Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Utorok, 15. decembra 2020 - BruselRevidované vydanie
 1.Otvorenie rokovania
 2.Oznámenie výsledkov hlasovaní: pozri zápisnicu
 3.Kvalita vody určenej na ľudskú spotrebu - Vykonávanie právnych predpisov EÚ o vode (rozprava)
 4.Prechodné ustanovenia týkajúce sa podpory z EPFRV a EPZF v rokoch 2021 a 2022 (rozprava)
 5.Prvé hlasovanie
 6.Prechodné ustanovenia týkajúce sa podpory z EPFRV a EPZF v rokoch 2021 a 2022 (pokračovanie rozpravy)
 7.Dodatočné zdroje v kontexte pandémie COVID-19: REACT-EU (rozprava)
 8.Pokračovanie rokovania
 9.Oznámenie výsledkov hlasovaní: pozri zápisnicu
 10.Pokračovanie prerušeného rokovania
 11.Najnovší vývoj v krajinách Východného partnerstva (rozprava)
 12.Zhoršenie situácie v Mozambiku (rozprava)
 13.25. výročie barcelonského procesu a južného susedstva (rozprava)
 14.Odporúčanie Rady týkajúce sa odborného vzdelávania a prípravy (OVP) pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť (rozprava)
 15.Koniec výnimky pre bitúnky ustanovenú v nariadení (EÚ) 2017/185 (rozprava)
 16.Actes délégués et mesures d'exécution (art 111 § 6, art 112 § 4) (suites données): pozri zápisnicu
 17.Korigendá (článok 241 rokovacieho poriadku) (ďalší postup): pozri zápisnicu
 18.Pokračovanie prerušeného rokovania
 19.Druhé hlasovanie
 20.Vysvetlenia hlasovania: pozri zápisnicu
 21.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 22.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 23.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (551 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (551 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (2945 kb)
Posledná úprava: 19. februára 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia