Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Сряда, 16 декември 2020 г. - БрюкселРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Обявяване на резултатите от гласуването: вж. протокола
 3.Отпразнуване на 250-тата годишнина на Лудвиг ван Бетховен
 4.Заключения от заседанието на Европейския съвет от 10 – 11 декември 2020 г. - МФР, обвързаност с условието за спазване на принципите на правовата държава и собствени ресурси - Регламент на Съвета за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2021 – 2027 - Предложение за междуинституционално споразумение между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление, както и относно новите собствени ресурси, включително пътна карта към въвеждането на нови собствени ресурси - Регламент относно защитата на бюджета на Съюза в случаите на широко разпространено незачитане на принципите на правовата държава в държавите членки (разискване)
 5.Възобновяване на заседанието
 6.Връчване на наградата „Сахаров“ (тържествено заседание)
 7.Възобновяване на заседанието
 8.Преговори преди първото четене в Парламента (член 71 от Правилника за дейността) (предприети действия): вж. протокола
 9.Внасяне на документи: вж. протокола
 10.Първо гласуване
 11.Възобновяване на заседанието
 12.Подготовка на стратегия на ЕС за ваксиниране срещу COVID-19, включително нейното външно измерение (разискване)
 13.Стратегия на ЕС за Съюза на сигурност (разискване)
 14.Необходимост от специален състав на Съвета по въпросите на равенството между половете (разискване)
 15.Обявяване на резултатите от гласуването: вж. протокола
 16.Възобновяване на заседанието
 17.Второ гласуване
 18.Обяснения на вот: вж. протокола
 19.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 20.Делегирани актове (член 111, параграф 2 от Правилника за дейността): вж. протокола
 21.Мерки за изпълнение (член 112 от Правилника за дейността): вж. протокола
 22.Трансфери на бюджетни кредити и решения относно бюджета: вж. протокола
 23.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюция): вж. протокола
 24.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 25.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (545 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (545 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (3064 kb)
Последно осъвременяване: 19 февруари 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност