Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Onsdagen den 16 december 2020 - BrysselReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Tillkännagivande av omröstningsresultat: se protokollet
 3.Ludwig van Beethoven 250 år
 4.Slutsatser från Europeiska rådets möte den 10–11 december 2020 - Den fleråriga budgetramen, rättsstatsvillkoret och egna medel - Rådets förordning om den fleråriga budgetramen 2021-2027 - Förslag till interinstitutionellt avtal mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning - Förordningen om skydd av unionens budget vid generella brister när det gäller rättsstatens principer i medlemsstaterna (debatt)
 5.Återupptagande av sammanträdet
 6.Utdelande av Sacharovpriset (högtidligt möte)
 7.Återupptagande av sammanträdet
 8.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 71 i arbetsordningen) (fortsättning): se protokollet
 9.Inkomna dokument: se protokollet
 10.Första omröstningsomgången
 11.Återupptagande av sammanträdet
 12.Förberedelsen av en EU-strategi för covid-19-vaccinering, inbegripet dess yttre dimension (debatt)
 13.Strategin för EU:s säkerhetsunion (debatt)
 14.Behovet av en särskild rådskonstellation för jämställdhet (debatt)
 15.Tillkännagivande av omröstningsresultat: se protokollet
 16.Återupptagande av sammanträdet
 17.Andra omröstningsomgången
 18.Röstförklaringar: se protokollet
 19.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 20.Delegerade akter (artikel 111.2 i arbetsordningen): se protokollet
 21.Genomförandeåtgärder (artikel 112 i arbetsordningen): se protokollet
 22.Anslagsöverföringar och budgetbeslut: se protokollet
 23.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 24.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 25.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (545 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (545 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (3064 kb)
Senaste uppdatering: 19 februari 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy