Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Wtorek, 15 grudnia 2020 r. - BrukselaWersja poprawiona
 1.Otwarcie posiedzenia
 2.Ogłoszenie wyników głosowania: patrz protokół
 3.Jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi - Wdrażanie unijnego prawodawstwa dotyczącego wody (debata)
 4.Przepisy przejściowe w sprawie wsparcia z EFRROW i EFRG w roku 2021 i 2022 (debata)
 5.Pierwsza część głosowania
 6.Przepisy przejściowe w sprawie wsparcia z EFRROW i EFRG w roku 2021 i 2022 (ciąg dalszy debat)
 7.Zasoby dodatkowe w kontekście pandemii COVID-19: REACT-EU (debata)
 8.Wznowienie posiedzenia
 9.Ogłoszenie wyników głosowania: Patrz protokól
 10.Wznowienie posiedzenia
 11.Bieżąca sytuacja w krajach Partnerstwa Wschodniego (debata)
 12.Pogorszenie się sytuacji w Mozambiku (debata)
 13.25. rocznica zainicjowania procesu barcelońskiego i południowego sąsiedztwa (debata)
 14.Zalecenie Rady w sprawie kształcenia i szkolenia zawodowego na rzecz zrównoważonej konkurencyjności, sprawiedliwości społecznej i odporności (debata)
 15.Wygaśnięcie odstępstwa dla rzeźni zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2017/185 (debata)
 16.Akty delegowane i środki wykonawcze (art. 111 ust. 6 i art. 112 ust. 4 lit. d) Regulaminu) (działania następcze): Patrz protokól
 17.Sprostowania (art. 241 Regulaminu) (dalsze postępowanie): Patrz protokól
 18.Wznowienie posiedzenia
 19.Druga część głosowania
 20.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu: patrz protokół
 21.Korekty i zamiary głosowania: patrz protokół
 22.Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokól
 23.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (551 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (551 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (2945 kb)
Ostatnia aktualizacja: 19 lutego 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności