Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Tisdagen den 19 januari 2021 - BrysselReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.EU:s globala strategi för covid-19-vaccineringarna (debatt)
 3.Revidering av riktlinjerna för det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) (debatt)
 4.Den humanitära situationen för flyktingar och migranter vid EU:s yttre gränser (debatt)
 5.Första omröstningsomgången
 6.Den humanitära situationen för flyktingar och migranter vid EU:s yttre gränser (fortsättning på debatten)
 7.Förlängning av mandatet för undersökningskommittén för frågor om skyddet av djur under transport: se protokollet
 8.Återupptagande av sammanträdet
 9.Gripandet av Aleksej Navalnyj (debatt)
 10.Förstärkning av EU:s yttre åtgärder i Latinamerika och Västindien efter den senaste ministerkonferensen mellan EU och Latinamerika/Västindien (debatt)
 11.Genomförandet av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken – årsrapport 2020 - Genomförandet av den gemensamma säkerhets- och försvarspolitiken – årsrapport 2020 - Mänskliga rättigheter och demokrati i världen och Europeiska unionens politik på området – årsrapport 2019 (debatt)
 12.Rättelse (artikel 241 i arbetsordningen) (vidtagna åtgärder): se protokollet
 13.Delegerade akter (artikel 111.6 i arbetsordningen) (vidtagna åtgärder): se protokollet
 14.Tillkännagivande av omröstningsresultat: se protokollet
 15.Den senaste utvecklingen i Venezuelas nationalförsamling (debatt)
 16.Konnektivitet och förbindelserna mellan EU och Asien (debatt)
 17.Andra omröstningsomgången
 18.Konnektivitet och förbindelserna mellan EU och Asien (fortsättning på debatten)
 19.Röstförklaringar: se protokollet
 20.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 21.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 22.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (729 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (729 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (3743 kb)
Senaste uppdatering: 11 maj 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy