Înapoi 
 Înainte 
PVTACRE
Dezbateri
Marţi, 15 decembrie 2020 - BruxellesEdiţie revizuită
 1.Deschiderea ședinței
 2.Anunțarea rezultatelor votului: consultați procesul-verbal
 3.Calitatea apei destinate consumului uman - Punerea în aplicare a legislației UE privind apa (dezbatere)
 4.Dispoziții tranzitorii privind sprijinul acordat din FEADR și din FEGA în anii 2021 și 2022 (dezbatere)
 5.Prima sesiune de votare
 6.Dispoziții tranzitorii privind sprijinul acordat din FEADR și din FEGA în anii 2021 și 2022 (continuarea dezbaterii)
 7.Resursele suplimentare în contextul pandemiei de COVID-19: REACT-EU (dezbatere)
 8.Reluarea ședinței
 9.Anunțarea rezultatelor votului: consultaţi procesul-verbal
 10.Reluarea şedinţei
 11.Evoluții recente din țările Parteneriatului estic (dezbatere)
 12.Deteriorarea situației din Mozambic (dezbatere)
 13.Cea de a 25-a aniversare a Procesului de la Barcelona și vecinătatea sudică (dezbatere)
 14.Recomandarea Consiliului privind educația și formarea profesională (EFP) pentru competitivitate durabilă, echitate socială și reziliență (dezbatere)
 15.Încetarea derogării prevăzute în Regulamentul (UE) 2017/185 pentru abatoare (dezbatere)
 16.Actes délégués et mesures d'exécution (art 111 § 6, art 112 § 4) (suites données): consultaţi procesul-verbal
 17.Rectificări (articolul 241 din Regulamentul de procedură) (măsuri subsecvente): consultaţi procesul-verbal
 18.Reluarea şedinţei
 19.A doua sesiune de votare
 20.Explicații privind votul: consultați procesul-verbal
 21.Corectările voturilor şi intenţiile de vot: a se vedea procesul-verbal
 22.Ordinea de zi a următoarei şedinţe: a se vedea procesul-verbal
 23.Ridicarea ședinței
Dezbateri
Ediţie revizuită (551 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (551 kb)
 
Dezbateri
Ediţie revizuită (2945 kb)
Ultima actualizare: 19 februarie 2021Aviz juridic - Politica de confidențialitate