Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Понеделник, 14 декември 2020 г. - БрюкселРедактирана версия
 1.Възобновяване на заседанието
 2.Откриване на заседанието
 3.Изявление на председателството
 4.Одобряване на протоколи от предишни заседания: вж. протокола
 5.Състав на Парламента: вж. протокола
 6.Искане за снемане на имунитет: вж. протокола
 7.Състав на политическите групи: вж. протокола
 8.Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола
 9.Съобщение на председателството: вж. протокола
 10.Преговори преди първото четене в Парламента (член 71 от Правилника за дейността): вж. протокола
 11.Преговори преди първото четене в Съвета (член 72 от Правилника за дейността): вж. протокола
 12.Делегирани актове и мерки за изпълнение (член 111, параграф 6 и член 112, параграф 4, буква г) от Правилника за дейността): вж. протокола
 13.Поправки (член 241 от Правилника за дейността): вж. протокола
 14.Подписване на актове, приети по обикновената законодателна процедура (член 79 от Правилника за дейността): вж. протокола
 15.Подписване на бюджетни текстове: вж. протокола
 16.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне): вж. протокола
 17.Внасяне на документи: вж. протокола
 18.Ред на работа: вж. протокола
 19.Нов общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2021 година (разискване)
 20.Европейска гражданска инициатива „Minority SafePack“ (разискване)
 21.Сесия на гласуване
 22.Европейска гражданска инициатива „Minority SafePack“ (продължение на разискването)
 23.Европейска година на железопътния транспорт (2021 г.) (разискване) (разискване)
 24.Нова стратегия за европейските МСП (разискване)
 25.Позиции на Съвета на първо четене: вж. протокола
 26.Свързани с търговията извънтериториални последици от санкциите на трети държави (разискване)
 27.Прилагане на Регламента „Дъблин III“ (кратко представяне)
 28.Прилагане на Директивата относно връщането (кратко представяне)
 29.Силна социална Европа за справедливи промени (кратко представяне)
 30.Устойчиво корпоративно управление (кратко представяне)
 31.Обяснения на вот: вж. протокола
 32.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 33.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 34.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (484 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (484 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (2699 kb)
Последно осъвременяване: 11 май 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност