade nas relações comerciais entre a União Europeia e os Estados Unidos e é isso que verdadeiramente desejamos: pôr fim a esta absurda guerra comercial, o que só podemos fazer restabelecendo laços de confiança e dando passos na direção certa, e este é um passo na direção certa.

Nós queremos verdadeiramente pôr fim a uma guerra absurda, que não tem vencedores e que não beneficia ninguém, e queremos restabelecer a nossa relação transatlântica, a bem da economia, a bem da ordem comercial global, mas, sobretudo, a bem da paz e da segurança, a bem do multilateralismo e a bem da cooperação para o desenvolvimento.

 
  
MPphoto
 

  Liesje Schreinemacher, on behalf of the Renew Group. – Madam President, ‘the growth of the Euro-Atlantic community has turned out to be one of the greatest forces in human history for advancing peace, prosperity, security and democracy.’ This is a direct quote of Vice-President Biden back in 2014 and I couldn’t agree with him more. So let’s put these great words into action and let’s rebuild our transatlantic relationship, a relationship based on our common values and objectives, with a United States that believes in multilateralism and wants to tackle global challenges together. A United States that wishes to preserve rules-based trade and fight climate change.

The tariff reduction deal or the so-called ‘lobster deal’ that we are discussing today is a positive step towards these better transatlantic trade relations. It is the first deal of its kind between the European Union and the United States for 20 years, and even though the scope is limited I believe it is a strong political signal from our side that we want to do business with our American friends.

But like any friendship we should also be frank with each other. So let us be very clear that the times of punitive tariffs are over. We have been turning the other cheek for too long. I hope we can stop the additional tariffs on each other’s products and that the new Administration also understands that there is no sense in punishing our Gouda cheese, meat or wine producers, which in turn forces us to hit American cheddar, ketchup and chocolate producers with the same tariffs.

In conclusion, this tariff reduction deal that we are voting on here today is important. Instead of introducing new tariffs we are removing them. It is high time for a constructive approach. We now have the possibility to strengthen our transatlantic trade relationship for the benefit of our citizens and our businesses. I invite the new Biden Administration to join us in these ambitions.

 
  
MPphoto
 

  Maximilian Krah, im Namen der ID-Fraktion. – Frau Präsidentin, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, lieber Herr Lange! Zunächst einmal, ja, das ist eine gute Nachricht, dass es uns gelingt, in einem Bereich zumindest ein Symbol zu setzen, dass es weitergeht mit den Handelsbeziehungen zu den USA. Dass es jetzt ausgerechnet Hummer ist, mag das eine oder andere Vorurteil über die EU bestätigen. Aber wir wollen ja auch von einem Symbol sprechen, insofern sei es der Kommission gegönnt.

Ich glaube aber, dass, wenn wir über die Handelsbeziehungen zu den USA sprechen, wir auch den Blick etwas weiter fassen können. Es ist schon gesagt worden: Es ist das erste Abkommen seit 20 Jahren, und das bezieht sich auf Hummer. Wir sollten aber zur Kenntnis nehmen, dass anderswo in der Welt, und zwar erst unlängst in Bangkok, das größte Freihandelsabkommen der Gegenwart geschlossen wurde – nämlich mit nahezu allen asiatischen Ländern. Das heißt, wir sehen, dass wir im 21. Jahrhundert eine Bewegung haben, dass die wirtschaftliche Entwicklung, aber auch technologische Entwicklung vom atlantischen Bereich in den asiatischen Bereich hinübergeht.

Die Frage, die wir uns in der Europäischen Union – in jedem einzelnen Mitgliedstaat – zu stellen haben, ist, ob wir davon profitieren wollen, ob wir da mitmachen möchten, oder ob wir eben in den Kategorien des ausgehenden 20. Jahrhunderts verharren wollen. Möchten wir also Teil eines Handelskrieges gegen die Entwicklung in Asien sein, oder möchten wir nicht diese Entwicklung in Asien nutzen, damit auch bei uns Wohlstand und technische Entwicklung dauerhaft gesichert werden?

Von daher müssen wir bei allen Handelsbeziehungen zu den USA auch kritische Fragen stellen und dürfen nicht sagen: Wie wunderbar, dass Herr Biden jetzt wieder transatlantische Politik machen möchte und dass er erklärt hat, er sei bereit, die Welt zu führen. Die Welt sollte von den Menschen geführt werden, da, wo sie leben. Die Europäer sollten selbst Europa führen, und sie sollten zum Beispiel über ihre Energiesicherheit selbst bestimmen. Ich empfinde eine Aussage „Ich bin bereit, die Welt zu führen, wenn dann gleichzeitig der amerikanische Kongress ein Gesetz über die europäische Energiesicherheit verabschiedet“ eher als Bedrohung denn als Verheißung.

Aus diesem Grunde befürworte ich zwar, dass wir hier ein Signal in die USA setzen, aber ich warne davor, jetzt zu glauben, wir müssten nun aufgrund einer neuen Freihandelsdebatte mit den USA uns komplett von Asien und Russland abgrenzen. Die Wahrheit ist, dass souverän im 21. Jahrhundert derjenige ist, der Alternativen hat.

Die wesentlichen Industrie- und Handelsgüter des 21. Jahrhunderts sind Technologie und Energie. Was wir erleben, ist, dass die Vereinigten Staaten derzeit – völkerrechtswidrig durch Drittstaatensanktionen – auf europäische Staaten und die EU Druck machen, damit sie entscheiden können, woher wir unsere Energie beziehen – und zwar von ihnen, durch Flüssiggas –, und dass sie entscheiden, woher wir unsere Technologie beziehen – nicht in China.

Das wollen wir nicht, das können wir nicht hinnehmen. Selbst wenn wir Nordstream 2 ablehnen, und selbst wenn wir Bedenken bei Huawei haben, muss die Entscheidung durch uns getroffen werden und nicht durch den US-Kongress. Ansonsten können wir uns hier nämlich abschaffen.

Aus diesem Grunde begrüße ich diese Entscheidung, was den Hummer angeht, auch wenn ich davon weniger esse als vielleicht die Sozialdemokraten. Aber ich warne davor, jetzt zu meinen, wir müssten jetzt in die politischen Kategorien der 80er-Jahre des letzten Jahrhunderts – den Kalten Krieg – zurückfallen. Juhu, endlich sind wir Trump los! Das, was jetzt kommt, wird im Hinblick auf unsere Handelsbeziehungen nach Osten – Russland, Indien, China – viel schlimmer werden als das, was Trump war, und das ist bereits angekündigt.

Insofern bitte ich Sie, Herr Kollege Lange – und da habe ich zu Ihnen tatsächlich volles Vertrauen –, dass Sie weiter in beide Richtungen schauen und dass Sie für uns das Maximum herausholen. Wir wollen vom 21. Jahrhundert profitieren, und diese Entwicklung, sie findet nicht im Westen, sondern sie findet noch stärker – und das sehen wir seit dem Handelsabkommen von Bangkok – im Osten statt.

 
  
MPphoto
 

  Reinhard Bütikofer, on behalf of the Verts/ALE Group. – Madam President, with the so—called ‘lobster’ trade deal between the EU and the United States that reduces some tariffs on either side, we open a door to shared efforts to overcome the trade war mentality which has poisoned transatlantic relations over the last four years.

The deal is a fair and a balanced one. We’re not naive. That’s why we have also put two guardians at the door. One is the trade enforcement mechanism that we have put in place, the other is the retaliating tariffs, which we have legally imposed on the WTO rules to signal to the US that there is a need for an agreement in the age-old Boeing-Airbus battles. As we do open a door, we also emphasise that our efforts cannot be successful if this were to be a one-way traffic. Both sides have to be willing to go through this door. We expect the new Biden Administration to understand this.

Low-hanging fruits will be an agreement on the new WTO Director-General, new efforts – shared efforts – to reform the WTO appellate body and overcoming the Boeing-Airbus mess. We’re willing to engage in broader shared efforts: WTO reform in general, lifting unfair sanctions on EU steel and aluminium, developing effective ways of greening trade rules in order to live up to the challenge of climate change. Let us revive trade multilateralism and modernise it at the same time.

By the way, as Mr Lange said, this deal is also an opportunity for other countries because it’s organised under the MFN (most-favoured-nation) rule. It’s a multilateral solution, it doesn’t only help Maine’s lobster industry, that is suffering under the consequences of Trump’s trade war, but it can also help Australian producers that suffer under Chinese coercive measures. We support this deal and we hope for more to come.

 
  
MPphoto
 

  Geert Bourgeois, namens de ECR-Fractie. – Voorzitter, dit lobster-akkoord komt op het goede moment, niet alleen voor de vissers van Maine in de VS en van andere landen, maar ook omwille van het politieke belang ervan.

Het is tijd om vier jaar van fricties, vier jaar van conflicten, vier jaar van dreigingen achter ons te laten. Ik denk, meneer de vicevoorzitter, dat we werk moeten maken van een vernieuwd partnerschap met de VS: niet alleen de conflicten oplossen – de eenzijdige maatregelen voor aluminium en staal, de Boeing/Airbus-kwestie, het mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grens – maar vooruitkijken, samen aan tafel gaan zitten.

Ik weet dat het met deze nieuwe president wellicht ook te hoog gegrepen is om te komen tot een omvattend handelsakkoord – ook president Biden is voorstander van de buy American-slogan – maar ik denk en ik hoop dat u de draad weer opneemt van het akkoord-Juncker/Trump, waar ook uw voorganger werk van gemaakt heeft, en ten minste tot een klein akkoord komt.

Ook inzake multilateralisme moeten we de handen in elkaar slaan, de WTO redden, de WTO operationeel maken, de WTO moderniseren, hervormen.

Ik vraag u: maak samen met de VS werk van multilateralisme, maak vanuit evenwaardigheid werk van een trans-Atlantisch partnerschap, probeer waar het mogelijk is samen wereldwijd de standaard te zetten.

And tell your American friends, tell Mr Biden, that in this new geopolitical world order, America only can be back together with its allies, together with the European Union.

 
  
MPphoto
 

  Emmanuel Maurel, au nom du groupe GUE/NGL. – Madame la Présidente, je comprends l’enthousiasme de certains collègues, mais permettez-moi de vous dire que je ne le partage pas vraiment.

Alors oui, c’est vrai, il s’agit du premier accord de concessions tarifaires avec les États-Unis depuis près de 20 ans. Et oui, en effet, notre débat intervient au moment où Joe Biden a gagné l’élection présidentielle et où certains d’entre nous nourrissent des espoirs, notamment parce que Biden a annoncé qu’il allait ratifier l’accord de Paris. Pour nous, c’est une bonne nouvelle.

Mais en même temps, s’il y a bien un domaine, à mon avis, où la politique des États-Unis ne va pas changer, c’est la politique commerciale, parce que l’agressivité dans ce domaine n’a pas débuté avec M. Trump et, à mon avis, elle va survivre à l’administration Trump. Je rappelle à nos collègues enthousiastes que la signature de cet accord n’a pas empêché les États-Unis d’introduire de nouvelles restrictions à l’importation d’acier et d’aluminium dans le cadre du régime anti-dumping de l’OMC. Je rappelle également que les États-Unis continuent de recourir de manière agressive à des mesures extraterritoriales contre les entreprises européennes, d’où la nécessité de continuer à être vigilants, déterminés, pas naïfs. C’est d’ailleurs ce que font, par exemple, les Canadiens, qui eux ont compris que, pour faire reculer les Américains, il faut leur opposer des mesures de rétorsion rapides.

Vous dites coopération et pas confrontation, mais encore faudrait-il que les Américains soient prêts à la coopération. Ce n’est pas le cas aujourd’hui. Donc, restons vigilants, restons mobilisés.

Un mot, une pensée, parce qu’on parle beaucoup des pêcheurs du Maine, mais moi je pense aux pêcheurs bretons et irlandais au moment de la négociation sur le Brexit qui, eux aussi, pêchent du homard et qui, eux aussi, sont confrontés à des conditions économiques difficiles.

 
  
MPphoto
 

  Daniel Caspary (PPE). – Frau Präsidentin! Vor mittlerweile fast zehn Jahren haben die damaligen TTIP-Verhandlungen begonnen, und viele haben noch den Satz im Hinterkopf, als der amerikanische Handelsbeauftragte gesagt hat, diese Verhandlungen werden wir mit einer einzigen Tankfüllung abschließen.

Dann kam sehr schnell die Situation, dass viele Menschen Sorgen hatten in Europa. Da wurde manchmal auch ganz bewusst Stimmung gemacht; da ging es um die angeblich gefährlichen Chlorhühnchen, da ging es um angeblich geplantes Absenken von Standards, da wurden Halbwahrheiten, Unwahrheiten und Fake News gestreut.

Spannend war, als dann Präsident Trump an die Macht kam und wir erlebt haben, wie die transatlantischen Handelsbeziehungen und überhaupt die transatlantischen Beziehungen an einem Tiefpunkt ankamen. Da waren viele von denen, die damals gegen das TTIP-Abkommen am lautesten geschrien haben, diejenigen, die am lautesten geschrien haben: „Ja hätten wir doch mit den Vereinigten Staaten eine Vereinbarung und wären wir entsprechend aufgestellt!“

Deswegen ist mein Wunsch, dass wir jetzt dieses langsame In-Fahrt-Kommen nutzen. Wir haben letztes Jahr das Abkommen über hochwertiges Rindfleisch abgeschlossen, dieses Jahr jetzt die Vereinbarung über Hummer. Wir haben viele Baustellen – Bernd Lange hat einige angesprochen, wie den Streit Airbus/Boeing, die willkürlichen Zölle gegen Stahl und Aluminium –, aber wir stehen alle vor der Herausforderung: Der große Wettbewerber steht in China; da geht es um eine Systemfrage zwischen Demokratien und Marktwirtschaften und diesem kommunistischen System.

Ich wünsche, dass wir alle gemeinsam die Kraft haben, Kompromisse mit den Amerikanern zu schließen und die gemeinsamen Interessen dann auch weltweit gemeinsam durchzusetzen, immer wissend, dass es natürlich auch Bereiche gibt, wo wir unterschiedliche Interessen haben.

 
  
MPphoto
 

  Kathleen Van Brempt (S&D). – Voorzitter, ik ga het niet over kreeft hebben. Kreeft en champagne, dat is voor socialisten een moeilijk onderwerp. Maar wees gerust, ik verwelkom deze deal. Ik denk dat we hem ook moeten goedkeuren.

We weten allemaal dat de Verenigde Staten onze belangrijkste handelspartner is. Tegelijkertijd hebben we de afgelopen jaren die handelsrelaties enorm onder druk zien staan. En dus is het tijd om te beginnen werken aan een positief verhaal met de Verenigde Staten als het over multilaterale relaties en handelsrelaties gaat.

Maar ik wil toch één ding heel erg duidelijk maken. De Verenigde Staten was helaas ook de afgelopen jaren het eerste land dat zich teruggetrokken heeft uit het Parijse akkoord. En – ironie, o ironie – sinds 4 november zijn ze eigenlijk niet meer gebonden door dat akkoord. Teruggaan naar het Parijse akkoord moet wel een voorwaarde zijn voor de Europese Unie om die positieve handelsrelaties verder te ontwikkelen. De Biden-administratie heeft zich daartoe geëngageerd. Dat is alvast enorm belangrijk, positief nieuws.

Het is ook belangrijk om aan die positieve handelsrelaties te werken samen met de agenda die we zelf naar voren hebben geschoven binnen de Green New Deal. De koolstofcorrectie aan de grens, bijvoorbeeld, zal een ongelooflijk belangrijk onderwerp zijn om verder aan te werken, maar ook de digitale taks, die wij nodig gaan hebben om ons eigen herstel goed op poten te zetten. Ook daarover moeten we goede afspraken met de Verenigde Staten kunnen maken.

Om te concluderen: ja, we gaan dit akkoord ondersteunen en goedkeuren, maar het moet een eerste aanzet zijn om te werken aan een duurzame toekomst en om te werken aan handelsrelaties die ervoor moeten zorgen dat we in de toekomst in de hele wereld ervoor kunnen zorgen dat we uit deze pandemie geraken en dus een positief verhaal kunnen schrijven.

 
  
MPphoto
 

  Marie-Pierre Vedrenne (Renew). – Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, je dois avouer que l’élection de Joe Biden et sa volonté de réintégrer l’accord de Paris change la donne, car aucun accord commercial, même limité, ne peut être signé avec un État non membre de l’accord de Paris. Compatibilité avec nos engagements à l’OMC, règles de la nation la plus favorisée intégrée: c’est une bonne chose. La clause de conditionnalité également.

Car, soyons clairs, si les États-Unis introduisent de nouvelles mesures illégales, la Commission devra réagir. Ce mini-deal a son utilité, mais doit être l’exception. La politique commerciale ne se résume pas à la libéralisation tarifaire, mais doit aller de pair avec la promotion des droits de l’homme et la lutte contre le changement climatique.

Alors, l’élection d’un démocrate à la Maison-Blanche laisse imaginer que le défenseur du multilatéralisme va revenir à la table des négociations. Toutefois, ce retour ne en présage rien de l’issue de nos échanges. Alors ne nous berçons pas d’illusions, nous ne pouvons pas tout attendre des États-Unis et devenir le terrain de jeu du conflit sino-américain.

L’Union européenne doit défendre un commerce basé sur des règles, des règles adaptées et respectées par tous. De nombreux contentieux demeurent, comme l’extraterritorialité des lois américaines qui nuise aux intérêts des entreprises et des citoyens européens. Augmentons nos capacités de réaction face aux dérives de l’extraterritorialité. Nous ne voulons pas de guerre commerciale, nous voulons les conditions de la paix. Alors, nous soutiendrons ce premier accord comme base de coopération, mais, ne nous trompons pas, notre autonomie stratégique doit être notre horizon et priorité.

 
  
MPphoto
 

  Danilo Oscar Lancini (ID). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, il vero significato di questo accordo è politico più che commerciale, lo sappiamo tutti. Dobbiamo puntare a migliorare le relazioni con gli Stati Uniti, allentando le tensioni commerciali e sostenendo un'equa risoluzione delle controversie in corso. Gli Stati Uniti sono il primo mercato per i prodotti agricoli e alimentari dell'UE, sono la destinazione più importante per l'export di prodotti di qualità ad alto valore aggiunto.

Com'è noto, la disputa relativa ai sussidi Airbus e Boeing ha portato ad aumenti tariffari su numerosi prodotti europei esportati negli Stati Uniti. Questi aumenti sono andati a colpire prodotti di paesi che non partecipano al consorzio Airbus e settori assolutamente non collegati alla disputa, come l'agroalimentare, dove già i prodotti europei sono penalizzati da importazioni che non rispettano le nostre stesse regole.

Vista la recente sentenza dell'Organizzazione mondiale del commercio, che ha autorizzato l'Europa ad applicare dazi sui prodotti e servizi USA per 4 miliardi di dollari, occorre, a maggior ragione, avviare un dialogo costruttivo ed evitare qualsiasi tipo di escalation che avrebbe effetti non prevedibili e preoccupanti in un momento particolarmente delicato per l'economia per via degli effetti della pandemia.

Ricordo che, sempre il settore agroalimentare, sei anni fa è stato vittima delle controsanzioni russe in risposta all'appoggio europeo agli Stati Uniti sulle sanzioni alla Federazione russa, con una perdita complessiva al 2017 del settore agricolo e dell'industria alimentare europei di circa 5,5 miliardi di euro e un danno riportato all'agroalimentare made in Italy di circa un miliardo di euro al 2020.

A questo si vanno ad aggiungere i gravosi impegni in termini di sostenibilità che gli agricoltori potrebbero ... (la Presidente interrompe l'oratore) ... essere chiamati a rispettare nelle prossime norme comunitarie.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly (PPE). – Madam President, as the Commissioner has said, the European Union and the United States have the largest bilateral trading fraction and the most integrated economic relationship in the world. But unfortunately, under President Trump, who had a more frosty approach to the European Union, our trading relationship has been strained, and when the US imposed tariffs on our steel and aluminium on alleged national security grounds, naturally the EU retaliated. However, this deal marks the first time in more than 20 years that the US and the EU decided to cut tariffs, marking critical de-escalation in transatlantic relations. This is something that Commissioner Hogan should be given great credit for. Having discussed details of the deal with him, I know how he used his political skills, his experience and his Irishness to thaw the frost, if I may use that phrase. However, with a Joe Biden presidency, we’re likely to see a more multilateral approach and cooperation on such things as climate change, prevention of future pandemics, open trade environment, all this is very positive.

Now, of course, we have to monitor the effects of this agreement on European fishermen and especially ensure that no harm is done to the bio-security of our native lobster stocks. This should include financial assistance from the EU and, if necessary, a price monitoring of native lobster stocks. I would ask the Commissioner, is this part of the plan?

Overall, this is a good deal and I welcome it and look forward to better relations between ourselves and the US in due course.

 
  
MPphoto
 

  Agnes Jongerius (S&D). – Voorzitter, wakker worden in een vreemde wereld! Wat gebeurt er hier allemaal? Ruim twee jaar geleden sprak ik mijn verbazing uit over de ruzie die Donald Trump en Jean—Claude Juncker als twee kemphanen met elkaar voerden. Ze stonden lijnrecht tegenover elkaar in de strijd over de importtarieven op staal. Helaas werd het een lange reeks van conflicten – van beschuldigingen over vermeende staatssteun aan vliegtuigbouwers tot het blokkeren van techbelasting voor de Googles van deze wereld. En inderdaad, het onmogelijke werd mogelijk: de Verenigde Staten en Europa stonden lijnrecht tegenover elkaar.

Hoe ziet die wereld er nu uit? De verkiezingen in de VS zijn gewonnen door de democraat Joe Biden. Daarmee gloort er hoop voor betere betrekkingen en een stabiele relatie met wederzijds respect. Deze minideal van vandaag is een welkome eerste stap. Hopelijk leidt het tot vermindering van handelsspanningen en het beslechten van de conflicten. Dat is nodig, want het is onfatsoenlijk dat multinationals nauwelijks belasting betalen terwijl de bakker op de hoek dit wel doet. En het is onbegrijpelijk dat in tijden van de opwarming van de aarde de Amerikanen zich hebben teruggetrokken uit het Klimaatakkoord van Parijs. Maar bovendien hebben we elkaar keihard nodig in de strijd voor eerlijke handel over de hele wereld, handel die rekening houdt met het onderschrijven van bijvoorbeeld de IAO-conventies, zodat werknemers waar ook ter wereld verzekerd zijn van goede arbeidsomstandigheden.

Voorzitter, we zijn er nog niet, maar we zijn onderweg. De nieuwe machtswisseling in de VS betekent nieuwe hoop om onze decennialange goede handelsbetrekkingen weer te herstellen.

 
  
MPphoto
 

  Jordi Cañas (Renew). – Señora presidenta, señor comisario, este «miniacuerdo» es un pequeño paso a nivel comercial, pero es un gran paso a nivel político para avanzar en la normalización de las relaciones comerciales con los Estados Unidos. Sin embargo, evidencia una carencia y una deficiencia notables a nivel de nuestra política comercial.

La carencia es evidente: falta coherencia. ¿Por qué? Porque, mientras esta Comisión frena y paraliza el acuerdo con el Mercosur, porque duda de los compromisos medioambientales de países firmantes de los Acuerdos de París, negocia un acuerdo comercial con un país que directamente los ha abandonado, como es el caso de los Estados Unidos. Entonces, ¿el respeto de los Acuerdos de París es una condición sine qua non cuando se trata del Mercosur, pero, sin embargo, no cuando se trata con los Estados Unidos? Incoherencia.

La deficiencia: este acuerdo es una oportunidad perdida para corregir una situación injusta para los productos europeos que sufren aranceles unilaterales por parte de los Estados Unidos, como es el caso de la aceituna de mesa española desde el año 2017.

Señor comisario, Europa necesita el comercio, un comercio basado en normas, comprometido con la defensa del medio ambiente, el desarrollo sostenible y los derechos humanos. Pero estos valores deben ser aplicables y exigibles a todos nuestros socios por igual. También necesita que la Comisión defienda por igual el conjunto de los productos europeos, no solo el aluminio y el acero, sino también las aceitunas. Porque lanzar mensajes contradictorios con exigencias asimétricas en función de con quién se negocia merma y amenaza gravemente la credibilidad internacional de la Unión Europea. De igual manera que no defender por igual todos los productos europeos merma y amenaza la de los ciudadanos en sus instituciones.

Para finalizar, el anhelo de una Europa geopolítica, especialmente en el ámbito comercial, necesita impulso, liderazgo y compromiso, pero especialmente equidad y coherencia.

 
  
MPphoto
 

  Angelo Ciocca (ID). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, dalla sede di Milano raccontiamo quello che la Lega racconta da anni e ci fa piacere che finalmente il Parlamento europeo parla di dazi e capisce l'importanza dei dazi.

I dazi sono uno strumento per regolare i mercati laddove c'è una concorrenza sleale. Se ci sono paesi che hanno regole diverse rispetto ai nostri produttori, il dazio diventa uno strumento per evitare il cosiddetto dumping, per evitare la concorrenza sleale. L'Europa questo lo deve fare.

Oltre a far questo deve anche mantenere i controlli sui prodotti che arrivano da fuori Europa, perché è la stessa Autorità europea per la sicurezza alimentare che certifica che i prodotti che arrivano in Europa sono otto volte più pericolosi rispetto a quelli italiani e a quelli europei, soprattutto quelli che arrivano dalla Cina e soprattutto quelli alimentari della Cina che, spesso, hanno dentro insetticidi vietati da anni dalle nostre leggi. Capisco che forse in Cina usano gli insetticidi per uccidere e mangiare gli insetti, ma in Europa questo non deve avvenire.

È chiaro che la Germania, con il 48 % delle esportazioni, ha dei vantaggi, ma non si può pensare che per il vantaggio di un paese gli altri ventisei paesi siano invasi da prodotti provenienti da fuori Europa.

 
  
MPphoto
 

  Gabriel Mato (PPE). – Señora presidenta, el pasado martes debatíamos aquí las directrices que debe seguir nuestra política comercial común y exigíamos firmeza a la Comisión para desarrollar su soberanía económica y autonomía estratégica.

Hoy le damos la bienvenida a este acuerdo de eliminación de derechos de aduana a una serie de productos, no tanto por las cifras —una reducida línea arancelaria de apenas 168 millones de euros—, sino por lo que representa políticamente, porque es el primero en veinte años entre la Unión Europea y los Estados Unidos y porque debe significar el inicio de la desescalada arancelaria transatlántica. También porque se abre una nueva etapa en nuestras relaciones con los Estados Unidos tras las elecciones, y muchos de nosotros esperamos que a partir de ahora exista una verdadera voluntad política para considerar a la Unión Europea no como un rival comercial sino como una aliada geopolítica.

Es evidente que seguimos inmersos en batallas arancelarias que continúan penalizando productos agroalimentarios de toda la Unión Europea, y especialmente a sectores españoles claves como el aceite de oliva, el vino, la aceituna de mesa o el queso. Y son nuestros productores quienes siguen sufriendo injustamente las consecuencias de disputas que son ajenas a ellos. Y esto debe acabar. La Unión Europea y los Estados Unidos tienen necesariamente que entenderse, y para ello debemos ser dialogantes, pero también firmes en la defensa de nuestros intereses.

Sé que los equilibrios no son fáciles. El de hoy es un buen comienzo.

 
  
MPphoto
 

  Valdis Dombrovskis, Executive Vice-President of the Commission. – Madam President, first of all, thank you for your observations and for the useful debate today. Your support to adopt the proposed regulation rapidly will help to send a strong political signal of improving transatlantic trade relationships. This will prepare the ground for a positive start with the new US administration and can lead the way forward towards additional positive steps and agreements. So, with your support, we will take this important step on the road to a stronger transatlantic trade relationship.

 
  
MPphoto
 

  Die Präsidentin. – Die Aussprache ist geschlossen.

Die Abstimmung findet heute, Donnerstag, 26. November, statt.

Bevor wir zu der Aussprache über Fälle von Verletzungen der Menschenrechte, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit übergehen, möchte ich Ihnen mitteilen, dass der Präsident von Frau Assita Kanko einen Antrag für eine Bemerkung zur Anwendung der Geschäftsordnung gemäß Artikel 39 erhalten hat.

 
  
MPphoto
 

  Assita Kanko (ECR). – Madam President, I would like to raise a point of order under Rule 39, given that under Rule 144 it was not possible to raise this urgent matter. In the last couple of days, there have been alarming reports that EU citizen Ahmad Reza Jalali has been transferred to solitary confinement by the Iranian authorities in preparation for his execution in the coming week. This deserves the urgent and utmost attention of the European Union.

I call upon the European Parliament President, on High Representative Borrell and EU Foreign Ministers to urge the Iranian authorities to review this decision, not to execute Doctor Jalali, and to agree to his release. If Iran does not agree to this, then the EU must look to sanctions. This is very urgent.

 

8. Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (συζήτηση)

8.1. Η επιδείνωση της κατάστασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αλγερία, και ειδικότερα η υπόθεση του δημοσιογράφου Khaled Drareni
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Die Präsidentin. – Als nächster Punkt der Tagesordnung folgt die Aussprache über sieben Entschließungsanträge zu der Verschlechterung der Menschenrechtslage in Algerien, insbesondere dem Fall des Journalisten Khaled Drareni (2020/2880(RSP)).

Ich weise noch einmal kurz darauf hin, dass bei allen Aussprachen dieser Tagung keine spontanen Wortmeldungen und keine blauen Karten akzeptiert werden.

Außerdem sind Zuschaltungen aus den Verbindungsbüros des Parlaments in den Mitgliedstaaten vorgesehen.

 
  
MPphoto
 

  Marisa Matias, Autora. – Senhora Presidente, a situação que se vive na Argélia e as tensões permanentes não são de agora. Assistimos a mobilizações contínuas por parte de cidadãos que querem acabar com o regime autoritário.

Nesta resolução, enviamos uma mensagem de solidariedade a todas as pessoas que na Argélia procuram lutar pelos direitos humanos. Condenamos as detenções arbitrárias e ilegais, nomeadamente a detenção de jornalistas, defensores de direitos humanos e opositores pacíficos. Pedimos que sejam abandonadas as penas contra todos os prisioneiros de consciência, nomeadamente Khaled Drareni. Apoiamos as reivindicações do movimento feminista pela igualdade. Reafirmamos que as atividades das empresas europeias têm de ser feitas no cumprimento da proteção dos direitos humanos e contra qualquer forma de exploração.

Como disse um dos líderes do movimento Iraque, o movimento de resistência, «nas palavras o diálogo, no terreno a repressão». Na Argélia, está a acontecer a repressão. Precisamos de ficar ao lado do diálogo.

 
  
MPphoto
 

  Salima Yenbou, auteure. – Madame la Présidente, début 2019 est né en Algérie un mouvement social extraordinaire et pacifique – le Hirak – qui demande une société plus libre, plus égalitaire et transparente, ainsi qu’un meilleur avenir pour l’Algérie et la jeunesse algérienne. Le Hirak est un mouvement inédit, extraordinaire et même exemplaire, qui se caractérise par l’absence totale de violences lors des manifestations sur un temps très long et par cet humour algérien si particulier. Les Algériennes et les Algériens peuvent en être fiers.

La presse qui relayait ce mouvement a malheureusement été prise pour cible pour cela. Le renouveau de l’Algérie ne peut se faire en bafouant la liberté de la presse, en se servant notamment de la crise sanitaire pour accroître sa répression. Garantir la liberté de la presse, c’est s’assurer de la vitalité de nos démocraties, de la circulation de l’information, de l’ouverture d’esprit, de l’esprit critique, de la créativité et de l’éveil citoyen. En 2020, l’Algérie figure à la 146e place (sur 180) du classement mondial de la liberté de la presse, dégringolant ainsi de 27 places par rapport à 2015.

Nous voulons, par cette résolution, tout d’abord montrer au peuple algérien et aux défenseuses et défenseurs des droits humains que nous ne les oublions pas et leur manifester notre solidarité et notre soutien. Ensuite, demander au gouvernement de respecter la liberté fondamentale d’informer et de s’informer. Demander aussi à la Commission européenne et au SEAE d’adopter une position publique plus ferme, plus affirmée en ce qui concerne le respect des droits humains en Algérie, de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour convaincre les autorités algériennes de cesser les détentions arbitraires et de nous informer régulièrement des évolutions.

Enfin, pour finir sur une note d’espoir, rêver et s’atteler à concrétiser un nouvel avenir commun pour l’Algérie et l’Europe en participant, par exemple, à des projets comme Erasmus, qui permettent de donner une chance à nos jeunesses de se rencontrer, de s’enrichir mutuellement de leurs cultures dans le respect de valeurs communes.

Dans la langue des Algériens et avec leur fierté et l’amour qu’ils portent à leur beau pays: Tahya Djazair. Vive l’Algérie.

 
  
MPphoto
 

  Nacho Sánchez Amor, autor. – Señora presidenta, el caso de Argelia expresa muy claramente la enorme distancia entre el discurso público de los nuevos gobernantes y la realidad de la práctica diaria de las instituciones respecto de lo que pasa en la calle. ¿Y qué pasa en las calles de Argelia? Lo han dicho otros diputados: una enorme movilización popular y pacífica ⸻subrayo lo de pacífica⸻ que pide con insistencia un cambio real y no cosmético.

El movimiento Hirak ha retomado las movilizaciones, de nuevo multitudinarias y ⸻subrayo⸻ pacíficas, tras haber suspendido su actividad durante la pandemia. Y la reacción oficial ofreciendo una reforma constitucional impuesta desde arriba se ha encontrado con el desprecio de los argelinos, con una participación en el referéndum constitucional de solo el 24 %.

La gente en Argelia, como en todos sitios, ya no quiere más promesas vacías. La gente quiere reformas, pero quiere que ese teórico espíritu se refleje ya en las acciones y no solo en los discursos, porque junto a las promesas hay una creciente represión, incompatible con ese teórico deseo de cambios. Detenciones, abusos, persecuciones, censura tienen que terminar ahora. Tienen que terminar ya, no después de que se produzcan esas teóricas reformas, porque esta es la prueba de la sinceridad del discurso.

Casos como el de Jaled Drareni ilustran ese desconcertante estado de cosas. Este corresponsal de TV5 y Reporteros sin Fronteras ha sido detenido varias veces, avisado de que sería llevado a los tribunales si continuaba informando y ha sido finalmente condenado a dos años. Se han producido otros casos similares, como el de Said Budur.

Sabemos el peso del poder militar en la tradición histórica del país, y esta Constitución nueva debería servir al menos para limitar ese poder militar y entrar en estándares democráticos. Sinceridad, por tanto, y respeto desde ya a los derechos de los pacíficos manifestantes de Hirak.

Argelia es un país importante, tenemos buenas relaciones y deseamos verla en la otra orilla del Mediterráneo, pero en esta orilla de la democracia.

 
  
MPphoto
 

  Joachim Stanisław Brudziński, autor. – Pani Przewodnicząca! Algieria to kraj, w którym podobnie jak w innych krajach Maghrebu i Sahelu ludzie młodzi w wieku od osiemnastu do trzydziestu lat stanowią ponad 60% populacji. Ten największy kraj Afryki, ważny partner gospodarczy Unii Europejskiej, warto tu nadmienić, że około 11% gazu wykorzystywanego w Europie pochodzi właśnie z Algierii, cierpi dziś na poważne turbulencje, na brak praworządności i demokracji, potężną korupcję, ręcznie sterowaną gospodarkę i olbrzymie bezrobocie wśród właśnie wspomnianych ludzi młodych. Spowodowało to falę protestów zwanych Hirak, które w 2019 roku doprowadziły do rezygnacji dotychczasowego prezydenta, i podobnie jak w wypadku arabskiej wiosny tutaj sojusznikiem ludzi młodych były portale społecznościowe, głównie Facebook. Niestety zakres swobód obywatelskich w Algierii kurczy się w ostatnich miesiącach. Algierskie władze wykorzystały pandemię i towarzyszące jej zawieszenie protestów do zaostrzenia represji, zwłaszcza wobec dziennikarzy i blogerów. Symbolem tego trendu stało się skazanie przez sąd 15 września na dwa lata bezwzględnego więzienia Khaleda Drareniego, dziennikarza i współpracownika Reporterów bez Granic. Surowa kara wywołała protesty jego algierskich kolegów oraz falę potępienia ze strony międzynarodowych instytucji i środowisk dziennikarskich.

Oczywiście represje te w sposób oczywisty muszą zostać potępione przez Parlament Europejski i muszą od nas popłynąć słowa wsparcia dla prześladowanych dziennikarzy i opozycjonistów. Musimy też życzyć Algierii i Algierczykom szybkiej stabilizacji politycznej i gospodarczej, gdyż należy pamiętać, że Algieria jest nie tylko naszym partnerem w relacjach gospodarczych, ale musi, podkreślam, musi być naszym partnerem w walce chociażby z barbarzyńskim islamskim terroryzmem oraz towarzyszącym temu skutkom, jak na przykład nielegalna migracja. Zbyt wielką cenę ponoszą państwa północnej Afryki i niestety zbyt wielką cenę ponosi Europa za nieroztropne wsparcie tak zwanej arabskiej wiosny, której skutki przyniosły destabilizację, chaos i rozlewający się islamski terroryzm.

 
  
MPphoto
 

  Karin Karlsbro, auteure. – Madame la Présidente, chers collègues, nous avons écouté les voix de nombreux Algériens du grand mouvement pacifique Hirak.

La prison pour les journalistes, les blogueurs, les poètes et les activistes pacifistes est inacceptable. Le régime doit entendre son pays. Je veux dire à toutes les Algériennes et à tous les Algériens, à ceux qui rêvent d’un pays plus libre avec une justice indépendante et un état de droit: vous avez raison.

Maintenant je vais continuer en anglais.

The European Parliament is extremely concerned by Algeria’s backlash in terms of press freedom and political freedom. We strongly condemn the escalation of unlawful arrests and harassment of journalists, human rights defenders and peaceful activists in Algeria. The Hirak movement is simply calling for a free and democratic Algeria. The EU needs to listen and support them, and the Algerian regime needs to grant the freedom and democracy that the Algerian people are entitled to. Today, the European Parliament called for the immediate release of journalist Khaled Drareni, as well as all other prisoners of conscience.

 
  
MPphoto
 

  Peter van Dalen, auteur. – Voorzitter, de mensenrechtensituatie in Algerije verslechtert op tal van terreinen. Dat merken we bij de journalistiek, maar we merken het ook bij de vrijheid van godsdienst.

Christelijke kerken in Algerije worden gediscrimineerd. Onlangs besloot het provinciebestuur van Tizi Ouzou dat bijna 200 moskeeën in die regio weer open mogen nu COVID—19 daar afneemt. Maar kerken blijven er gesloten. Kerken worden ook officieel geboycot. Algerije heeft een speciale overheidscommissie voor niet—mosliminstanties. Die werd in 2006 opgericht, en sedertdien is die commissie helemaal niet meer bij elkaar gekomen. Kerken vroegen wel vergunningen aan om diensten te mogen houden, maar deze commissie is veranderd in een spookorgaan dat niet meer bijeenkomt. Kerken die toch diensten houden, krijgen harde sancties. Afgelopen augustus, enkele maanden geleden, besloot een gerechtshof in Tizi Ouzou dat de vorig jaar gesloten kerken niet meer open mogen. En het gaat niet alleen over christelijke kerken, het gaat ook over de gemeenschappen van ahmadi’s, bahai, atheïsten en joden.

Mijn centrale vraag vanochtend in dit debat is: wat gaat de hoge vertegenwoordiger doen om deze verslechtering aan te pakken? Ik kijk echt uit naar een antwoord op deze concrete vraag, hoewel ik zie dat er nu even overleg plaatsvindt – dat is misschien wel over het antwoord, dat zou kunnen. Maar ik wil graag een antwoord horen over wat de hoge vertegenwoordiger gaat doen om de situatie in Algerije nu te veranderen.

 
  
MPphoto
 

  Christian Sagartz, im Namen der PPE-Fraktion. – Frau Präsidentin, geschätzte Damen und Herren, geschätzte Kolleginnen und Kollegen! Unterdrückung der freien Meinungsäußerung, Verfolgung von politisch Andersdenkenden, anhaltende Polizeigewalt und die Festnahme von Journalisten: All das sind systematische Menschenrechtsverletzungen und auf der Tagesordnung vieler Länder, leider auch in Algerien. 200 Menschen wurden alleine von März bis Juni dieses Jahres verhaftet, weil sie ihre Meinung geäußert haben oder für ihre Meinung demonstriert haben.

Mutige Menschen, denen wir als Europäisches Parlament unsere Unterstützung zusprechen müssen, wo wir ganz klare Signale setzen müssen, dass wir für deren Rechte eintreten – das ist heute Teil unserer Tagesordnung.

Wenn wir für diese Werte demonstrieren und in Europa dafür sorgen, dass sie bei uns nicht wegzudenken sind, dann leisten wir auch einen Beitrag für Freiheit, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit weit über die europäischen Grenzen hinaus. Diese Werte müssen wir aufrechterhalten und schützen – auch in schwierigen Zeiten, auch gerade jetzt, wo wir im Zeichen einer Pandemie stehen.

 
  
MPphoto
 

  Maria Arena, au nom du groupe S&D. – Madame la Présidente, chers collègues, par cette résolution, nous exprimons notre soutien au peuple algérien qui reste uni et pacifique face à l’adversité d’un régime qui réprime, qui arrête et qui harcèle depuis des mois. Et la pandémie a empiré la situation.

Comme nous l’avons fait et continuons de le faire pour les mouvements pro-démocratie en Biélorussie ou à Hong Kong, nous avons le devoir de prendre des mesures nécessaires pour la défense et la protection des défenseurs des droits de l’homme en Algérie.

Cette semaine, l’opposant politique, Karim Tabbou, rappelait dans sa lettre ouverte à M. Macron que c’est le peuple algérien qui doit être soutenu et non le régime rejeté par celui-ci. Les promesses du chef d’État algérien, M. Tebboune pour une Algérie nouvelle, plus démocratique et plus libre sont restées un slogan. La révision de la Constitution aurait dû donner un gage d’ouverture, d’apaisement, mais elle a échoué tant dans son processus de consultation, que dans son processus référendaire. Tous les indicateurs sont dans le rouge aujourd’hui en Algérie: arrestations arbitraires, intimidations, mauvais traitements des journalistes. De nombreux militants et journalistes aujourd’hui condamnés et/ou emprisonnés ne demandaient rien d’autre que des réformes profondes pour un état de droit, une gouvernance transparente, une presse libre, une justice indépendante. Nous demandons la libération immédiate de ces journalistes, de Khaled Drareni, ainsi que de tous les détenus d’opinion, l’arrêt du harcèlement judiciaire à l’égard des opposants politiques, mais nous demandons aussi que l’accord d’association UE-Algérie, basé sur le respect des valeurs communes, comme l’état de droit, puisse être respecté par toutes les institutions européennes, la Commission, le Conseil et le Parlement.

 
  
MPphoto
 

  Katalin Cseh, on behalf of the Renew Group. – Madam President, with this resolution, the European Parliament says it loud and clear: journalism is not a crime, activism is not a crime. Khaled Drareni is in prison for livestreaming and documenting a demonstration. He was doing his job. Hundreds of peaceful political organisers are in prison right now. Many have received heavy fines and many are being continuously harassed by the authorities.

Yacine Mebarki, Abdellah Benaoum, Mohamed Tadjadit, Abeldhamid Amine, Abdelkrim Zeghileche, Walid Kechida, Brahim Laalami, Aissa Chouha, Zoheir Kaddam, Walid Nekkiche, Nourredine Khimoud, Hakim Addad, Kaddour Chouicha, Jamila Loukil, Mohamed Baba-Nedjar: behind these names are patriots who care enough about their country and about their future to engage in activism, to organise and to call for change. I would like to express my solidarity with the brave people of Algeria who stand up and speak up.

Journalists, NGOs and party activists are under attack around the world. ‘Enemies of the people’, ‘traitor’, ‘foreign agent’ ‒ we have all heard these terms far too often. We have to call it what it is. It’s a global democratic backsliding, worsened by the COVID crisis.

But let’s not forget that right here, in the European Union, a colleague of mine, a party activist, was recently detained by the police for criticising the government in a Facebook post. This resolution is a clear call to the Algerian authorities: release political prisoners and stop their harassment. But we need to do better for our citizens right here as well.

 
  
MPphoto
 

  Mounir Satouri, au nom du groupe Verts/ALE. – Madame la Présidente, Khaled Drareni, Kaddour Chouicha, Jamila Loukil, Hakim Addad, Yacine Mebarki, Mohamed Baba Nedjar. Ces personnes incarcérées ou poursuivies pour leur mobilisation sont les forces vives de la démocratie algérienne.

Le sort de ces défenseuses et défenseurs des droits, manifestantes et manifestants, journalistes, nous inquiète vivement aujourd’hui. J’appelle donc la Commission à renforcer son soutien politique et financier à la société civile algérienne. La Commission se sert peu et mal de l’instrument européen pour la démocratie et les droits de l’homme en Algérie. Déjà il y a un an, nous demandions le soutien à sa société civile mise à mal. Je réitère ici nos demandes: visitez-les en prison, suivez leur procès et soutenez les organisations agissant en faveur des droits de l’homme.

 
  
MPphoto
 

  Charlie Weimers, för ECR-gruppen. – Fru talman! ”Att vara liberal är att vara kluven”, har en svensk liberal partiledare sagt. Ja, att å ena sidan hävda att man alltid överallt kämpar för mänskliga rättigheter, men å andra sidan jämt och ständigt motarbeta uppmärksammandet av förföljelsen av kristna måste vara ganska krävande.

Karin Karlsbro, i förrgår var du med och förhandlade om denna resolution om Algeriet. Du motarbetade då oss i ECR när vi försökte uppmärksamma kristnas mänskliga rättigheter. Min fråga till dig är: är du okunnig om den globala förföljelsen av kristna, är du okunnig om att kristna diskrimineras kraftigt i Algeriet, eller är just deras mänskliga rättigheter inte så viktiga för dig?

Så har vi de gröna som vid förhandlingen försökte mildra texten för att skydda den algeriska regimen från kritik. Vi har sett det förr. Man borde inte bli förvånad, men det är ett skamlöst hyckleri som faktiskt är förbluffande. Kristna är världens mest förföljda grupp. Om inte vi visar solidaritet med dem, vem ska då göra det?

 
  
MPphoto
 

  Pierfrancesco Majorino (S&D). – Signora Presidente, onorevoli colleghi, sono già state espresse parole di giusta e sentita preoccupazione per la detenzione e la condanna a due anni di carcere di Khaled Drareni, accusato di minaccia all'integrità nazionale ma in realtà colpevole, semplicemente, di fare il suo mestiere, ovvero di raccontare senza filtri e in piena libertà quello che accade in Algeria, a partire dal racconto di quel grande e pacifico movimento di cittadini algerini, in gran parte giovani, che dal febbraio 2019 chiede un cambiamento profondo e democratico.

Assistiamo invece a una pericolosa e inquietante escalation di carattere autoritario. Vengono infatti sempre più utilizzate leggi di sicurezza nazionale per perseguire le persone libere. Questo riguarda giornalisti come Khaled Drareni ma anche attivisti, sindacalisti, oppositori politici e difensori dei diritti umani. Mentre un popolo chiede la transizione democratica e la libertà, il governo usa l'emergenza COVID per limitare gli spazi di libertà e democrazia.

L'Europa per troppo tempo ha ignorato il Mediterraneo, pensiamo anche alla Libia o all'Egitto, dove è incarcerato il giovane Patrick Zaki. Non può assolutamente essere trascurato ancora il contesto di violazione dei diritti.

 
  
MPphoto
 

  Christophe Grudler (Renew). – Madame la Présidente, la liberté de la presse est un principe essentiel dans un état de droit, je l’avais déjà rappelé ici dans le cadre de la détention d’Ahmet Altan en Turquie.

Ce principe de liberté existe sur le papier en Algérie, car la loi interdit de détenir un journaliste en exercice. Mais ce principe n’est pas appliqué. La scandaleuse détention du journaliste Khaled Drareni en est la preuve. Que reproche-t-on à ce correspondant de TV5 Monde et de Reporters sans frontières? D’avoir relayé le communiqué totalement légal d’une coalition de partis d’opposition et d’avoir critiqué le gouvernement algérien. Sa détention est aujourd’hui une claire violation de la liberté d’expression et un signal fort de l’affaiblissement démocratique de l’Algérie.

C’est pourquoi nous demandons au régime algérien de permettre dès maintenant les visites de membres de sa famille, visites aujourd’hui interdites. Nous lui demandons également de libérer ce journaliste coupable d’une seule chose: d’avoir fait son métier. Monsieur le président Tebboune, faites preuve d’humanité et montrez ainsi au monde que la liberté d’expression et les droits de l’homme ont encore du sens en Algérie.

 
  
MPphoto
 

  Robert Hajšel (S&D). – Madam President, a year ago this House voted a firm resolution denouncing Algeria’s repeated violations of human rights. After a year, not much has changed. Algeria continues prosecutions of journalists and political opponents. Ultimately, Khaled Drareni was sentenced to two years in jail for his coverage of Algeria’s anti-governmental protests. The people of Algeria are pacifically demonstrating their desire for more democracy and liberty like the people of Belarus that we multiple times discuss in this Chamber.

As a former journalist, I strongly condemn the ongoing threats against journalists, as well as the impunity for crimes against journalists in every corner of the world. Unfortunately, even Europe is not immune to this practice under the various pretexts in some corners of the EU itself. Journalists are threatened and freedom of expression is not respected. It is time to deal with this issue properly and not only with a statement. And we have to evaluate more seriously the situation everywhere.

 
  
MPphoto
 

  Janez Lenarčič, Member of the Commission. – Madam President, respect for human rights and fundamental freedoms, including freedom of expression, is an important element of EU-Algeria relations. These relations are governed by the Association Agreement and further reinforced in the partnership priorities. The EU has an interest in a strong and strategic cooperation with Algeria and is trying to reinforce the bilateral partnership. In a sustained, confidence-building approach, the EU stands ready to support the reforms that the Algerian authorities will want to undertake, keeping in mind that the ultimate objective is to respond to the legitimate expectations of the Algerian people. We need more dialogue with Algeria, not less. This has been the objective that we have particularly pursued during the recent months.

After more than a year without institutional meetings, we have relaunched the cooperation with a series of meetings at expert level within the framework of the Association Agreement. Among these, we also had a very open and frank exchange in the Subcommittee on Political Dialogue, Security and Human Rights on 19 October. This meeting was the opportunity to establish an open dialogue on human rights developments in Algeria, including the importance of freedom of expression and media freedom. We also raised some of the individual cases referred to in the debate today.

We accelerated our expert meetings to be able to hold a meeting of the EU-Algeria Association Council on 7 December. Among other issues, the rule of law and fundamental rights will also figure on the agenda of this Council for a dialogue at the political level. We regularly raise the human rights situation and individual cases in our contacts at different levels with the Algerian authorities in Brussels and in Algiers. And we told them that the condemnation in the appeal of Khaled Drareni on 15 September to two years in prison, was not encouraging. The EU supports journalists in Algeria through emergency grants as well as through advocacy work on the situation of Algerian journalists. The recent election of Algeria as Vice-Chair of the Third Committee of the UN General Assembly was a welcome development. It will provide an additional opportunity for closer cooperation also in the area of human rights. It comes with responsibilities for the promotion and protection of human rights around the world.

We are determined to deepen an open dialogue with Algeria, based on trust and constructive criticism. And we are closely following domestic developments in this crucial moment. We keep encouraging our Algerian partners to maintain an inclusive dialogue with all the representatives of the society.

 
  
  

PŘEDSEDNICTVÍ: MARCEL KOLAJA
místopředseda

 
  
MPphoto
 

  President. – The debate is closed.

The vote will take place today.

Written statements (Rule 171)

 
  
MPphoto
 
 

  Dominique Bilde (ID), par écrit. – L’intransigeance algérienne face à la polémique de Charlie Hebdo reflète l’état déplorable des libertés fondamentales dans ce pays. Le cas de Yacine Mebarki – condamné à dix ans de prison pour «offense à l’islam» – en est encore plus symptomatique que celui du journaliste Khaled Drareni, sanctionné pour sa couverture des mouvements du Hirak. Hélas, il est des États de par le monde où le blasphème tombe sous le coup de la loi. Et où, comme en Algérie depuis 2006, le «prosélytisme» auprès des Musulmans est passible de deux à cinq ans de prison. Ce deux poids deux mesures est d’ailleurs permanent. Le Département d’État américain notait ainsi dans son rapport de 2019 qu’alors que des églises chrétiennes subissaient un regain de sévérité, certaines obligations incombant aux imams étaient quant à elles assouplies. Ainsi, à l’heure où le procès en «islamophobie» fait rage contre la France, rappelons-nous que nous comptons parmi les rares États dans le monde où les libertés de conscience et de culte ne sont pas que des vains mots.

 

8.2. Η κατάσταση στην Αιθιοπία
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  President. – The next item is the debate on seven motions for resolutions on the situation in Ethiopia (2020/2881(RSP)).

 
  
MPphoto
 

  Lars Patrick Berg (ID), Verfasser. – Herr Präsident! Ich denke, wir sind uns schnell darin einig, dass die humanitäre Krise sehr schnell in eine humanitäre Katastrophe umschlagen kann.

Äußerste Sorge bereitet mir, dass sich die äthiopische Regierung dazu entschlossen hat, den Aufruf der internationalen Gemeinschaft zur Deeskalation zu ignorieren, und ihr Vorgehen mit der Behauptung rechtfertigt, es handle sich um eine schnellere Operation. Ich bin mir nicht sicher, ob eine schnellere Tötung von Menschen etwas an der Legitimität dieser Politik ändert.

In der Geschichte Äthiopiens ist es immer wieder vorgekommen, dass Äthiopier andere Äthiopier töten. Aus diesem Grund sieht die äthiopische Verfassung sogar Sezession vor, was nahezu einzigartig ist. Die derzeitige Regierung scheint fest zu einem völkermörderischen Konflikt entschlossen zu sein, nachdem sie sich über ihre eigene Verfassung hinwegsetzt. Zu erwähnen ist auch, dass die äthiopische Regierung aus Tigray stammenden Mitgliedern der äthiopischen Streitkräfte, die sich an der AMISOM beteiligen, die Waffen abgenommen hat. Hiervon kann nur Al-Shabaab profitieren.

 
  
MPphoto
 

  Miguel Urbán Crespo, autor. – Señor presidente, señor comisario, como usted sabe, la guerra en Etiopía está provocando una gran crisis humanitaria en la región. Más de cuarenta mil personas refugiadas en Sudán y miles de desplazadas internamente en un país donde más de quince millones de personas dependían ya de la ayuda humanitaria.

Es vital acordar un alto el fuego inmediato, exigir la protección de los civiles y apoyar un diálogo inclusivo entre todas las partes. Hay que poner fin a toda injerencia externa en el conflicto, desde Eritrea hasta los países de la cuenca del Nilo.

Pero, si de verdad queremos contribuir a la paz y la estabilidad del país, hay que ir más allá. Hay que cancelar la deuda y hay que dejar de condicionar la ayuda humanitaria al control migratorio, porque la paz y la estabilidad solo pueden lograrse con el pleno respeto de las libertades económicas, sociales, civiles y políticas. Y esto pasa por acabar con la pobreza en el país y con las desigualdades que asolan Etiopía.

 
  
MPphoto
 

  Carlos Zorrinho, Autor. – Senhor Presidente, há pouco mais de um ano, saudámos com alegria a atribuição do Prémio Nobel ao Primeiro-Ministro etíope Abye Ahmed pelo seu trabalho em favor da promoção da paz e da cooperação e pelo seu papel na resolução do conflito transfronteiriço entre o seu país e a Eritreia.

É por isso, com constrangimento, que vimos hoje a transição democrática iniciada na Etiópia ser posta em causa pela escalada do conflito sangrento entre o Governo Federal e a administração regional do Tigray.

O conflito tem que ser cessado e mediado com urgência, através do diálogo democrático, evitando a morte de centenas de civis inocentes, deslocações massivas, ou seja, o atropelo dos direitos humanos e da liberdade de imprensa e o surgimento de uma crise humanitária global.

Esta resolução, que agregou um largo consenso negocial, é um apelo forte às partes em confronto para que promovam a reposição da legalidade democrática, assegurando o restabelecimento da normalidade constitucional e da paz na Etiópia.

Exorta os governos federais e regionais do país, bem como todos os países vizinhos, para que se abstenham de novas mobilizações militares ou ameaças e se empenhem num diálogo sincero, pacífico e inclusivo.

E convoca ainda a União Europeia e os seus Estados—Membros para que desenvolvam todos os esforços diplomáticos junto das autoridades federais e regionais dos países contíguos e das instituições multilaterais para proteger os civis em risco e assegurar o seu acesso à ajuda humanitária, que tem que ser fortemente reforçada.

Num tempo em que as relações Europa-África estão sob forte impulso, a dimensão parlamentar reforça a defesa da legitimidade democrática e da proteção dos povos.

Hoje, unimos a nossa voz e apelamos à mobilização de todos os recursos necessários pelo povo da Etiópia.

Pela paz, pela integridade territorial, pela tolerância, pela transparência, pela liberdade de expressão e pelo direito a uma vida condigna.

 
  
MPphoto
 

  Katrin Langensiepen, Verfasserin. – Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Drohungen, Ultimaten, aggressive Rhetorik und kriegerische Handlungen gegenüber der Zivilbevölkerung: Das Ringen um neue Machtverhältnisse in Äthiopien stellt viele Hoffnungsmomente der kürzeren Vergangenheit infrage. Dagegen tritt das Schreckensszenarium eines Bürgerkrieges und einer Balkanisierung sowie das Abdriften der Gesamtregion schroff in den Vordergrund.

Wir rufen deswegen die Akteure beider Seiten auf, von einer weiteren Eskalation der Lage abzusehen, einen sofortigen Waffenstillstand zu vereinbaren, und appellieren an alle Nachbarstaaten, den Konflikt weder durch politische noch durch militärische Interventionen anzuheizen.

Insgesamt bleibt es auch richtig, nicht nur einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen zu werfen. Es geht auch darum, Angriffe auf ethnische und religiöse Gruppen und die damit verbundenen Menschenrechtsverletzungen – im Vorfeld der gegenwärtigen Eskalation – durch eine unabhängige Untersuchungskommission aufzuarbeiten. Verantwortliche müssen hier zur Rechenschaft gezogen werden.

Premierminister Abiy Ahmed und TPLF-Chef Gebremichael verbindet eine wechselhafte, aber in jedem Fall gemeinsame Vergangenheit. Afrika und Europa müssen nun schauen und tatsächliche Führungsstärke an den Tag legen. Europa und die EU sind bereit und bieten hier bereits Hilfe an, um die Situation insgesamt zu deeskalieren, dies wohl wissend auch um die Unzulänglichkeit des eigenen europäischen Agierens in der Vergangenheit und die teilweise Frage nach Glaubwürdigkeit als Vermittlerin.

Aber ohne weitere Einsicht der jetzigen Akteure müssen Europa und die Mitgliedstaaten klarmachen, dass die besonderen bilateralen Beziehungen zu Äthiopien auf dem Spiel stehen. Es steht noch ganz viel Wichtigeres auf dem Spiel: Menschenrechte und der Schutz des Lebens.

 
  
MPphoto
 

  Assita Kanko, author. – Mr President, the situation in Ethiopia is urgent. The country’s grip on peace is slipping with every passing day. Its leader, Abiy Ahmed, has a Nobel Peace Prize but is refusing to pursue peace in his own country. I believe he should give that back. He has been a wolf in sheep’s clothing; a reformer turned authoritarian.

In the Tigray region, hundreds are already dead, with ethnic targeted violence and violations of human rights. Buildings and homes are shelled and roads are blocked to humanitarian assistance. There are no telecoms, no internet or electricity and millions face the threat of famine in a country that once was a stabilising factor, an influence in a fragile region and a pivotal force in the fight against the spread of Islamic terrorism. Tens of thousands of Ethiopians now cross the border to eastern Sudan to seek safety.

Progress and development in Ethiopia was hard won. We must do all we can to help prevent that progress from being lost forever. A looming civil war could destabilise the whole region and trigger another humanitarian crisis that could reach the shores of Europe. We must continue to call for international mediation and a ceasefire, as you have done this week, Mr Borrell, but I would also stress that rarely does a crocodile yield to the roar of a toothless tiger. The EU provides large amounts of development assistance to Ethiopia and we should consider using this, and all available leverages, to help de—escalate the conflict.

Time is running out to salvage the situation and forge a path to free, fair and transparent elections and ultimately to democracy. Nothing short of our most determined and resolute effort is needed.

 
  
MPphoto
 

  Jan-Christoph Oetjen, author. – Mr President, we have already hundreds of civilian deaths and mass displacement of people in Eritrea. It has already been said that there are more than 40 000 people that have crossed the border to Sudan, to the southern part of Sudan, destabilising even more the fragile situation in Sudan. These developments are going on with violence and breaches of human rights. At this moment, access for human rights workers and aid is severely restricted. Those organisations cannot even go into those regions to help the people.

We call on the EU and the Member States to step up humanitarian aid, together with the UNHCR, to help those people, those who are most vulnerable. At the same time, we have a communication and electricity blackout, as Ms Kanko has already said, in the Tigray region. This is very worrying and we call on the federal government to restore this situation, to ensure access to communication and electricity for the civil population in this region.

We support the efforts on mediation proposed by the African Union and call on the European Union to step up efforts to use all diplomatic means to obtain a ceasefire in order to protect the civilians in Ethiopia.

 
  
MPphoto
 

  Željana Zovko, author. – Mr President, in his acceptance speech as laureate for the Nobel Peace Prize, Ethiopian Prime Minister Abiy Ahmed said that war is the epitome of hell for all involved. As the youngest leader in an African country, the Prime Minister managed to make peace with neighbouring Eritrea after one of Africa’s longest-running conflicts. Unfortunately, we witnessed that domestic tensions between the governmental forces and the TPLF have brought the weapons back in Ethiopia, and that the country is moving towards a true civil war. As the winner of the world’s most renowned peace prize, the Prime Minister should himself reject the notion that he can resolve Ethiopia’s political crisis through force. Also, the TPLF should immediately refrain from further hostilities and together both parties should find the courage to solve their political divergences by peaceful and democratic means.

Two months ago the European Parliament adopted a report on EU security cooperation with our partners on the African continent, including the Horn of Africa. Current developments in Ethiopia, a crucial country in this region, risks to spill over to neighbouring states. The European Union should remain supportive for the efforts of its partner countries and the African Union to prevent a bigger regional conflict and advocate an inclusive dialogue to reach peace, security and stability. At the same time humanitarian workers should have unrestricted access to all areas affected by the conflict, and European humanitarian entities should offer their continued assistance to Ethiopian refugees in the regions.

 
  
MPphoto
 

  Seán Kelly, on behalf of the PPE Group. – Mr President, fears are mounting that numerous civilians who are unable to escape the fighting could be caught in the crossfire in Tigray. I, like many in this House, am deeply concerned about the risk of violence against civilians, including potential war crimes in the fighting around Mekelle. Reports of unimaginable atrocious crimes committed against civilians for no reason other than their ethnicity is heartbreaking and needs to stop. I join the growing calls for mediation to halt the conflict that threatens to destabilise this part of east Africa. Hundreds, possibly thousands of people have died so far and many more forced to flee their homes. This needs to stop. Peace and dialogue must be the victor in this conflict and the international community must do everything it can to ensure this happens. I’m very pleased that the European Parliament is loud in calling for this action here this morning. The sooner it happens the better.

 
  
MPphoto
 

  Hannes Heide, im Namen der S&D-Fraktion. – Herr Präsident! Vor einem Jahr hat Europa mit Hoffnung und Zuversicht auf Äthiopien geschaut – stabil, aufstrebend, eine große wirtschaftliche Entwicklung, eine demokratische Entwicklung, Fortschritte bei den Bürgerrechten, Bemühungen gegen Korruption, für freie Wahlen und eine freie Presse. Das Land hat einen immensen Beitrag zum Friedens- und Versöhnungsprozess in Ostafrika geleistet.

Diese Anstrengungen wurden honoriert, und der äthiopische Ministerpräsident Abiy Ahmed erhielt den Friedensnobelpreis. Bei der Verleihung erklärte er für mich sehr eindrucksvoll: „Wir wünschen uns, dass das Horn von Afrika das Horn des Friedens wird. Wir haben verstanden, dass unsere Nationen keine Feinde sind, stattdessen waren wir Opfer des gemeinsamen Feindes namens Armut“. Er forderte gleiche Rechte und gleiche Chancen für alle Bürger Afrikas, und der besonders jungen Bevölkerung zuzuhören. Sie ruft nach Gleichheit und sozialer Gerechtigkeit.

Das gilt heute wie vor einem Jahr. Aber weniger als ein Jahr später gleicht das Horn von Afrika einem Pulverfass. Corona und eine Heuschreckenplage, dazu der Klimawandel, verschärfen die allgemeine politische Situation. 700 000 Flüchtlinge in Äthiopien, eine Million im Sudan sind die unübersehbaren Folgen der Konflikte in den Ländern dieser Region.

Jetzt kommt noch der Angriff auf die Bevölkerung in Tigray mit einer Eskalation der Gewalt dazu, mit Einschränkungen der Bürgerrechte und der Medienfreiheit im ganzen Land. Wir haben immer wieder erfahren müssen, welche Auswirkungen solche Konflikte haben, wie lange es dauert, damit es überhaupt zur Überwindung der Folgen solcher Auseinandersetzungen kommen kann. Auch unsere europäische Geschichte zeigt das deutlich. Deshalb muss Europa größtes Interesse haben, dass dieser Konflikt umgehend sofort friedlich gelöst wird.

 
  
MPphoto
 

  Charles Goerens, au nom du groupe Renew. – Monsieur le Président, les moyens dont nous disposons pour apporter le calme en Éthiopie sont, somme toute, limités.

Les appels à la raison, l’exigence d’un cessez-le-feu immédiat, les tentatives de médiation, ainsi que la demande de mettre en place un monitoring sont certes des réactions souhaitables. Il s’agit là cependant d’une succession de réactions et d’annonces qui sont aussi nécessaires que peu originales. Comme nous avons affaire à un conflit intérieur à un État, les premiers acteurs appelés à agir sont les autorités politiques de ce même État. Ensuite, la première puissance extérieure organisée amenée à intervenir, c’est l’Union africaine, qui est notamment conçue pour apporter des solutions dans ce genre de conflit. L’Union, qui dispose d’une boîte à outils multiples, peut bien entendu jouer un rôle, mais elle ne peut pas forcer le destin.

Je termine en demandant à la Commission, à Monsieur le Commissaire, de faire savoir à sa collègue, Mme Urpilainen, et au service d’action extérieure que la commission du développement serait intéressée par un débat sur les mécanismes de suspension qui pourraient être envisagés dans le cas où la crise devait perdurer.

 
  
MPphoto
 

  Ryszard Czarnecki, w imieniu grupy ECR. – Panie Przewodniczący! Etiopia to kraj szczególny dla nas Europejczyków, ponieważ to najstarszy chrześcijański kraj Afryki, a także kolonia przez pewien czas jednego z późniejszych krajów członkowskich Unii Europejskiej. Myślę, że relacje z tym krajem powinny być w związku z tym szczególne, a powiem w ten sposób, że trzeba dialogu z premierem Abiyem, trzeba dialogu z Addis Abebą, ponieważ nasz realny wpływ na tę sytuację jest tylko poprzez presję na tamtejszy rząd.

Oczywiście trzeba przypominać, że zabijanie cywili przez żołnierzy to jest zbrodnia wojenna. Trzeba też mówić w ramach pewnego pragmatyzmu, że walka z autonomistami, z ich stolicą w Mekelle nie może prowadzić do rzezi kobiet, dzieci i osób niezaangażowanych w tę walkę. Pamiętajmy też, że Etiopia już utraciła Erytreę, stąd też w sposób szczególny patrzy na niebezpieczeństwo utraty kolejnego terytorium. Dialog jest potrzebny, presja jest potrzebna.

 
  
MPphoto
 

  Fabio Massimo Castaldo (NI). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, il brutale conflitto che sta attraversando l'Etiopia da più di tre settimane non sembra essere vicino a una soluzione né diplomatica né militare. Al contrario assistiamo a un inasprimento delle tensioni che potrebbe avere conseguenze drammatiche.

L'inizio della fase finale dell'operazione, annunciata poche ore fa dal Primo ministro Abiy, rischia di tramutarsi in un inutile bagno di sangue, che difficilmente porterà alla cessazione delle ostilità. Il conflitto, infatti, sta assumendo i tratti di uno scontro esistenziale tra le autorità federali e i leader tigrini: mentre le prime puntano a una soluzione definita decisiva e senza pietà, che ponga fine alle resistenze delle autorità locali, i secondi hanno fatto appello alla popolazione affinché combatta fino alla morte contro un governo ritenuto illegittimo.

Considerando le motivazioni e le forze messe in campo da ambo le parti, esiste il rischio concreto dell'apertura di una guerra di logoramento caratterizzata da livelli di brutalità elevatissimi. Non mancano i segnali che vanno in questa direzione, come il massacro di ben 600 civili disarmati nella città di Mai-Kadra del 9 novembre scorso, un episodio che potrebbe ammontare a un crimine di guerra.

Di fronte a noi c'è una potenziale catastrofe umanitaria, c'è in ballo il futuro di un paese già tormentato da tensioni etniche mai risolte, nonché la stabilità di una regione essenziale per la nostra sicurezza. Ecco perché serve un nostro coinvolgimento più marcato, che preveda un immediato e stretto dialogo tra il nostro rappresentante speciale per il Corno d'Africa e i tre omologhi appena inviati ad Addis Abeba dall'Unione africana.

Coordinare gli sforzi internazionali per giungere a una risoluzione negoziale del conflitto, che garantisca l'integrità territoriale dell'Etiopia, appare oggi più importante che mai, così come rafforzare i nostri strumenti di politica estera e di sicurezza comune prima che altri utilizzino questo vuoto.

 
  
MPphoto
 

  Evin Incir (S&D). – Madam President, it is with sadness that we see how the praised reformist agenda of Ethiopia is taking a serious hit. Reports of tens of thousands of people fleeing from Tigray, hundreds of people being killed through machete massacres, along with federal planes bombing, are deeply disturbing, and so are the ethnically targeted measures, hate speech and allegations of atrocities. It risks also having a destabilising effect on the broader region. This less than a year since Prime Minister Abiy Ahmed got the Nobel Peace Prize. The Nobel Peace Price doesn’t mean that one can start acting in contrary after receiving it.

Both sides need to immediately end the violence and contribute to a peaceful solution, and international observers must be able to access the Tigray region. It is a war crime to target civilians. The only solution forward is dialogue including all the relevant actors. It is imperative that the country returns to the path towards a democratic and prosperous future, with human rights being upheld, including the rule of law. That is the key.

 
  
MPphoto
 

  Nicolae Ştefănuță (Renew). – Mr President, I would like to say to Prime Minister Abiy Ahmed, if he is watching this or his people are watching this, in a multi-ethnic state, no one should be allowed to have the upper hand. Ethiopia cannot be allowed to descend into a Yugoslav-type conflict. That is not the soul of your country.

Mr Abiy, you have achieved a lot. You have slashed corruption and you have achieved more democratic openness, but you have no excuse for driving 4 000 people a day across the border to Sudan, no excuse for not sitting at the table of the African Union and of the United Nations and not listening to the EU, for not allowing humanitarian aid into Tigray, and for not protecting people enough so that they have to flee Addis Ababa if the wrong ethnicity happens to be on their ID. The longer blood flows, the harder it is for peace to triumph. There is a point in a war where it is easier for people to take revenge than to listen.

Mr Abiy, my colleague, Ms Zovko, reminded you of what you said last year. Let’s step back from this ugly place. The European Union is here to help. Let’s bring back construction. Let’s bring back peace.

 
  
MPphoto
 

  Janez Lenarčič, Member of the Commission. – Mr President, since the fighting broke out in Ethiopia’s Tigray region, reports of a high number of casualties, of serious human rights and of serious international humanitarian law violations have been increasing. This is a major concern for the European Union and we were saddened by the tragic loss of lives of Ethiopian people as a result of this conflict. The danger of a major humanitarian crisis is imminent and an immediate de-escalation is needed. All parties should show restraint and reinforce their calls to avoid incitement to hatred and violence. As Commissioner in charge of humanitarian affairs, I have been following closely the situation on the ground. I have been in touch with Mark Lowcock, the United Nations Under-Secretary-General for Humanitarian Affairs, with Filippo Grandi, the UN High Commissioner for Refugees, with Michelle Bachelet, the UN High Commissioner for Human Rights, as well as with international non-governmental organisations.

In the past few days we have already allocated an initial EUR 4 million to accommodate the most urgent humanitarian needs of Ethiopian refugees who fled the conflict to neighbouring Sudan. Sudan is already hosting a substantial number of refugees and internally displaced persons and it is facing a considerable challenge with any new influx of people in need. I will visit Sudan next week to show solidarity with the Sudanese Government that supports the Ethiopian refugees and to meet refugees themselves. As High Representative Borrell recalled at his meeting with Deputy Prime Minister Mekonnen of Ethiopia on Tuesday, the principles of international humanitarian law must be respected.

In the conduct of hostilities, civilians and non-civilians have to be distinguished. Targeting civilians should be avoided at all costs by all sides. When meeting the Ethiopian Deputy Prime Minister myself yesterday, I also recalled the obligation of any party in the conflict, without distinction, to protect civilians, and to ensure their safe and free movement. Furthermore, I called for full and unrestricted access for humanitarian aid and humanitarian workers to all areas affected by fighting so that they are able to provide life-saving assistance.

All partners of Ethiopia and in particular its neighbours should contribute to a cessation of hostilities and to the resolution of political disputes through dialogue in the framework of the Constitution of Ethiopia. In that regard the initiative by the African Union with the appointment of three high-level envoys is welcomed and supported by the European Union. Political solutions and the search for dialogue are the only viable option for the future of Ethiopia. The conflict has further increased inter-ethnic tensions, with reports of ethnically targeted measures, ethnic profiling and discrimination, hate speech and atrocities occurring. Jointly with High Representative Borrell we expressed our deep concerns regarding these allegations. It is imperative that human rights are respected and that where abuses have occurred, they are investigated and those responsible held accountable.

In conclusion, in line with the messages passed to Deputy Prime Minister Mekonnen, we expect the Ethiopian Government to show restraint and to avoid further escalation, not to apply ethnically targeted violence or measures. This is a very sensitive issue for the European Union. We hold the Prime Minister to his word that the government is making a distinction between the Tigrayan people and the Tigrayan People’s Liberation Front. However, we have reports about blanket measures on the basis of ethnicity. Furthermore we expect the government to allow unimpeded humanitarian access and to take all necessary measures to protect civilians, to ensure free access for media, and finally, and very importantly, to look for a political solution, a dialogue, a cessation of hostilities without delay. We encourage them to work with the African Union high-level envoys in this respect.

 
  
MPphoto
 

  President. – The debate is closed.

The vote will take place today.

 

8.3. Οι συνεχείς παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη Λευκορωσία, και ειδικότερα η δολοφονία του Raman Bandarenka
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  President. – The next item is the debate on five motions for resolutions on the continuous violations of human rights in Belarus, in particular the murder of Raman Bandarenka (2020/2882(RSP)).

 
  
MPphoto
 

  Viola Von Cramon-Taubadel, author. – Mr President, on 10 November, on the symbolically named Square of Changes, a young artist, Raman Bandarenka, was beaten to death by Lukashenko’s regime. Raman is not the first brutally murdered victim, but it is our responsibility to make sure that he will be the last. The alleged murderers of Raman include the Chairman of the Belarusian Ice Hockey Federation. Yet, the main culprit in this is Lukashenko himself. He is responsible for 100 political prisoners, for over 20 000 illegally-detained people and for all the citizens who have been kidnapped, beaten, tortured and raped. He is responsible for personally spreading shameless lies about Bandarenka and then prosecuting the brave doctor and the journalist who dared to refute his lies.

Ironically, he is also responsible for the awakening democratic spirit and the civic responsibility among Belarusians. The thousands of men and women who march in the streets, hang out flags and extend hope and solidarity to each other are the unstoppable forces of good. They will prevail over Lukashenko’s brutal dictatorship.

We in the EU have a responsibility towards our fellow Europeans, the people of Belarus. In their fight we can support them by including family members who underpin Lukashenko’s regime to the sanction list. Every assistance by international donors to Lukashenko should stop immediately, and private investors should also follow this example. We should impose separate sanctions on the energy and chemical sector. The Ice Hockey World Championships should not take place in Belarus. People who are forced to flee Belarus should be able to find shelter in the EU. Visa requirements for them must be simplified or even scrapped.

The EU should further mobilise the international community in delegitimising Lukashenko and making sure that the Square of Changes where Bandarenka was beaten to death becomes a country of changes where democracy beats dictatorship.

(Appalause)

 
  
MPphoto
 

  Robert Biedroń, author. – Mr President, Raman Bandarenka was born on 1 August 1989 in Minsk. He graduated from the Minsk Academy of Fine Arts, worked as a store manager and conducted painting workshops for children. He lived in a block of flats on Charviakova Street. One evening, a group of masked men appeared and began to tear off the white-red-white ribbons, the symbol of the Belarusian Opposition. Raman found out from the residents’ chats about this accident and wrote ‘I’m leaving, but he never returned home. He died in hospital as a result of having been beaten by unknown perpetrators. He died young. Raman was only 31 years old and will never see Belarus free and independent. He is the latest victim of Lukashenko and his regime.

This is not happening in some distant place. This is happening right now, right on our doorstep in the last European dictatorship. These are the real lives of real people. This is a real fight for freedom and dignity.

This is another of the European Parliament resolutions on Belarus in thelast months with concrete calls for action. I have a feeling that there’s a lot of talk, but little walk, from the EU side, Commissioner. Let us not water it down, Commissioner.

Zyvie Belarus!

(Applause)

 
  
MPphoto
 

  Dace Melbārde, Autore. – Godātais sēdes vadītāj! Protesti un streiki Baltkrievijā pret nozagtām vēlēšanām, cilvēktiesību pārkāpumiem un kopumā drūmo ekonomisko un politisko situāciju valstī turpinās jau krietni ilgāk nekā simts dienas. Baltkrievu tauta skaidri un nepārprotami izrāda savu nostāju — valstij ir jāmainās, un Lukašenko ir jāaiziet.

Tāpēc ne tikai nav iespējams, bet ir klaji bīstami runāt par dialoga veidošanu vai attiecību normalizēšanu ar režīmu, kurš brutāli apspiež tautas pašnoteikšanos, cilvēktiesības un brīvības, kā arī aktīvi vēršas ne tikai pret opozicionāriem un protestētājiem, bet arī pret žurnālistiem un netkarīgiem medijiem. Aizturēto demonstrantu skaits jau tuvojas trīsdesmit tūkstošu atzīmei, un vardarības pielietošana pret tautu, mēs redzam, pieņemas spēkā.

Trīsdesmit vienu gadu vecā mākslinieka Romāna Bondarenko slepkavība ir traģiska un nosodāma. Mums ir kopīgi jāapzinās, ka tieši Lukašenko režīms ir radījis šādu bezlikumīgu un vardarbības pilnu vidi, kur cilvēka dzīvības vērtība tiek degradēta.

Godātie kolēģi, mēs nedrīkstam nonākt situācijā, kurā Eiropas Savienība kļūst imūna pret notikumu attīstību Baltkrievijā. Tas, ka protesti turpinās par spīti pieaugošajām represijām, skaidri parāda baltkrievu tautas nesalaužamo apņēmību un gribasspēku. Baltkrievijas cilvēkiem ir nepieciešams mūsu atbalsts, līdzīgi kā mēs — trīs Baltijas valstis — to ieguvām, kad cīnījāmies par savu neatkarību astoņdesmito gadu beigās un deviņdesmito gadu sākumā.

Eiropas Savienībai un tās dalībvalstīm Baltkrievijā ir aktīvi jāatbalsta gan neatkarīgās pilsoniskās sabiedrības organizācijas, gan neatkarīgie žurnālisti un mediji, gan mākslinieciskā un radošā brīvība, ko pārstāv neatkarīgie mākslinieki. Tāpat Eiropas Savienībai ir iespēja izdarīt ne tikai spēcīgu politisku spiedienu, bet arī ekonomisku spiedienu, tostarp, apturot jebkādas Eiropas Savienības finansējuma izmaksas Baltkrievijas valdībai un valsts kontrolētiem projektiem, kā arī aktīvi sankcionējot valsts režīmam pietuvinātos.

 
  
MPphoto
 

  Petras Auštrevičius, author. – Mr President, today, as for the past one hundred and more days, we stand together with the Belarusian people. We support their struggle for freedom, democracy, dignity and the right to choose their own destiny. We mourn the young lives lost, share the pain incurred by the innocent people, and demand justice.

Raman Bandarenka was an art teacher with a character of defender. His last act of bravery was on 11 November when he came out to defend demolition of the Square of Changes. Another peace-seeking person was lost to the violence and brutality of Lukashenko’s regime. How long can this last? How many more thousands of brave Belarusians need to be tortured and violated until we get our act together?

The urgency of our actions is the only thing that matters now. This House has been calling for solidarity, support and sanctions for months. The substantial EU support must immediately reach Belarusian civil society. We need to support the documentation and investigation of crimes perpetrated by the Lukashenko regime and work together with international institutions to bring those responsible to account. Furthermore, our sanctions have to be expanded into targeting Lukashenko regime-linked companies and oligarchs.

The longer we delay our support and restrictive measures, the more Raman Bandarenkas will be brutally killed. Are we ready to pay such a price for our inaction?

Zyvie Belarus!

 
  
MPphoto
 

  Miriam Lexmann, author. – Mr President, I am sickened by the death of Raman Bandarenka and the deteriorating human rights situation in Belarus. Lukashenko and his regime must be held accountable for this terrible situation.

Across the political spectrum, this House has been clear about its support for the Belarusian people in their struggle for freedom and democracy. At the same time, while I welcome today’s resolution and thank my colleagues from the different groups for their support, I believe that action is more important than words.

I welcome that the Council has finally adopted targeted sanctions against those responsible for the repressions, and I am glad that more sanctions against the perpetrators of the repressions are currently being prepared. We must ensure that all crimes have consequences and that the perpetrators will one day be brought to justice. It is also important that we ensure that the Lukashenko regime will not benefit from EU activities and funds. Instead, our assistance must be given to the Belarusian people and used to support a democratic Belarus.

The EPP Group strongly supports the creation of a European Parliament High—Level Mission to help stop the violence, assist in freeing political prisoners, and create an environment for a national dialogue that can lead to new free and fair elections. The Parliament must use all its weight to support the Belarusian people, and I believe the High—Level Mission is an important part of that.

The European Parliament and Union must stand with the people of Belarus and support the people’s hope to live in a free, democratic, prosperous and sovereign country. This was the hope of Raman Bandarenka and the other victims of the repressions, of the hundreds of thousands of people who continue in peaceful demonstrations, of the workers who go on strike, and of the political prisoners, including my dear friend Pavel Sevyarynets, who are kept in appalling conditions. We owe it to these people to be resolute, not just in our words but, above all, in our actions.

Zyvie Belarus!

 
  
MPphoto
 

  Andrius Kubilius, on behalf of the PPE Group. – Mr President, it’s important that today we are discussing the situation in Belarus, but we need urgent actions today, not only urgency resolutions. The Lukashenko regime implements against the people of Belarus what we need to call ‘internal terrorism’: six people killed, including the last one – Raman Bandarenka, hundreds of political prisoners, almost 30 000 protesters put in jail during the first three months after election day.

What do we need to do with the Lukashenko regime? The same that we did with other terrorist regimes – tough, deep economic sanctions to private and state-owned companies, which are important to the Lukashenko regime, sanctions on SWIFT operations, clear road to international Tribunal, etc.

Punishment with sanctions should be targeted not only to terrorist regime itself, but also to ‘terrorism supporters’. Kremlin needs to know that if they will continue to support the Lukashenko terrorist regime, sanctions will hit also the Kremlin.

Zyvie Belarus!

 
  
MPphoto
 

  Jytte Guteland, för S&D-gruppen. – Herr talman! Den 12 november dog den då 31-årige Raman Bandarenka i Minsk. Han dog på grund av de skador han åsamkats i en brutal misshandel av civilklädda poliser. Aljaksandr Lukasjenkas skenval i augusti var droppen för belarusierna, men makten slår nu dövörat till när folket ropar efter fria val, frihet, och när de skanderar mot polisvåldet, korruptionen, det oligarkiska ledarskapet som ser efter inga andra än sig själva. I månad efter månad har upprörande scener utspelat sig på gator och torg. De systematiska övergreppen som skett måste utredas, och ansvariga måste ställas till svars. EU:s sanktioner mot makten i Belarus är viktiga för att förmå Lukasjenka att ändra inriktning. Politiska fångar måste släppas, media måste kunna rapportera och den växande demokratirörelsen måste kunna verka fritt. Vi i EU, vi ska vara lika uthålliga som folket i Belarus. Leve Belarus!

 
  
MPphoto
 

  Nicola Beer, im Namen der Renew-Fraktion. – Herr Präsident! Die elfjährige Tochter von Hanna Sunhurava denkt heute noch, ihre Mama sei auf Dienstreise. Doch ihre Mutter wurde verhaftet, wegen ihrer Teilnahme an Demonstrationen für faire und freie Wahlen. Tag für Tag zahlen Belarussen jeden Alters – teilweise sogar mit ihrem Leben – dafür, Demokratie in die Tat umzusetzen. Diesen beharrlichen, diesen entschlossenen Kampf der Belarussen können wir nicht kämpfen, aber unterstützen kann ihn jeder: Ich habe für Hanna eine Gefangenenpatenschaft übernommen.

Schicksale wie die von Hanna hätten jedoch vermieden werden können mit einer Politik, die den zahllosen Entschließungen zu gefälschten Wahlergebnissen, zur Inhaftierung und Folterung von Demonstranten auch Taten hätte folgen lassen. Die Belarussen zeigen uns, was eine aktive Zivilgesellschaft erreichen kann und dass die Macht wahrlich beim Volke liegt.

Vor allem aber lehrt uns Belarus einmal mehr, was wir als Europäische Union brauchen: nämlich, dass wir endlich handlungsfähiger werden müssen. Wenn aus Symbolpolitik echte Außenpolitik werden soll, kommen wir hier an der Einführung einer qualifizierten Mehrheitsentscheidung nicht vorbei.

 
  
MPphoto
 

  Markéta Gregorová, on behalf of the Verts/ALE Group. – Mr President, ‘I am going out’. These were the last words of Raman Bandarenka before he was kidnapped and beaten to death by men in plain clothes. His words were sent to a group chat on Telegram, the encrypted messaging app which is shielding millions of Belarusian citizens from the government’s internet censorship. This tragedy, one on an already long list, epitomises the current state of things in Belarus. An illegitimate government keeps denying its own people fundamental human rights by way of illegal detentions, torture and even murder.

It should be evident by now that the sanctions issued, until this moment, have failed to produce results. The regime did not take even a single step back so we must take a step forward. It is time to introduce further restrictive measures, direct them more at Lukashenko himself, and ban the export of any European goods and technology that are helping this regime, such as drones and spyware.

 
  
MPphoto
 

  Joachim Stanisław Brudziński, w imieniu grupy ECR. – Panie Przewodniczący! Moja przedmówczyni przywołała słowa Ramana Bandarenki, ostatnie słowa, które skierował do swoich sąsiadów na komunikatorze społecznym. To słowa - wychodzę. Wyszedł i niestety już do swojego mieszkania nie wrócił, zamordowany przez oprawców Łukaszenki. Ten młody, nowy bohater przyszłej wolnej, demokratycznej Białorusi na pewno przechodzi do jej historii, na jej najpiękniejszych kartach. Ta sytuacja, która dzisiaj u naszego sąsiada, bo Polska wraz z Litwą jest państwem zewnętrznym Unii Europejskiej, ale jesteśmy sąsiadami Białorusi. Dzisiaj naszym celem jest uczynić wszystko, aby Białoruś dołączyła do wspólnoty demokratycznych, suwerennych i niepodległych państw. Rząd polski, rząd pana premiera Mateusza Morawieckiego przygotował szczegółowy planSolidarni z Białorusią. Jest to plan skierowany przede wszystkim do ludzi młodych. Pomoc dla tych, którzy dzisiaj protestują na ulicach Mińska i innych białoruskich miast, musi owocować tym, o czym już mówiłem. Białoruś będzie wolna, niepodległa, demokratyczna, suwerenna. [Na zakończenie poseł powiedział po białorusku „Niech żyje Białoruś”.]

 
  
MPphoto
 

  Manu Pineda, en nombre del Grupo GUE/NGL. – Señor presidente, no voy a centrar mi intervención en Bielorrusia. No, al menos, de forma exclusiva. Porque en este asunto es imposible distinguir qué es información y qué propaganda, y prefiero que lo veamos en un contexto más amplio.

Me gustaría hacer una reflexión sobre la política de vecindad de la Unión Europea. Si miramos los países que forman parte del Acuerdo de Asociación Oriental —Bielorrusia, Ucrania, Moldavia, Georgia, Armenia y Azerbaiyán—, en todos ellos hay algún conflicto, un conflicto abierto de mayor o menor intensidad.

Creo que podemos concluir que algo no estamos haciendo bien, o que podíamos hacerlo mejor. Consideramos que es necesario reorientar nuestras políticas hacia un diálogo sincero. Esto implica reconstruir, reconducir el objetivo actual, que no es más que la integración de estos países en el mercado único a cualquier coste. Creo que estamos a tiempo de cambiar y de fomentar las relaciones basadas en el respeto a los derechos humanos, a la soberanía de los pueblos y en mutuo beneficio. Que la Unión Europea sea, en definitiva, un instrumento para solucionar los problemas y no para agravarlos entrando en una competición con otros actores para expandir nuestra zona de influencia.

 
  
MPphoto
 

  Andrzej Halicki (PPE). – Panie Przewodniczący! Niestety taka dyskusja mogłaby się odbywać co tydzień. Co tydzień giną młodzi ludzie, terror narasta, protesty nie maleją. Białoruś walczy o swoją wolność i my musimy pomóc Białorusi jak najszybciej. Nie ma już czasu na kolejne debaty, nadszedł czas na działanie, na szybkie działanie. Oczekujemy od Rady podjęcia odważnych i szybkich decyzji. Sankcje personalne – nie kilkanaście osób, a kilkaset, może nawet kilka tysięcy członków tej organizacji terrorystycznej, jaką jest OMON, powinno trafić na takie listy. Sankcje gospodarcze to nie czas na debatę, to czas na powrót do sankcji z 2012 roku.

Myślę także, że Parlament Europejski ma decyzje, które powinien podjąć. Przecież uchwaliliśmy rezolucję, w której high level mission było poparte przez 590 europarlamentarzystów – to konkret. Panie Przewodniczący, czas na decyzję, czas na rozpoczęcie śledztwa w sprawie morderstw. Możemy to czynić jako parlamentarzyści. Czas na biuro w Brukseli dla demokratycznej opozycji. Musimy z nimi współpracować codziennie.

 
  
MPphoto
 

  Robert Hajšel (S&D). – Mr President, Raman Bandarenka’s death is the latest breaking point in months of mass protests against Lukashenko. The Belarusian authorities continue to attack those who peacefully demonstrate in the streets of the cities for their freedom. The personal sanctions that the EU has imposed on several Belarussian officials are not resulting in any influence on the political process in the country. The time has arrived for the EU to mobilise any possible economic and political instrument. We can’t leave the people of Belarus alone and the EU must set up a mechanism that assists victims of state repression, including financial aid to strikers and also visa regime for all Belarusians.

Finally, it’s important to stress that we are not here to tell the Belarusian people which path they should follow. It’s up to them to decide their own future whether they want to have deeper EU integration or to stay in close relations with the Russians. We have to respect the choice made by people of Belarus, and if the choice is to integrate Belarus to the EU, I will be only very, very happy. What we are doing now is that we urge the stop of violence. Belarus deserves better. Žyvie, Belaruś.

 
  
MPphoto
 

  Charles Goerens (Renew). – Monsieur le Président, le président biélorusse perd des élections et prétend les avoir gagnées. Le président américain perd les élections et prétend les avoir gagnées. Alors me direz-vous, blanc bonnet et bonnet blanc. Est-ce la même chose? Non, ce n’est pas la même chose, parce que dans le premier cas le président reste, tandis que dans le deuxième cas, quoi que dise le président sortant, il doit céder la place à son successeur. Et c’est le caractère démocratique du deuxième pays, les États-Unis en l’occurrence, qui fait toute la différence. Une démocratie résiliente ne peut résister aux pires dérives de ses dirigeants.

Alors, il ne suffit pas de rester admiratifs devant le peuple biélorusse qui porte tout le fardeau sur ses épaules, nous pouvons bien entendu exprimer notre sympathie, être à ses côtés, avant tout moralement, mais la clé du problème est détenue par Moscou. Nous devons inclure Poutine dans une meilleure diplomatie européenne, puisqu’il dirige la seule puissance extérieure capable de peser sur le destin de la Biélorussie.

 
  
MPphoto
 

  Heidi Hautala (Verts/ALE). – Mr President, I want to address my words today to all those brave people, women and men in Belarus, who have been protesting peacefully against this brutal, murderous regime since last August, and now it has murdered Raman Bandarenka. Our message is clear: we continue to be with you, you are not forgotten, we are standing in solidarity with your fight for freedom and democracy.

Colleagues, torture and ill treatment against peaceful protests has become commonplace –is the message of the new United Nations (UN) report. The recently published expert report by the Organisation for Security and Co-operation in Europe (OSCE) has found massive and systemic human rights violations in Belarus.

The EU must do everything it can to fulfil the key recommendations by the OSCE to establish an independent international body for the investigation of human rights violations and to bring the authorities responsible for torture and inhuman treatment to justice. And let me add, it’s out of the question that Minsk could host next year’s ice hockey world championship.

 
  
MPphoto
 

  Helmut Scholz (GUE/NGL). – Herr Präsident! Wie viele Menschen müssen noch umkommen, die sich friedlich für Demokratie und Neuwahlen einsetzen? Bandarenka hat die brutalen Vergeltungsmaßnahmen Lukaschenkos nicht überlebt und starb am 12. November an seinen schweren Verletzungen. Seiner Familie und seinen Freunden gehört meine aufrichtige Anteilnahme. Auch den Tausenden willkürlich und unrechtmäßig Inhaftierten, darunter MitstreiterInnen unserer linken Partnerpartei Fair World, GewerkschafterInnen, JournalistInnen und so vielen anderen gilt unsere uneingeschränkte Solidarität und Hochachtung für mutiges Eintreten für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit.

Sicherlich: Die Protestierenden haben unterschiedliche Vorstellungen über den weiteren Weg in eine gerechte, allen Menschen gute Arbeit und ein selbstbestimmtes Leben ermöglichende Zukunft in Belarus. Sie eint aber die auf der Straße gewonnene Erkenntnis: Ohne freie Meinungsäußerung und Teilhabe an gesellschaftlich-politischen Entscheidungen wird Belarus diese Zukunft nicht haben.

Deshalb muss Lukaschenko endlich einsehen: Sein Volk hat ihn nicht gewählt. Belarus braucht dringend eine friedliche und demokratische Lösung der gegenwärtigen Krise durch freie und faire Neuwahlen sowie einen integrativen nationalen Dialog aller BelarussInnen.

 
  
MPphoto
 

  Isabel Wiseler-Lima (PPE). – Monsieur le Président, parfois, il nous faut un visage pour abolir la distance. Aujourd’hui, c’est le visage de Roman Bondarenko. Roman avait 30 ans, Roman était professeur, il était artiste, il avait une famille. Comme des centaines de milliers d’autres Biélorusses, il a marqué son opposition au pouvoir en place de manière tout à fait pacifique. Et comme des milliers d’autres Biélorusses, simplement pour avoir manifesté son désaccord, il a subi injustices et violences. Ils sont si nombreux à avoir été arrêtés, battus, torturés, violés. Roman est mort des coups qui lui ont été infligés. Comme lui, d’autres sont morts et d’autres encore ont disparu.

Nous ne cesserons pas, dans l’enceinte de ce Parlement, de dénoncer les violations des droits de l’homme sous le régime de Loukachenko et nous continuerons à soutenir le peuple biélorusse dans sa lutte pour de nouvelles élections libres et justes. Les sanctions européennes doivent être élargies. Les soutiens à la société civile, aux journalistes et aux défenseurs des droits de l’homme doivent être amplifiés.

Notre prochain rendez-vous avec le peuple biélorusse sera la remise du Prix Sakharov, un honneur pour le Parlement européen. Vive les Biélorusses!

 
  
MPphoto
 

  Jakop G. Dalunde (Verts/ALE). – Herr talman! Situationen i Belarus blir allt värre. Protesterna fortsätter med oförminskad styrka. Samtidigt visar den diktatoriska regimen fortfarande ingen som helst vilja till dialog, och rapporterna om polisbrutalitet blir allt värre. Senast om det fruktansvärda mordet på Raman Bandarenka.

När vi nu är inne i den fjärde månaden av protester är det lätt för oss att tappa fokus. Uppmärksamheten flyttas till andra nyheter. Det är då än viktigare för oss att inte vika ner blicken. Att fortsätta uppmärksamma det belarusiska folkets kamp för demokrati. De ska veta att vi fortfarande står på deras sida. För det belarusiska folkets kamp för frihet och rättvisa, det är också vår kamp. En förlust för deras kamp för demokrati är också vår förlust.

Vi måste fortsätta stödja demokratirörelsen på alla sätt vi kan och fördöma och bestraffa varje brott som Lukasjenka och hans anhang utför, nu och så länge regimens förtryck fortsätter. Leve Belarus!

 
  
MPphoto
 

  Radosław Sikorski (PPE). – Mr President, one thing we can do for the people of Belarus right now is to bring in the European Magnitsky Act, a swift sanctions mechanism that should cover not only those involved in repression, but also their families and partners. Maybe then they’ll get it. I’m aware that whatever we do will not bring back the life of Raman Bandarenka nor do I have illusions that the fascist regime will release the prisoner I have adopted, Siarhei Tsikhanouski, whose crime it was to hope to stand in the presidential election. But what we do and say might give hope to the people of Belarus.

We in Poland remember the hopeless years of martial law in the 1980s but I am convinced that Belarus will one day also be free and Belarusian representatives will sit here with us in this Parliament. Žyvie Belaruś.

 
  
MPphoto
 

  Janez Lenarčič, Member of the Commission. – Mr President, we have witnessed an unprecedented level of repression in Belarus over the last three months. It is clear that the elections were neither free nor fair and Lukashenko has no democratic legitimacy. The Belarusian authorities have not accepted international offers of mediation and the human rights situation continues to deteriorate. More than 30 000 people have been arrested following the elections and there are more than 100 political prisoners recognised by the European Union. At least 500 cases of torture have been documented and at least four persons have been killed.

The latest example, as mentioned by many, was on 12 November when 31-year-old Raman Bandarenka died due to serious injuries caused by the brutality of police. This is another shameful result of the brutal repression that the Belarusian authorities carry out against their own peacefully protesting people.

As the European Union, we have been leading the international response for the protection of human rights and fundamental freedoms in Belarus. The EU-led resolution in the UN Human Rights Council requests the UN High Commissioner for Human Rights to monitor the situation of human rights in Belarus and to present an oral update on the situation, including recommendations, to be followed by a written report and an interactive dialogue at the next session of the UN Human Rights Council.

The EU Member States were at the forefront of the move within the OSCE to invoke the Moscow Mechanism to report on the human rights violations in Belarus and provide recommendations. The resulting report and recommendations should now be followed up. The EU stands ready to assist in the implementation of these recommendations.

There must be no impunity for violations of human rights such as those that we are witnessing in Belarus. We will continue to support the peaceful protesters and their legitimate call for free and fair elections. We will continue to support civil society and independent media. And we have also launched the preparatory work for the third package of sanctions, in addition to the sanctions on 55 individuals responsible for the violent repression and election falsification which we have already adopted. And finally, concerning the so-called Magnitsky Act, the Commission has done its work. It has sent the proposal to the Council.

As announced in the Council conclusions on 12 October, the European Union stands also ready to support a peaceful democratic transition with a variety of instruments, including a comprehensive plan of economic support for a democratic Belarus. Let me thank at the end the European Parliament for its relentless support to the democratic struggle of the Belarusian people.

 
  
MPphoto
 

  President. – The debate is closed.

The vote will take place today.

Written statements (Rule 171)

 
  
MPphoto
 
 

  Gunnar Beck (ID), schriftlich. – In diesem Entschließungsantrag geht es um die menschenrechtliche Problematik in Weißrussland, insbesondere um den Umgang mit Journalisten. In Weißrussland, hier sieht sich der Präsident Alexander Lukaschenko schweren Vorwürfen der Wahlmanipulation ausgesetzt, kommt es fortlaufend zu Menschenrechtsverletzungen. Diese richten sich auch gegen Journalisten und gegen die Pressefreiheit. Immer wieder werden Journalisten, aber auch andere Zivilisten, vom Staatssicherheitsdienst verhaftet, verschwinden einfach oder werden getötet. Der 31-jährige Kunstlehrer Raman Bandarenka wurde am 11. November 2020 von einer Gruppe maskierter Männer in Zivil brutal zusammengeschlagen. Berichten zufolge haben diese enge Verbindungen zur Regierung. In der Haft wurde Raman Bandarenka weiter geschlagen und dann nach zwei Stunden mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Am folgenden Tag erlag er den Verletzungen. Ein Arzt und eine Journalistin, die den Fall aufklären wollen, werden nun von staatlichen Stellen verfolgt. Auch Zeugen mussten Repressionen erleiden. Ein Mahnmal zum Gedenken an Raman Bandarenka wurde zerstört. Als orthodoxe und katholische Kirchenvertreter dies verurteilten, wurden sie von der Minsker Regierung heftig dafür kritisiert. Wir verurteilen Verletzungen der Menschenrechte und stehen für Demokratie und Freiheit und wollen eine freie und unabhängige Presse. Aber wir lehnen eine Einmischung der EU in die Angelegenheiten eines Nichtmitgliedslandes ab. Ich habe mich nach sorgfältiger Abwägung enthalten.

 
  
MPphoto
 
 

  Bettina Vollath (S&D), schriftlich. – „Das ganze Volk ist gegen diese Macht“, sagte ein Besucher der Beerdigung von Raman Bandarenka. Dieser starb vor zwei Wochen nach einer vermeintlichen Schlägerei mit einem Nachbarn. So lautet zumindest der offizielle Bericht.

Augenzeugenberichte und Videoaufnahmen zeigen jedoch ein anderes Bild. Bandarenka wurde demgemäß nach einem Wortgefecht von maskierten Einsatzkräften auf die Polizeiwache gebracht. Was dort passiert ist, bleibt im Dunklen. Klar sind aber die Folgen: schweres Schädel-Hirn-Trauma, ausgerenkter Unterkiefer, Blutergüsse und Wunden an Gesicht und Beinen – bloß ein Auszug aus dem Befund auf der Intensivstation.

Raman starb, weil er zur falschen Zeit am falschen Ort war. Er wurde am „Platz des Wandels“ festgenommen. Einem Platz voller Kultur und Hoffnung, der zu einem Symbol der Widerstandsbewegung geworden ist. Lukaschenkos Regime wollte diesen Ort der Hoffnung zerstören – und hat so eine Pilgerstätte geschaffen.

Ramans Tod befeuert die Proteste in Belarus, die seit über 100 Tagen andauern. Auch diesen Sonntag werden wieder Tausende demonstrieren, und wenn sich nichts ändert, werden sie auch weiterhin gefoltert und getötet werden. Menschen wie du und ich und wie Raman Bandarenka.

Darum haben wir heute im Europäischen Parlament nochmal klargemacht: Wir stehen auf der Seite der Menschenrechte und der Demokratie und damit auf der Seite der Belarus*innen.

 
  
  

(The sitting was suspended at 12.36)

 

9. Επανάληψη της συνεδρίασης
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

(The sitting resumed at 13.00)

 

10. Aνακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

(The sitting was suspended at 13.04)

 
  
  

PRESIDÊNCIA: PEDRO SILVA PEREIRA
Vice-Presidente

 

11. Επανάληψη της συνεδρίασης
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

(A sessão é reiniciada às 13h47.)

 

12. Ανακοίνωση της Προεδρίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
Βίντεο των παρεμβάσεων

13. Θέση του Συμβουλίου κατά την 1η ανάγνωση: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
Βίντεο των παρεμβάσεων

14. Δεύτερη ψηφοφορία
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Presidente. – Passamos agora ao segundo período de votação de hoje.

Votaremos os dossiês conforme indicado na ordem do dia.

O período de votação decorrerá entre as 13h45 e as 15 horas.

A votação é feita segundo o mesmo procedimento utilizado nos períodos de votação anteriores.

Todas as votações serão nominais.

Declaro aberto o segundo período de votação de hoje. Podem votar até às 15 horas.

Os resultados do segundo período de votação serão comunicados às 16h30.

(A sessão é suspensa às 13h50.)

 
  
  

VORSITZ: RAINER WIELAND
Vizepräsident

 

15. Επανάληψη της συνεδρίασης
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

(Die Sitzung wird um 16.32 Uhr wieder aufgenommen.)

 

16. Aνακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
Βίντεο των παρεμβάσεων

17. Αιτιολογήσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

18. Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

19. Αναφορές: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

20. Συνδεδεμένες επιτροπές (άρθρο 57 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

21. Απόφαση για τη σύνταξη εκθέσεων πρωτοβουλίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

22. Τροποποίηση τίτλων εκθέσεων πρωτοβουλίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

23. Διαδικασία έγκρισης (άρθρο 105 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

24. Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

25. Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της τρέχουσας περιόδου συνόδου και διαβίβαση των Κειμένων που Εγκρίθηκαν: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
Βίντεο των παρεμβάσεων

26. Χρονοδιάγραμμα των προσεχών συνεδριάσεων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά

27. Λήξη της συνεδρίασης
Βίντεο των παρεμβάσεων
 

(Die Sitzung wird um 16.34 Uhr geschlossen.)

 

28. Διακοπή της συνόδου
Βίντεο των παρεμβάσεων
MPphoto
 

  Der Präsident. – Ich erkläre die Sitzungsperiode des Europäischen Parlaments für unterbrochen.

 
Τελευταία ενημέρωση: 11 Φεβρουαρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου