Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Volledig verslag van de vergaderingen
Woensdag 16 december 2020 - BrusselHerziene uitgave
 1.Opening van de vergadering
 2.Bekendmaking van de uitslag van de stemming: zie notulen
 3.Viering 250e verjaardag van Ludwig van Beethoven
 4.Conclusies van de Europese Raad van 10-11 december 2020 - MFK, conditionaliteit met betrekking tot de rechtsstaat, en eigen middelen - Verordening van de Raad tot bepaling van het meerjarig financieel kader voor de jaren 2021-2027 - Voorstel voor een Interinstitutioneel Akkoord tussen het Europees Parlement, de Raad en de Commissie betreffende begrotingsdiscipline, samenwerking in begrotingszaken en goed financieel beheer, alsmede betreffende nieuwe eigen middelen, met inbegrip van een routekaart voor de invoering van nieuwe eigen middelen - Verordening inzake de bescherming van de begroting van de Unie in geval van fundamentele tekortkomingen op het gebied van de rechtsstaat in de lidstaten (debat)
 5.Hervatting van de vergadering
 6.Uitreiking Sacharov-prijs (plechtige vergadering)
 7.Hervatting van de vergadering
 8.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing van het Parlement (artikel 71 van het Reglement) (volgende stappen): zie notulen
 9.Ingekomen stukken: zie notulen
 10.Eerste stemming
 11.Hervatting van de vergadering
 12.Voorbereiding van een EU-strategie inzake COVID-19-vaccinatie, met inbegrip van de externe dimensie daarvan (debat)
 13.EU-strategie voor de veiligheidsunie (debat)
 14.De noodzaak van een specifieke Raadsformatie voor gendergelijkheid (debat)
 15.Bekendmaking van de uitslag van de stemming: zie notulen
 16.Hervatting van de vergadering
 17.Tweede stemming
 18.Stemverklaringen: zie notulen
 19.Rectificaties stemgedrag/Voorgenomen stemgedrag: zie notulen
 20.Gedelegeerde handelingen (artikel 111, lid 2, van het Reglement): zie notulen
 21.Uitvoeringsmaatregelen (artikel 112 van het Reglement): zie notulen
 22.Kredietoverschrijvingen en begrotingsbesluiten: zie notulen
 23.Debatten over gevallen van schending van de mensenrechten, de democratie en de rechtsstaat (bekendmaking van de ingediende ontwerpresoluties): zie notulen
 24.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 25.Sluiting van de vergadering
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (545 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (545 kb)
 
Volledig verslag van de vergaderingen
Herziene uitgave (3064 kb)
Laatst bijgewerkt op: 19 februari 2021Juridische mededeling - Privacybeleid