Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Tisdagen den 15 december 2020 - BrysselReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Tillkännagivande av omröstningsresultat: se protokollet
 3.Kvaliteten på dricksvatten - Genomförande av EU:s vattenlagstiftning (debatt)
 4.Övergångsbestämmelser för stöd från Ejflu och EGFJ under åren 2021 och 2022 (debatt)
 5.Första omröstningsomgången
 6.Övergångsbestämmelser för stöd från Ejflu och EGFJ under åren 2021 och 2022 (fortsättning på debatten)
 7.Ytterligare medel i samband med covid-19-pandemin: React-EU (debatt)
 8.Återupptagande av sammanträdet
 9.Tillkännagivande av omröstningsresultat: se protokollet
 10.Återupptagande av sammanträdet
 11.Den senaste utvecklilngen i länderna inom det östliga partnerskapet (debatt)
 12.Den försämrade situationen i Moçambique (debatt)
 13.25-årsdagen av Barcelonaprocessen och det södra grannskapet (debatt)
 14.Rådets rekommendation om yrkesutbildning för hållbar konkurrenskraft, social rättvisa och motståndskraft (debatt)
 15.Undantaget för slakterier fastställt i förordning (EU) 2017/185 löper ut (debatt)
 16.Delegerade akter och genomförandeåtgärder (artiklarna 111.6 och 112.4 d i arbetsordningen) (vidtagna åtgärder): se protokollet
 17.Rättelser (artikel 241 i arbetsordningen) (uppföljning): se protokollet
 18.Återupptagande av sammanträdet
 19.Andra omröstningsomgången
 20.Röstförklaringar: se protokollet
 21.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 22.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 23.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (551 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (551 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (2945 kb)
Senaste uppdatering: 19 februari 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy