Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020 - ΒρυξέλλεςΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Aνακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 3.Ποιότητα του νερού ανθρώπινης κατανάλωσης - Εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τα ύδατα (συζήτηση)
 4.Μεταβατικές διατάξεις για τη στήριξη από το ΕΓΤΑΑ και το ΕΓΤΕ κατά τα έτη 2021 και 2022 (συζήτηση)
 5.Πρώτη ψηφοφορία
 6.Μεταβατικές διατάξεις για τη στήριξη από το ΕΓΤΑΑ και το ΕΓΤΕ κατά τα έτη 2021 και 2022 (συνέχεια της συζήτησης)
 7.Πρόσθετοι πόροι λόγω της πανδημίας της COVID-19: REACT-EU (συζήτηση)
 8.Επανάληψη της συνόδου
 9.Aνακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 10.Επανάληψη της συνεδρίασης
 11.Πρόσφατες εξελίξεις στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης (συζήτηση)
 12.Επιδείνωση της κατάστασης στη Μοζαμβίκη (συζήτηση)
 13.25η επέτειος της Διαδικασίας της Βαρκελώνης και της Νότιας Γειτονίας (συζήτηση)
 14.Σύσταση του Συμβουλίου σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) για βιώσιμη ανταγωνιστικότητα, κοινωνική δικαιοσύνη και ανθεκτικότητα (συζήτηση)
 15.Λήξη της παρέκκλισης για τα σφαγεία που ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2017/185 (συζήτηση)
 16.Actes délégués et mesures d'exécution (art 111 § 6, art 112 § 4) (suites données): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Διορθωτικά (άρθρο 241 του Κανονισμού) (επακόλουθες ενέργειες): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Επανάληψη της συνεδρίασης
 19.Δεύτερη ψηφοφορία
 20.Αιτιολογήσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 21.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 22.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 23.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (551 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (551 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (2945 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 19 Φεβρουαρίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου