Edellinen 
 Seuraava 
PVTACRE
Puheenvuorot
Tiistai 15. joulukuuta 2020 - BrysselLopullinen versio
 1.Istunnon avaaminen
 2.Äänestystulosten ilmoittaminen: ks. pöytäkirja
 3.Ihmisten käyttöön tarkoitetun veden laatu - EU:n vesilainsäädännön täytäntöönpano (keskustelu)
 4.Siirtymäsäännökset maaseuturahaston ja maataloustukirahaston tukea varten vuosina 2021 ja 2022 (keskustelu)
 5.Ensimmäiset äänestykset
 6.Siirtymäsäännökset maaseuturahaston ja maataloustukirahaston tukea varten vuosina 2021 ja 2022 (jatkoa keskustelulle)
 7.Lisämäärärahat covid-19-pandemian aiheuttaman kriisin vahinkojen korjaamisen tukemiseen: REACT-EU (keskustelu)
 8.Istunnon uudelleen avaaminen
 9.Äänestystulosten ilmoittaminen: ks. pöytäkirja
 10.Istunnon jatkaminen
 11.Itäisten kumppanimaiden viimeaikainen kehitys (keskustelu)
 12.Mosambikin tilanteen huononeminen (keskustelu)
 13.Barcelonan prosessin ja eteläisen naapuruston 25-vuotisjuhla (keskustelu)
 14.Neuvoston suositus kestävää kilpailukykyä, sosiaalista oikeudenmukaisuutta ja selviytymiskykyä tukevasta ammatillisesta koulutuksesta (keskustelu)
 15.Asetuksessa (EU) 2017/185 säädetyn teurastamoja koskevan poikkeuksen päättyminen (keskustelu)
 16.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset ja täytäntöönpanotoimenpiteet (työjärjestyksen 111 artiklan 6 kohta ja 112 artiklan 4 kohdan d alakohta) (jatkotoimenpiteet): ks. pöytäkirja
 17.Oikaisut (työjärjestyksen 241 artikla) (toteutetut toimet): ks. pöytäkirja
 18.Istunnon jatkaminen
 19.Toiset äänestykset
 20.Äänestysselitykset: ks. pöytäkirja
 21.Äänestymiskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset: ks. pöytäkirja
 22.Seuraavan istunnon esityslista: ks. pöytäkirja
 23.Istunnon päättäminen
Puheenvuorot
Lopullinen versio (551 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (551 kb)
 
Puheenvuorot
Lopullinen versio (2945 kb)
Päivitetty viimeksi: 19. helmikuuta 2021Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö