Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Onsdag den 16. december 2020 - BruxellesRevideret udgave
 1.Åbning af mødet
 2.Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne: se protokollen
 3.Fejring af Ludwig van Beethovens 250-års jubilæum
 4.Konklusioner fra Det Europæiske Råds møde den 10.-11. december 2020 - FFR, konditionalitet i tilknytning til retsstatsprincippet og egne indtægter - Rådets forordning om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2021-2027 - Forslag til interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning samt om nye egne indtægter, herunder en køreplan for indførelse af nye egne indtægter - Forordning om beskyttelse af Unionens budget i tilfælde af generaliserede mangler i medlemsstaterne for så vidt angår retsstatsprincippet (forhandling)
 5.Genoptagelse af mødet
 6.Overrækkelse af Sakharov-prisen (højtideligt møde)
 7.Genoptagelse af mødet
 8.Forhandlinger forud for Parlamentets førstebehandling (forretningsordenens artikel 71) (opfølgning): se protokollen
 9.Modtagne dokumenter: se protokollen
 10.Første afstemningsrunde
 11.Genoptagelse af mødet
 12.Forberedelse af en EU-strategi for covid-19-vaccination, herunder dens eksterne dimension (forhandling)
 13.Strategien for EU's sikkerhedsunion (forhandling)
 14.Behovet for en særlig rådssammensætning om ligestilling mellem kønnene (forhandling)
 15.Bekendtgørelse af afstemningsresultaterne: se protokollen
 16.Genoptagelse af mødet
 17.Anden afstemningsrunde
 18.Stemmeforklaringer: se protokollen
 19.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 20.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 111, stk. 2): se protokollen
 21.Gennemførelsesforanstaltninger (forretningsordenens artikel 112): se protokollen
 22.Bevillingsoverførsler og budgetafgørelser: se protokollen
 23.Debat om tilfælde af krænkelse af menneskerettighederne, demokratiet og retsstatsprincippet (meddelelse om indgivne beslutningsforslag): se protokollen
 24.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 25.Hævelse af mødet
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (545 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (545 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (3064 kb)
Seneste opdatering: 19. februar 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik