Índice 
 Anterior 
 Siguiente 
 Texto íntegro 
Procedimiento : 2019/2194(INI)
Ciclo de vida en sesión
Ciclo relativo al documento : A9-0210/2020

Textos presentados :

A9-0210/2020

Debates :

PV 18/01/2021 - 20
CRE 18/01/2021 - 20

Votaciones :

PV 20/01/2021 - 17

Textos aprobados :

P9_TA(2021)0008

Acta literal de los debates
XML 64k
Lunes 18 de enero de 2021 - Bruselas Edición revisada

20. Constitución de un legado político eficaz para el Año Europeo del Patrimonio Cultural (debate)
Vídeo de las intervenciones
Acta
MPphoto
 

  Elnök asszony. – A következő napirendi pont a Dace Melbārde által a Kulturális és Oktatási Bizottság nevében készített, a kulturális örökség európai évének hatékony szakpolitikai örökségéről szóló jelentés (2019/2194(INI)) (A9-0210/2020).

 
  
MPphoto
 

  Dace Melbārde, referente. – Priekšsēdētājas kundze, cienījamie kolēģi, godātā komisāres kundze! Kultūras mantojums ir mūsu kopīgo bagātību avots, kas nes liecības par Eiropas vēsturi, uztur dzīvu civilizāvijas atmiņu, iedvesmo mūs jaunu kultūras vērtību radīšanai tagadnē un piedāvā mums mācības mūsu kopīgās nākotnes veidošanai. Kultūras mantojums veido kodolu katra indivīda un kopienas patībai. Tas reprezentē mūsu dažādās tradīcijas, valodas, dzīvesveidus, bet reizē palīdz mums apzināties kopīgo, kas mūs visus vieno.

Eiropas unikālo, daudzveidīgo kultūrtelpu veido neskaitāmi kultūras dārgumumi — gan materiāli un nemateriāli, gan kustami un nekustami, gan drukāti, audiovizuāli un digitāli. Lai šo bagāto vērtību klāstu labāk apzinātos, 2018. gads tika proklomēts par Eiropas Kultūras mantojuma gadu. Tā laikā Eiropā notika vairāk nekā 23 000 pasākumu, kuros piedalījās 12,8 miljoni cilvēku visās dalībvalstīs. Eiropas Kultūras mantojuma gads bija izcils sasniegums, un lielā mērā par to mums ir jāpateicas dalībvalstīm un pilsoniskās sabiedrības organizācijām, kuras uzņēmās būtisku lomu tā veidošanā.

Mans veidotais Eiropas Parlamenta ziņojums ir jāskata kā ceļakarte turpmāk darāmajam, lai Kultūras mantojuma gada panākumiem un iestrādēm būtu ilgstošs turpinājums nākotnē. Es vēlos izmantot iespēju un pateikties šeit ēnu referentiem un visiem administratīvajiem darbiniekiem, kā arī pilsoniskās sabiedrības aktīvistiem, kuri ieguldīja lielu darbu, lai palīdzētu šo ziņojumu sagatavot.

Pirmkārt, mums ziņojumā bija svarīgi izcelt kultūras mantojuma vērtības daudzpusību. Nešaubīgi kultūras mantojums ir vērtība pati par sevi, ne tikai piedēklis citām industrijām un nozarēm. Kultūras mantojuma nozare Eiropā ir svarīgs izaugsmes un nodarbinātības dzinējspēks, nodarbinot aptuveni 300 000 cilvēku, savukārt 7,8 miljoni darbavietu Eiropā ir ar to netieši saistītas. Nozares aplēstais nodarbinātības palielināšanas koeficents ir izteikti augsts, apsteidzot daudzas citas nozares.

Īpašs izaugsmes virzītājspēks Eiropas Savienībā ir kultūras tūrisms, jo četri no desmit tūristiem izvēlas savu galamērķi atkarībā no tā kultūras piedāvājuma. Eiropieši ir vienprātīgi kultūras mantojuma novērtēšanā. Sakaņā ar Eirobaromentra aptauju 84 % respondentu dalībvalstīs uzskata, ka kultūras mantojums ir svarīgs viņiem personīgi un viņu veidotai vietējai kopienai, savukārt astoņi no desmit respondentiem uzskata, ka kultūras mantojums svarīgs visai Eiropas Savienībai.

Ziņojumā tiek uzsvērti arī kultūras mantojuma izglītības aspekti. Kultūras mantojums bagātina izglītības procesu un saturu ar vērtībām un jaunām izglītības iespējām. Savukārt izglītība ir nozīmīgākais līdzeklis kultūras mantojuma saglabāšanā un pārmantošanas ķēdes uzturēšanā. Apzinoties šo sinerģiju, ir jāpaplašina Eiropas kultūras mantojuma pieejamība un sabiedrības aktīva līdzdalība tā izzināšanā un saglabāšanā, tajā skaitā, īstenojot tādas Eiropas Savienības programmas un iniciatīvas kā “Eiropas kultūras galvaspilsēta”, “Radošā Eiropa”, “Erasmus+”, “Eiropas mantojuma zīme” un citas.

Izglītības kontekstā viens no izaicinājumiem ir kvalificētu kultūras mantojuma speciālistu — restauratoru un prasmīgu amatnieku — trūkums. Tāpēc ir svarīgi nodrošināt stabilu finansējumu profesionāļu sagatavošanai kultūras mantojuma jomās. Tāpat ir nepieciešams stiprināt paaudžu dialogu un meistaru un mācekļu attiecības prasmju pārmantošanai.

Ziņojumā ir arī uzsvērta nepieciešamība izstrādāt visaptverošu Eiropas Savienības satvaru ar atbilstīgu finansējumu, lai mērķtiecīgāk apzinātu un saglabātu digitālo mantojumu, ņemot vērā tā pieaugošo nozīmi, īpaši pandēmijas laikā. Patiešām nav iespējams pārvērtēt kultūras un radošo nozaru ātro reakciju un solidaritātes apliecinājumu Covid-19 krīzes laikā, nodrošinot sabiedrībai plašu kultūras pieejamību tiešsaistē. Tajā skaitā mēs piedzīvojām daudz jaunu inovatīvu kultūras vērtību radīšanu digitālajā vidē, kas šodien jau ir uzskatāmas par mantojumu — vērtīgu šī laikmeta liecību.

Tomēr nevar nerunāt par Covid-19 negatīvo ietekmi uz kultūras un radošo sektoru — muzejiem, galerijām un citām kultūras mantojuma vietām, tajā skaitā tūrisma objektiem, aizverot savas durvis apmeklētājiem, krasi mazinājās to ieņēmumu avoti, smagi iedragājot kultūras pieminekļu apsaimniekošanu, kā arī kultūras jomā nodarbināto labklājību. To saprotot, ir īstais laiks strādāt pie ilgtspējīgiem finansējuma modeļiem kultūras mantojuma saglabāšanai, lai mazinātu tā atkarību no komerciālām aktivitātēm.

Ziņojumā ir atkārtoti pausts Parlamenta aicinājums izveidot Komisijā labāk integrētu un koordinētu pieeju Eiropas kultūras mantojuma saglabāšanai un uzlabot iekšējo sadarbību ar dažādām politikas jomām un administrācijām.

Tāpat ziņojumā tiek prasīts veidot un atbilstoši finansēt tādu pastāvīgu platformu sadarbībai un koordinācijai kultūras mantojuma politikas jomā Eiropas Savienības līmenī, kuras centrā būtu organizēta pilsoniskā sabiedrība.

Noslēgumā esmu pārliecināta, ka šonedēļ pieņemtais Eiropas Parlamenta ziņojums kalpos par jaunu impulsu kultūras mantojuma vērtības novērtēšanai, saglabāšanai un pielietošanai Eiropas Savienībā un tās dalībvalstīs. Tajā skaitā tas dos jaunas ierosmes, kā kultūras mantojums un tā saglabāšanas jomā uzkrātā pieredze un ekspertīze var dot ieguldījumu eiropeiska dzīvesveida stiprināšanā, Eiropas digitalizācijas un zaļā kursa prioritāšu īstenošanā, kā arī ilgtspējīgas ekonomikas stimulēšanā.

Es ceru, ka ziņojums nostiprinās mūsu pārliecību, ka katram eiropietim ir tiesības uz dzīvi kvalitatīvā kultūrvidē un vienlaikus arī pienākums rūpēties par tās ilgtspējas nodrošināšanu.

 
  
MPphoto
 

  Mariya Gabriel, membre de la Commission. – Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les députés, tout d’abord je voudrais commencer en exprimant ma sincère gratitude pour les efforts que vous avez concentrés sur l’année européenne du patrimoine culturel, ainsi que pour votre précieux travail sur ce rapport. Un remerciement chaleureux est adressé à la rapporteure Mme Melbārde.

Nous savons tous très bien que l’année européenne du patrimoine culturel a été un grand succès, presque 13 millions de personnes ont participé, 23 000 manifestations organisées dans 37 pays. Mais il s’agit d’un succès commun car il a impliqué toutes les institutions de l’Union, les coordinateurs nationaux et les organisations de la société civile dans le cadre d’une approche véritablement multipartite. Ce succès est également dû à l’excellente coopération et au soutien du Parlement européen.

L’année européenne du patrimoine culturel n’était pas une initiative ponctuelle, nous continuons à mettre en œuvre une vision à plus long terme pour gérer, sauvegarder et valoriser le patrimoine culturel européen, parce que, oui, le patrimoine culturel est l’âme de l’Europe. Il fait partie de notre identité européenne et nationale. Il nous confère un sentiment d’identité commune et nous inspire un avenir meilleur.

Le patrimoine culturel est un atout économique, une richesse unique, et contribue à la cohésion sociale. Et c’est le cas du cadre d’action européenne en faveur du patrimoine culturel qui, comme vous le savez, comprend plus de 60 activités visant à amplifier les résultats de l’année européenne. Plusieurs activités figurant dans le cadre répondent déjà aux appels dans le présent rapport. L’enjeu et le défi est d’en assurer le suivi. J’ai été aussi heureuse de constater que le projet Cultural Heritage in Action est mentionné dans votre rapport et ce projet est un exemple d’action incluse dans le cadre, qui correspond à l’approche intégrée du patrimoine culturel.

Dès lors, il est crucial de maintenir la coopération, le dialogue politique unique réalisé au cours de l’année européenne. Et c’est pour cela qu’en 2019, nous avons créé un groupe d’experts sur le patrimoine culturel qui sert de plateforme de coopération et de coordination des politiques. Je tiens à remercier une fois de plus les honorables membres Mmes Melbārde et Šojdrová, qui représentent le Parlement européen dans ce groupe.

Maintenant, Mesdames et Messieurs les députés, permettez-moi de faire quelques commentaires sur certaines des questions clés soulevées dans ce rapport. Comme point de départ, je suis heureuse de constater qu’il accorde une grande importance à l’éducation et aux compétences et ce à juste titre. Le rapport souligne l’importance d’éduquer les jeunes générations à leur patrimoine et à leur histoire et je ne pourrais pas être plus d’accord. À cet égard, un très bon exemple de l’héritage de l’année européenne est le projet conjoint avec l’UNESCO sur l’intégration du patrimoine culturel immatériel dans les programmes d’apprentissage à l’école.

En tant que Commission européenne, nous sommes très attachés à cet aspect important: la sauvegarde du patrimoine culturel implique nécessairement la sauvegarde des compétences des professionnels du patrimoine culturel. En effet, la Commission mobilise des fonds pour des actions dans ce domaine, et ce au moyen des différents programmes que nous avons à disposition, de l’Europe créative à Erasmus +.

Maintenant, il faudra réfléchir quels sont les nouveaux instruments que nous pouvons mobiliser dans le cadre de l’espace européen de l’éducation, dans le plan d’action numérique, voir comment nous pouvons nous servir des micro-qualifications mais aussi des centres d’excellence professionnelle, tout simplement pour élargir les possibilités d’apprentissage.

En ce qui concerne le changement climatique et son impact sur le patrimoine culturel, vous savez que c’est un sujet qui nous tient à cœur. La Commission réunit les experts des États membres de l’Union dans le cadre d’un groupe de travail afin d’identifier et d’échanger des bonnes pratiques et des mesures innovantes pour protéger le patrimoine culturel du changement climatique. Les experts travaillent pour qu’un rapport soit publié en 2022.

Le rapport mentionne également le potentiel économique et la durabilité. La préservation du patrimoine culturel est une activité coûteuse. Les budgets publics des États membres sont soumis parfois à de fortes contraintes, y compris en raison de la crise actuelle. C’est pourquoi nous organisons un atelier de deux jours la semaine prochaine consacré à d’autres sources de financement du patrimoine culturel. En décembre, nous avons aussi lancé une coalition pour l’éducation au climat.

La culture est au cœur du changement climatique. La lutte contre le changement climatique passe par un échange innovant et créatif entre de nombreuses disciplines, y compris la culture, et ceci doit être une de nos priorités absolues pour que nous puissions construire ensemble un avenir durable de l’Europe.

En outre, dans le cadre de l’initiative capitale européenne de la culture, les activités de mise en réseau et de synergies avec les capitales de l’innovation, les capitales vertes vont également se poursuivre dans le cadre du plan d’action conjoint que nous avons adopté avec le comité des régions. Ceci mérite une plus grande attention.

La Commission accorde aussi une grande priorité au tourisme culturel durable, qui est strictement lié à cette question. Le groupe de travail pour le tourisme culturel durable, composé de représentants des États membres, constitue un bon exemple du travail accompli en matière de durabilité. Ce groupe a créé la toute première définition du tourisme culturel durable et formulé plus de 50 recommandations.

Toutefois, le patrimoine culturel ne se limite pas aux seuls aspects matériels et immatériels. L’année 2020 nous a montré comme jamais auparavant l’importance de l’accessibilité au patrimoine culturel numérique. Je suis heureuse de constater que la rapporteure souligne l’importance du projet Europeana. Il est aussi prévu que le programme pour une Europe numérique soutienne la transformation numérique du patrimoine culturel.

Et c’est ainsi que j’arrive à l’innovation. L’innovation liée au patrimoine numérique me rappelle que le patrimoine culturel est aussi un domaine stratégique de la politique de recherche et d’innovation de la Commission. Environ 600 millions d’euros sont déjà consacrés au patrimoine culturel dans le programme Horizon 2020. Nous allons avoir un nouveau cluster avec un budget de 900 millions d’euros dans le nouveau programme.

Aujourd’hui, nous devons en assurer une plus grande visibilité mais surtout rendre ces instruments accessibles au plus grand nombre. Et c’est justement dans le cadre du programme Horizon Europe que nous allons travailler, y compris pour des services innovants comme le cloud, c’est-à-dire un espace collaboratif du patrimoine culturel européen, référence à un éventuel cloud du patrimoine culturel européen, tel que demandé par le Parlement européen lors des négociations du programme Horizon Europe.

En outre, nous avons également besoin d’un contenu éducatif numérique de grande qualité qui s’appuie sur la diversité culturelle et la créativité européenne et c’est pourquoi la Commission envisage de lancer une étude de faisabilité sur la création d’une plateforme européenne d’échanges. L’Europe doit rattraper son retard et créer son propre espace commun pour partager des ressources en ligne certifiées et relier les plateformes éducatives existantes.

Enfin, la coopération en matière de trafic illicite, à laquelle le rapport consacre aussi son attention, figure parmi les priorités de la Commission dans le domaine des relations culturelles internationales. L’UNESCO est l’un des partenaires les plus importants de l’Union dans la lutte contre le trafic illicite. L’Union soutient plusieurs modules de formation et d’apprentissage de l’UNESCO pour différentes catégories professionnelles.

Mesdames et Messieurs, je vous remercie, à ce stade, de votre attention et je me réjouis d’écouter votre discussion sur cet intéressant rapport.

 
  
MPphoto
 

  Michaela Šojdrová, za skupinu PPE. – Paní předsedající, vážená paní komisařko, děkuji za Váš opravdu konstruktivní, a dovolím si říct ne jen formální, ale také takový osobní, nadšený přístup k tomuto tématu. Bylo mi ctí být stínovou zpravodajkou a spolupracovat s paní kolegyní Melbardeovou na této zprávě.

Bylo již řečeno mnoho o významu kulturního dědictví. Kulturní dědictví, to jsou naše kořeny, to je naše identita, a proto bychom je měli poznávat, měli bychom o ně pečovat a také předávat kulturní dědictví budoucím generacím. Je to naše DNA, ale je to také ekonomický přínos. V České republice nemáme moře, a proto říkáme: „Památky jsou naše moře.“ To je zdroj pro náš turistický ruch. Ale třeba Itálie – víme dobře, že třeba antické památky v Římě mají větší finanční přínos než vývoz automobilového průmyslu v Itálii. A můžeme pokračovat příklady i dalších zemí.

Zkrátka o kulturní památky se máme starat nejenom pro jejich hodnotu, ale i pro jejich ekonomický přínos. O tom hovoří i naše zpráva a zdůrazňuje mimo jiné právě onu potřebu digitalizace, potřebu networkingu mezi institucemi, památkami, mezi školami, zdůrazňuje přínos pro mladou generaci, vzdělávání. A zdůrazňujeme také spolupráci s UNESCO.

Chtěla bych říct, že kulturní dědictví, to je inspirace, a proto vyzýváme k novému Evropskému roku kulturního dědictví, který může využít výzvy dneška. Ať už je to digitalizace, ať už jsou to nové směry v architektuře, tzv. zelené architektuře New Bauhaus. Moc děkuji Evropské komisi za její podporu a věřím, že nový Evropský rok kulturního dědictví bude a bude úspěšný.

 
  
MPphoto
 

  Domènec Ruiz Devesa, en nombre del Grupo S&D. – Señora presidenta, doy las gracias a la ponente, la diputada Melbārde, por su excelente trabajo y la cooperación entre los grupos políticos, y también a la comisaria Mariya Gabriel por asistir a nuestro debate.

El informe pone de relieve que, gracias al Año Europeo del Patrimonio Cultural, se ha conseguido que todos los actores en el ámbito del patrimonio a nivel local, regional y nacional, además de europeo, y la sociedad civil trabajen conjuntamente en favor del patrimonio, y se pide que haya continuidad en esta forma de trabajar.

También —lo ha dicho la colega Šojdrová— reclamamos la digitalización del patrimonio cultural europeo y la aceleración de la acción de la Unión, en concreto en la educación y en la capacitación profesional de los trabajadores.

Ahora bien, cabe también señalar que este Parlamento fue la primera institución en 1974 en adoptar un texto sobre la política cultural y el apoyo al patrimonio. Cuarenta y siete años después de este informe, el Parlamento vuelve a ser una institución pionera, en parte con esta posición que adoptamos hoy.

Pero seguimos estando lejos de algunos de los objetivos que se señalaron entonces, teniendo en cuenta el memorando sobre la acción comunitaria en materia cultural que impulsara Altiero Spinelli, que da nombre a nuestro edificio. Así, seguimos sin disponer de competencias comunitarias en la dimensión europea de la educación, de la cultura y el patrimonio. Y también necesitamos seguir impulsando la lucha contra el tráfico de bienes culturales. Lo ha dicho la comisaria y lo celebro. Necesitamos lanzar un plan de acción europeo contra el tráfico de bienes culturales. Y respecto a la cuestión de las competencias, creo que la Conferencia sobre el Futuro de Europa puede ser una buena ocasión para abrir ese debate.

 
  
MPphoto
 

  Laurence Farreng, au nom du groupe Renew. – Madame la Présidente, Madame la Commissaire, Madame la rapporteure, chers collègues, du patrimoine culturel en temps de pandémie, il restera une image, celle des eaux de Venise redevenues cristallines. Une image qui devra nous inciter à nous interroger sur l’évolution du tourisme plus respectueux et plus durable. Mais du patrimoine culturel en temps de pandémie, il restera surtout des portes fermées. Nos monuments, nos musées, nos œuvres architecturales contemporaines, sans plus de visiteurs. Pour cela, il y a urgence, pour leur protection et surtout pour préparer partout leur réouverture et soutenir ceux qui y travaillent.

Nous ne pouvons laisser notre patrimoine culturel à l’abandon. Les plans de relance nationaux et REACT-EU doivent y apporter des financements au plus vite, les fonds régionaux peuvent et doivent également être mobilisés. Les instruments et les budgets sont là, il ne manque plus que la volonté politique des exécutifs: de la Commission, des États et des régions.

Alors, tirons parti de la dynamique et du succès de l’Année européenne du patrimoine culturel, à mon avis trop peu exploités, en construisant une véritable stratégie européenne du patrimoine, en le valorisant, en le rendant visible, en mobilisant les technologies numériques et en montrant qu’il est un bien commun en perpétuelle évolution, patrimoine d’hier et de demain. Il est clé pour notre économie, pour l’économie de nos régions mais surtout il est indispensable pour rendre compte de notre diversité et de notre richesse culturelle européenne. Pour montrer combien nous sommes liés.

 
  
MPphoto
 

  Maximilian Krah, im Namen der ID-Fraktion. – Frau Präsidentin, liebe Kollegen! Das kulturelle Erbe zu bewahren, ist natürlich für eine Fraktion wie die unsere ein Herzensanliegen. Denn wir wissen, dass aus den kulturellen Wurzeln überhaupt erst das Selbstbewusstsein und Selbstverständnis unserer Mitbürger stammt. Wer keine Geschichte, keine Identität hat, wer nicht weiß, wer er ist und wer vor ihm gegangen ist, der kann nicht Bürger sein, der ist Untertan.

„Der innere Mensch formt den äußeren Menschen“, formulierte es Friedrich Schiller, und das ist für eine Gruppe, die sich Identität und Demokratie nennt, der Leitsatz. Insofern unterstützen wir natürlich die Bemühungen, die auch von diesem Hohen Haus getragen werden, dafür, das kulturelle Erbe Europas zu schützen und weiterzuentwickeln. Aber wir sehen auch die Gefahr, dass es politisiert wird, dass nicht das geschützt wird, was an Kultur und Geschichte da ist, sondern dass man eine Fake-Kultur schafft, die zu dem passt, was man gerade politisch will. Wir haben es heute gehört: Auch der Klimawandel soll beteiligt sein, wenn es darum geht, das kulturelle Erbe zu schützen. Ich glaube nicht, dass sich Beethoven, Baudelaire oder Balzac über den Klimawandel Gedanken gemacht haben.

Wenn wir Kultur schützen wollen, dann die, die da ist, und nicht die, die wir konstruieren. Dann wollen wir der Menschen gedenken, die uns vorangegangen sind, und keine Auswahl treffen, indem wir die Denkmäler stürzen. Deshalb haben wir zu dem Vorschlag, der hier im Raum ist, Änderungen eingebracht. Wir bitten Sie, diese Änderungen zu prüfen, damit wir das echte kulturelle Erbe Europas schützen und nicht ein konstruiertes Fake-Erbe, das nur plumper gegenwärtiger Politik dient.

 
  
MPphoto
 

  Salima Yenbou, au nom du groupe Verts/ALE. – Madame la Présidente, Madame la Commissaire, Madame la rapporteure, chers collègues, dans ce contexte où nos sites du patrimoine sont presque complètement fermés, où des millions de professionnels de la culture luttent tous les jours pour survivre, il était très difficile mais aussi très important de valoriser les succès passés.

La semaine dernière, un acteur du secteur culturel du voisinage du Sud me disait: «maintenant vous comprenez ce qu’est la vie sans culture». Il avait raison. Cette crise pandémique sans précédent nous a rappelé à toutes et tous la valeur essentielle de la culture pour faire société, pour accepter les différences, pour construire des liens sociaux, pour voir le monde autrement, pour découvrir l’autre que soi.

Mais une nouvelle fois, nos collègues de l’extrême droite s’érigent contre le projet d’une culture hétérogène, non hiérarchisée, partagée et inclusive. Je suis particulièrement fière d’avoir déposé un amendement visant à l’inclusion du patrimoine culturel et linguistique des minorités présentes en Europe dans toute réflexion sur le patrimoine européen.

Le patrimoine culturel est un bien commun, un bien commun universel et multiculturel. La culture est un pont entre les peuples, entre les sociétés. Elle doit permettre de guérir les plaies du passé et de créer les fondations du futur: cela doit nécessairement passer par la reconnaissance et le respect des autres cultures, notamment par la restitution des biens volés ou spoliés pendant les vagues de colonisation.

Nos relations culturelles sont le reflet de nos sociétés et de nos identités. J’invite mes collègues à travailler ensemble et avec courage pour engager une réflexion profonde sur notre histoire, les mémoires et le passé colonial, ainsi que sur notre présent et surtout sur l’avenir commun que nous devons construire les uns avec les autres, car comme le disait si bien Richard Hoggart «Aucune culture n’est l’entière vérité».

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. FABIO MASSIMO CASTALDO
Vicepresidente

 
  
MPphoto
 

  Андрей Слабаков, от името на групата ECR. – [...] Г-н Председател, в подкрепа на докладчика Мелбарде ще кажа, че културното наследство е безценен ресурс, който Европейският съюз и държавите трябва да пазят и да финансират. Всяка стотинка, вложена в консервация и развитие на обекти на културното наследство, е инвестиция, от която ще се възползват не само гражданите в момента, но и бъдещите поколения. Трябва да се обърне специално внимание на консервацията, а тя е тясно свързана с инфраструктурата като необходимо условие за развитие и достъп до културното наследство.

В България имаме огромен брой безценни археологически находки от европейско и световно значение и от личен лош опит знам как много от тези обекти биват разкрити и след това изоставени. Тези обекти не могат да бъдат разработени, камо ли поддържани, поради липсата на подходяща инфраструктура. Когато си разкрил древен град по средата на нищото, няма как да има поток от туристи. Инфраструктурата трябва да е ключов елемент при финансирането. Пари трябва да се отделят не само от културния бюджет, но и от структурните фондове, и от фондовете за регионално развитие, за да се изградят условия за достъп и експлоатация.

Ето защо се радвам, че докладчикът и целият доклад на колежката Мелбарде призовават за увеличаване на финансирането от европейските фондове за регионално развитие.

 
  
MPphoto
 

  Αλέξης Γεωργούλης, εξ ονόματος της ομάδας The Left. – Κύριε Πρόεδρε, σε αυτό το ψήφισμα, η συντριπτική πλειοψηφία των ευρωβουλευτών του πολιτισμού συμφωνούμε ότι για να στηρίξουμε την κληρονομιά μας πρέπει να στηρίξουμε τους ανθρώπους του κλάδου και να αντιμετωπίσουμε προκλήσεις όπως η κλιματική αλλαγή, η παράνομη κατοχή και διακίνηση, που αυξήθηκαν εν μέσω πανδημίας, αλλά και προκλήσεις στην ψηφιακή μετάβαση. Στο ψήφισμα αυτό, επίσης, ενώνουμε τις δυνάμεις μας για ενιαία χρηματοδότηση και απτές πολιτικές, όπως η εξειδίκευση επαγγελματιών και η δωρεάν πρόσβαση στα μουσεία. Η πολιτιστική μας κληρονομιά είναι η ταυτότητά μας, αυτή που λάβαμε τους προγόνους μας και αυτή που θα παραδώσουμε στα παιδιά μας, είναι η κιβωτός της πολιτικής ζωής του ανθρώπου στο διηνεκές και για αυτό, η ουσιαστική στήριξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς είναι ευθύνη αλλά και ανάγκη όλων μας. Αυτό, άλλωστε, δείχνει και η συμφωνία των συναδέλφων που δουλέψαμε σε αυτό το ψήφισμα.

 
  
MPphoto
 

  Isabella Adinolfi (NI). – Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Commissario, in questo momento mi sento di dire che c'è una frattura incolmabile tra due mondi.

Da un lato abbiamo i ragazzi che si iscrivono alle facoltà umanistiche, come feci anche io all'epoca, alle accademie d'arte, ai conservatori per coltivare un talento o perché affascinati dalla storia, dalla bellezza e dall'arte.

Dall'altro abbiamo, invece, una politica ultraliberista del patrimonio culturale, soprattutto quello materiale, fatta di privatizzazioni de facto, con la cessione del nostro patrimonio culturale a fondazioni per cinquant'anni, per novant'anni, che rende la nostra storia solo un business spregiudicato.

Spero che l'interpretazione dell'articolo 167 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea sia quella di proteggere davvero il patrimonio culturale comune dell'Europa, non di venderlo al miglior offerente, altrimenti tutte le nostre belle iniziative e le nostre belle parole sono inutili!

Il patrimonio culturale è la nostra storia, ciò che siamo stati e ciò che siamo adesso. Il nostro compito è quello di conservarlo per le generazioni future. Il talento e l'intelligenza sono come un fiore: senza acqua appassiscono; promuovere lo sviluppo della cultura è il nutrimento.

 
  
MPphoto
 

  Sabine Verheyen (PPE). – Herr Präsident, sehr geehrte Frau Kommissarin! Wir in Europa können stolz sein auf unser gemeinsames kulturelles Erbe, das ein Spiegelbild unserer gemeinsamen Identität ist, ein Zeugnis unserer reichen Geschichte und der Einheit der europäischen Zivilisation durch die Vielfalt unserer kulturellen Tradition. Eins ist klar: Der Schutz unseres kulturellen Erbes ist unsere Pflicht. Wir müssen es pflegen, um es für die zukünftigen Generationen zu bewahren. Unser Kulturerbe ist auch ein Wirtschaftsfaktor. Circa 300 000 Menschen in Europa sind in diesem Sektor beschäftigt, fast acht Millionen Arbeitsplätze in Europa sind indirekt damit verbunden. Vier von zehn Menschen wählen ihr Urlaubsziel nach dem kulturellen Angebot.

Dieser Bericht weist zu Recht darauf hin, dass der Kulturtourismus ein Gleichgewicht zwischen wirtschaftlichen, sozialen, kulturellen und ökologischen Anforderungen herstellen muss. Der Bericht fordert die Kommission auf, ein weiteres Europäisches Jahr des Kulturerbes zu organisieren, und das muss eine Priorität sein, denn einmalig einen solchen Erfolg zu haben, reicht nicht aus, es muss langfristig ausgestaltet werden, genauso wie das europäische Kulturerbe-Siegel, das unser kulturelles Erbe auszeichnet und seinen Wert für Europa anerkennt. Dieses Kulturerbe müssen wir mithilfe der Europäischen Union nachhaltig fördern und unterstützen. Wir brauchen eine starke Förderung der Digitalisierung unseres kulturellen Erbes, und hier ist das Projekt Europeana, wie die Kommissarin auch schon sagte, hervorzuheben, das als Europas digitale Bibliothek, als Archiv, als Museum und auch als Bildungsplattform dient. Unser kulturelles Erbe eint uns in seiner Vielfalt wie nichts anderes. Es ist unsere Geschichte und wird Teil unserer Zukunft, ganz nach dem europäischen Motto „In Vielfalt geeint“.

 
  
MPphoto
 

  Victor Negrescu (S&D). – Domnule președinte, doamnă comisar, dragi colegi, o treime din siturile de pe Lista Patrimoniului UNESCO se găsesc în Uniunea Europeană. Anul european dedicat patrimoniului cultural ne-a permis să înțelegem necesitatea de a aloca resurse suplimentare acestui domeniu atât pe zona de investiții, cât și în resursa umană.

Reamintesc aici solicitarea de a aloca minimum 2% din planurile naționale de redresare și reziliență pentru sectorul cultural și creativ. De la frumoasa cetate din Alba Iulia până la Colosseumul din Roma, de la operele pictorilor din Olanda până la scrierile celebrilor filosofi din Grecia, conservarea patrimoniului nostru cultural dovedește înțelegerea trecutului, dar și capacitatea de a proiecta un viitor pentru acest sector cu potențial economic semnificativ.

Susțin includerea dimensiunii culturale europene, inclusiv a patrimoniului, în dezbaterile privind viitorul Europei și implicarea activă a experților și a societății civile în politicile privind patrimoniul.

Avem nevoie de o viziune strategică și inovativă, una care include toate statele membre, care mizează pe educație și se adaptează evoluțiilor tehnologice și digitale.

Măsurile sunt clare și au fost menționate: o mai ușoară accesare a fondurilor europene, atât pentru proiectele mici, cât și pentru cele mari, crearea unor platforme dedicate învățării și schimbului de bune practici, sprijinirea unor rețele și inițiative europene conducând la creșterea cooperării între experți, decidenți și actori relevanți în domeniu, crearea unei comunități pentru industriile culturale și creative în cadrul Institutului European de Inovare și Tehnologie, extinderea mărcii patrimoniului european - și trebuie să spunem că avem 48 de situri, iar din țara mea, România, avem doar Memorialul din Sighet - popularizarea istoriei și patrimoniului din toată Europa prin Casa Istoriei Europene - și chiar am propus recent un demers similar incluzând inclusiv autori și creatori români - un sprijin, așa cum a spus doamna comisar, mai consistent pentru capitalele culturale europene, și mă gândesc la viitoarea capitală culturală, la Timișoara, în mod special.

Investind în patrimoniul cultural investim de fapt în conservarea trecutului nostru, dar mai ales în proiectarea unui viitor comun la nivel european.

 
  
MPphoto
 

  Irena Joveva (Renew). – Gospod predsednik, kulturna dediščina je naš skupni vir bogastva in je nekaj, kar bi morali pravzaprav vsi bolj negovati in bolj ceniti.

Leto 2018 je bilo evropsko leto kulturne dediščine in izkušnje, pridobljene s 23.000 dogodki, ki so se skozi leto odvijali po vsej Evropi, te izkušnje bi morale biti zgled za nadaljnjo nadgradnjo v prihodnjih letih.

Vsi vemo, da je bil zdaj kulturni sektor resnično močno prizadet zaradi pandemije. In res moramo okrepiti skupna prizadevanja, da skupaj s civilno družbo ustvarimo stalne platforme za boljše sodelovanje in za boljše politike kulturne dediščine na ravni Evropske unije, da izpostavimo digitalno kulturno dediščino, da vzpostavimo enotni portal za financiranje kulturne dediščine ter da ugotovimo, kje obstajajo načini za izboljšanje promocije, za boljše sodelovanje in konec koncev za sinergijo z drugimi programi.

Nenazadnje pa je naša ključna naloga zagotoviti več sredstev in boljši dostop do financiranja kulturne dediščine. Ker s tem ji bomo namreč izkazali priznanje, ki si ga zasluži.

 
  
MPphoto
 

  Loránt Vincze (PPE). – Tisztelt Elnök úr! Közös európai örökségünk támogatása alapvető feladat, amelynek meghatározó szerepe van jövőnk alakításában. Kulturális örökségünk megismerése és megismertetése a múltból táplálkozó jövőt jelent, mindannyiunk közös kincse. Vannak azonban olyan közösségek, akik számára az anyanyelvük, a kulturális javak megőrzése és továbbörökítése nap mint nap áldozatot követel annak ellenére, hogy nyelvükkel, hagyományaikkal élvszázadok óta gazdagítják Európát. A nemzeti kisebbségekre és nyelvi csoportokra gondolok.

Az elmúlt évet nagyon bíztatóan a róluk szóló Minority Safe Pack európai polgári kezdeményezés sikeres vitájával és állásfoglalással zártuk itt az Európai Parlamentben. Erre a mai vitára én úgy is tekintek, mint ennek valamiféle folytatására, és azóta van új fejlemény. Az Európai Bizottság csütörtökön lényegében elutasító választ adott a Minority Safe Pack kezdeményezésre, és ezzel a Bizottság ismét elszalasztott egy nagyszerű lehetőséget arra, hogy intézkedésekkel tegyen tanúbizonyságot az európai őshonos kisebbségek iránti elkötelezettségéről, kultúrájuk támogatásáról, védelméről. Gyakorlatilag hátat fordított ezeknek az embereknek. A kulturális örökség szerepe a sokféleség, a kohézió, a szolidaritás és a megértés felvállalásában, előmozdításában felbecsülhetetlen. Így szól határozattervezetünk. Már csak arra kellene választ kapnunk, hogy ezt mikor veszi komolyan a Bizottság.

 
  
MPphoto
 

  Radka Maxová (Renew). – Pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové, jestli nás tato doba něco naučila, je to to, že nic není samozřejmé. Pro kulturu a kulturní dědictví toto platí dvojnásob.

Rok 2018 byl vyhlášen Rokem kulturního dědictví. Akce, které se v rámci tohoto roku uspořádaly, přilákaly téměř 13 milionů účastníků. To jen dokazuje to, nakolik je naše kulturní dědictví důležité a že je o něj mezi evropskými občany velký zájem.

Rokem 2018 to však nesmí skončit. Abychom mohli dosáhnout tohoto cíle a pokračovat v této akci, potřebujeme lepší koordinaci politik a financování kulturního dědictví. Zde bych očekávala, že Evropská komise na kulturu nezapomene. Je proto velmi nešťastné, že se Komise ve svém pracovním programu pro rok 2021 kultuře nevěnuje.

Především digitalizace má pro kulturní dědictví obrovský potenciál, který musíme využít. Zvláště v období, kdy fyzické návštěvy kulturních institucí nejsou možné, se ukazuje, nakolik je digitalizace velmi důležitá a přínosná pro nás pro všechny.

 
  
MPphoto
 

  Kinga Gál (PPE). – Tisztelt Elnök úr! Európa szellemi és tárgyi kulturális öröksége identitásunk meghatározó eleme és forrása. Éppen ezért az Uniónak a gyakorlatban kell megvalósítania ennek védelmét. Erre kérte az Európai Bizottságot 1,1 millió állampolgár, például a Minority Safe Pack nemzeti kisebbségek védelmében indított európai polgári kezdeményezés által. Sajnos a Bizottság ahelyett, hogy komolyan vette volna polgárai kérését, és ezáltal közelebb vitte volna az Uniót hozzájuk úgy döntött, nem kezdeményez jogalkotási folyamatot a hagyományos nemzeti és nyelvi kisebbségek védelmére. Pedig európai nyelvek kerülnek a kihalás küszöbére, hagyományos kulturális gazdagságunk. 50 millió európai polgár valódi esélyegyenlősége van veszélyben. Éppen ezért a kisebbségi intergrouppal levélben fordulunk a Bizottság elnökéhez és alelnökéhez az elutasító válasz kapcsán.

Ahogy azt a most vitatott jelentés is megfogalmazza, szükség van az európai hagyományos nemzeti kisebbségek kulturális örökségének védelmére, összehangolt intézkedések által. Hasonló a helyzet a keresztény kulturális értékeink védelmével is. Egy felmérés szerint ötből négy uniós polgár szerint alapvető fontosságú a vallási épületek védelme. Ennek ellenére épületek százai mennek tönkre a szemünk előtt. Gyökereinket jelentő emlékhelyek válnak vandalizmus áldozataivá. Európa csak akkor maradhat igazán erős, ha erős identitással, gyökerekkel rendelkező erős nemzetek alkotják. Kulturális örökségünk védelmének hiánya és feladása identitásunk védelmének hiányát és feladását eredményezi.

 
  
MPphoto
 

  François-Xavier Bellamy (PPE). – Monsieur le Président, «pas essentiel», voilà l’expression avec laquelle on a condamné la culture en France comme dans beaucoup de nos pays.

La crise du coronavirus, comme toute crise, a agi comme un révélateur et elle a montré ce que nos sociétés, nos dirigeants regardaient comme absolument nécessaire ou comme absolument superflu. Pas essentiels le livre et la lecture. Pendant des mois, les bureaux, les supermarchés, les tabacs sont restés ouverts mais les librairies fermées. Pas essentiels les théâtres et les cinémas. Nous pouvons débattre dans cet hémicycle, heureusement, mais les artistes n’ont pas le droit de retrouver la scène. Pas essentiels les œuvres, les sites historiques, le patrimoine de l’Europe. Les galeries marchandes seraient-elles plus sûres que les galeries de nos musées fermés à 90 %? Plus rentables, sans doute, c’est certain.

Comme si les seuls besoins essentiels étaient matériels, comme si seule la consommation immédiate était une urgence vitale, tout ce que nous a pourtant appris la civilisation qui a fait l’Europe, c’est que la vraie vie commence par la vie de l’esprit et si nous n’y trouvons pas le sens de l’existence, alors pourquoi nous battre autant pour la santé des corps?

La crise que nous vivons menace la vie déjà fragile de notre tissu culturel et frappe de plein fouet ceux qui en sont l’âme: comédiens, musiciens, guides conférenciers, éditeurs, artisans, des milliers d’entre eux ont déjà été contraints de changer aujourd’hui de métier. Avec eux, ce sont des talents, des promesses, des savoir-faire indispensables qui risquent de se perdre.

Ce que l’année européenne du patrimoine devrait servir à réaffirmer, c’est que nous sommes l’Europe, le vieux continent, celui qui, disait Steiner, a pour caractère propre d’être habité par son histoire et son patrimoine. De fait, l’Europe doit aujourd’hui consacrer une partie de son budget au patrimoine culturel, ce n’est pas encore le cas, c’était un projet pour la campagne européenne, c’est désormais une urgence si nous voulons ouvrir les yeux, c’est le seul véritable essentiel.

 
  
MPphoto
 

  Mariya Gabriel, membre de la Commission. – Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, merci beaucoup de cette discussion riche et intéressante. J’ai pris note de vos contributions et je les chérirai dans mes futurs travaux. Elles seront très utiles pour le travail de la Commission sur ce sujet.

Avant de conclure, permettez-moi de mentionner les temps difficiles que nous vivons actuellement. Nous savons tous que le secteur du patrimoine culturel européen, y compris les musées, les sites patrimoniaux et les autres institutions du patrimoine culturel sont gravement touchés par la crise. Ceci est très bien reflété dans le rapport et je suis d’accord que ces secteurs ont besoin d’un soutien financier adéquat.

C’est pour cela que nous avons innové. Au cours de l’été 2020, la Commission a lancé un appel extraordinaire sur les partenariats pour la créativité dans le cadre d’Erasmus. 100 millions d’euros ont été mis à disposition pour soutenir des projets qui développent des aptitudes et des compétences afin d’encourager la créativité.

Nous avons également, avec vous, rendu le programme Europe créative plus flexible. Nous avons lancé des actions et des appels sectoriels spécifiques. Nous avons également veillé à ce que les mesures horizontales de l’Union visant à relever les défis liés à la COVID puissent bénéficier au secteur culturel. Nous avons créé des plateformes spécifiques pour donner au secteur la possibilité d’échanger et de créer des solutions.

Enfin, nous avons maintenu un dialogue permanent avec le secteur du patrimoine culturel et comptez sur nos efforts pour continuer à coopérer étroitement avec les États membres afin de continuer à trouver des moyens, des solutions pour atténuer les effets de la crise, d’envisager ensemble l’avenir. Encore une fois, je réitère mon soutien fort pour que les 2 % de la facilité pour la reprise et la résilience soient consacrés au soutien pour ce rapport.

Aujourd’hui, nous avons des nouveautés. Nous avons le programme Europe créative, nous avons le programme Erasmus+, nous avons, y compris dans le cadre de mon portefeuille, des nouveautés telles que le nouveau pôle culture, nous avons une nouvelle communauté de l’innovation et de la communication avec l’institut européen de l’innovation et de la technologie.

Voici des éléments à partir desquels nous devons construire de nouveaux partenariats afin d’établir des écosystèmes. Je mentionne ici aussi quelque chose dont nous n’avons pas l’habitude de parler, mais trois des cinq nouvelles missions dans le cadre du programme Horizon Europe ont des références et des recommandations spécifiques liées au secteur de la culture.

Donc, aujourd’hui nous avons ces programmes, nous avons un budget renforcé grâce à vous. Il s’agit aujourd’hui de construire de véritables synergies, de pouvoir en ce moment financer ce secteur et l’aider, pas seulement par des programmes que nous connaissons mais qui ne sont pas suffisants. Dans ce contexte, permettez-moi juste de mentionner qu’aujourd’hui, avec la commissaire Ferreira, nous avons annoncé le lancement de la phase de conception du nouveau projet «Bauhaus européen».

Aujourd’hui, nous savons que la transition verte et bleue ne sera possible que si nous les transformons en des projets culturels qui visent à associer tous nos concitoyens et je compte évidemment de nouveau ici sur le secteur de la culture, du patrimoine culturel, de la création, pour qu’on puisse véritablement construire un pont entre le monde de la science et de la technologie et celui de l’art, de la créativité, de la culture, des ressources uniques qui nous distinguent du reste du monde, et qui nous permettront de transformer, d’œuvrer et de trouver des solutions ensemble.

Donc voilà, je pense que nous sommes tous conscients qu’il reste encore beaucoup à faire, mais je suis sûre que c’est seulement en travaillant ensemble que nous pourrons nous en sortir plus forts et plus unis. Encore une fois, vous pouvez compter sur moi et la Commission, comme des alliées solides dans ce domaine important.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – La discussione è chiusa.

La votazione sugli emendamenti si svolgerà martedì 19 gennaio 2021, mentre la votazione finale si terrà nella giornata di mercoledì 20 gennaio 2021.

Dichiarazioni scritte (articolo 171)

 
  
MPphoto
 
 

  Andrea Bocskor (PPE), írásban. – 2018 a kulturális örökség európai éve volt, ami egy sikeres kezdeményezésnek bizonyult. A kulturális örökség önmagában érték, sokszínű, több rétegű (helyi, regionális, nemzeti, európai és globális) és formájú (tárgyi, szellemi, természeti, digitális és digitalizált), amelyek összekapcsolódnak egymással. A kulturális örökség Európán belül és kívül egyaránt jelentős mértékben előmozdítja a kulturális és kreatív ágazatokat, Európában a kulturális örökség ágazata több mint 300 000 embert foglalkoztat, és Európában 7,8 millió munkahely közvetve kapcsolódik ehhez az ágazathoz. A nyelvek lehetővé teszik és előmozdítják az európai kulturális örökség gazdagságát és sokszínűségét, mivel az anyanyelvek – amelyeket gyakran a szellemi kulturális örökség közvetítésére használnak – az értékek és az ismeretek hordozói. Ezért mindenképpen fontos, hogy támogassuk az európai nyelveket, melyek identitásunk megőrzésében is kiemelkedő szerepet kapnak. Sajnálatos, hogy bár a jelentés is hangsúlyozza mennyire fontos szerepe van a nyelveknek a kulturális örökség részeként, valamint sürgeti a Bizottságot és a tagállamokat, hogy tegyenek nagyobb lépéseket a nyelvi sokszínűség védelme, fejlesztése és előmozdítása érdekében, a múlt héten az Európai Bizottság lesöpörte a Minority Safepack polgári kezdeményezést. Felháborító, hogy az EU ismételten nem állt ki a nemzeti kisebbségek mellet és semmibe vette több mint egy millió európai polgár akaratát.

 
  
MPphoto
 
 

  Λευτέρης Χριστοφόρου (PPE), γραπτώς. – Η Ευρώπη αποτελεί τον ορισμό του πολιτισμού και πρώτιστο καθήκον της πρέπει να είναι η προστασία της θρησκευτικής και πολιτιστικής κληρονομιάς της. Οι πολιτιστικοί και θρησκευτικοί θησαυροί της Κύπρου αποτελούν και ευρωπαϊκή κληρονομιά και θεωρώ ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε και έχει ευθύνη να την προστατεύσει. Είναι προκλητικό, εδώ και 47 χρόνια, οι θησαυροί της Κύπρου να καταστρέφονται και να βρίσκονται στα χέρια των λαθρεμπόρων εξαιτίας της τουρκικής κατοχής. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να αναλάβει πρωτοβουλία για να προστατεύσει την πολιτιστική κληρονομιά της κατεχόμενης Κύπρου και να στηρίξει τον επαναπατρισμό των κλεμμένων πολιτιστικών θησαυρών της Κύπρου. Η διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς στη Κύπρο δεν είναι μόνο υπόθεση της Κύπρου αλλά και της ίδιας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

 
  
MPphoto
 
 

  Julie Lechanteux (ID), par écrit. – Le débat d’aujourd’hui porte «sur la constitution d’un héritage politique utile dans la perspective de l’année européenne du patrimoine culturel».

Nous sommes tous d’accord sur le fait que la culture et le patrimoine culturel de nos peuples et de nos nations sont des trésors hérités de notre passé, et qui témoignent de l’histoire et des traditions européennes. Il s’agit de nos valeurs qui puisent leurs racines dans la philosophie grecque, le droit romain, la religion chrétienne, la Renaissance et les Lumières.

Un peuple qui ignore son histoire est un peuple qui ne sait pas où il va. Nous devons nous opposer fermement à cette pseudo-culture en provenance d’outre-Atlantique, cette «cancel culture» qui, comme son nom l’indique, veut faire table rase de tout ce qui constitue notre identité!

Déjà entre 2002 et 2006, la question des racines chrétiennes de l’Europe avait été au centre du débat sur le projet de Constitution européenne, car les partisans de l’entrée de la Turquie dans l’UE s'étaient évertués à exclure cette référence dans le texte final, obtenant du reste gain de cause. Ce fut une erreur historique et politique majeure. Ayons à cœur aujourd'hui de ne pas la répéter !

 
Última actualización: 2 de marzo de 2021Aviso jurídico - Política de privacidad