Vorige 
 Volgende 
PVTACRE
Debatten
Maandag 18 januari 2021 - BrusselHerziene uitgave
 1.Hervatting van de zitting
 2.Opening van de vergadering
 3.Verklaringen van het voorzitterschap
 4.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergaderingen: zie notulen
 5.Oprichting van een fractie: zie notulen
 6.Samenstelling Parlement: zie notulen
 7.Samenstelling commissies en delegaties: zie notulen
 8.Mededeling van de Voorzitter: zie notulen
 9.Onderhandelingen voorafgaand aan de eerste lezing van het Parlement (artikel 71 van het Reglement): zie notulen
 10.Rectificatie (artikel 241 van het Reglement): zie notulen
 11.Gedelegeerde handelingen (artikel 111, lid 6, van het Reglement): zie notulen
 12.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure vastgestelde handelingen (artikel 79 van het Reglement): zie notulen
 13.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven gevolg: zie notulen
 14.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening): zie notulen
 15.Ingekomen stukken: zie notulen
 16.Regeling van de werkzaamheden: zie notulen
 17.Het Europees aanhoudingsbevel en de procedures van overlevering tussen de lidstaten (debat)
 18.Presentatie van het jaarverslag 2019 van de Rekenkamer (debat)
 19.Versterking van de eengemaakte markt: de toekomst van het vrij verkeer van diensten (debat)
 20.Ontwikkeling van doeltreffend beleid naar aanleiding van het Europees Jaar van het Cultureel Erfgoed (debat)
 21.Instrument voor technische ondersteuning (debat)
 22.Maatregelen ter bevordering van het herstel van de bestanden boven het niveau van de maximale duurzame opbrengst (debat)
 23.Uitoefening van de rechten van de Unie voor de toepassing en handhaving van internationale handelsregels (debat)
 24.Agenda van de volgende vergadering: zie notulen
 25.Sluiting van de vergadering
Debatten
Herziene uitgave (455 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (455 kb)
 
Debatten
Herziene uitgave (2582 kb)
Laatst bijgewerkt op: 2 maart 2021Juridische mededeling - Privacybeleid