Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Neljapäev, 17. detsember 2020 - BrüsselAjutine väljaanne
 1.Osaistungjärgu avamine
 2.Hääletustulemuste teatavaks tegemine
 3.ELi kliimamuutustega kohanemise strateegia (arutelu)
 4.OLAFi koostöö Euroopa Prokuratuuriga ja OLAFi juurdluste tulemuslikkus (arutelu)
 5.Esimene hääletusvoor
 6.OLAFi koostöö Euroopa Prokuratuuriga ja OLAFi juurdluste tulemuslikkus (arutelu jätkamine)
 7.Petitsioonikomisjoni 2019. aasta arutelud (arutelu)
 8.Inimõiguste, demokraatia ja õigusriigi põhimõtete rikkumise juhtumite arutamine (arutelu)
  8.1.Inimõiguste olukorra halvenemine Egiptuses, eelkõige organisatsiooni Isiklike Õiguste Egiptuse Algatus aktivistide juhtum
  8.2.Sunniviisiline töö ja uiguuride olukord Xinjiangi Uiguuri autonoomses piirkonnas
  8.3.Iraan, eelkõike 2012. aastal Sahharovi auhinna võitnud Nasrin Sotoudehi juhtum
 9.Hääletustulemuste teatavaks tegemine (vt protokoll)
 10.Istungi jätkamine
 11.Päevakorra muutmine (vt protokoll)
 12.Parlamendi komisjonide ja delegatsioonide koosseis (vt protokoll)
 13.Teine hääletusvoor
 14.Istungi jätkamine
 15.Hääletustulemuste teatavaks tegemine (vt protokoll)
 16.Selgitused hääletuse kohta (vt protokoll)
 17.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 18.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 19.Petitsioonid (vt protokoll)
 20.Parlamendikomisjonile menetlemiseks esitamise muutmine (kodukorra artikkel 56) (vt protokoll)
 21.Kaasatud komisjonid (kodukorra artikkel 57) (vt protokoll)
 22.Otsus kasutada komisjonide ühismenetlust (kodukorra artikkel 58) (vt protokoll)
 23.Otsus algatusraportite koostamiseks (vt protokoll)
 24.Nõusolekumenetlus (kodukorra artikkel 105) (vt protokoll)
 25.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 26.Istungi lõpp
Arutelud
Ajutine väljaanne (354 kb)
 
Arutelud
Ajutine väljaanne (354 kb)
 
Arutelud
Ajutine väljaanne (2225 kb)
Viimane päevakajastamine: 3. veebruar 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika