Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2020/0105(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0174/2020

Indgivne tekster :

A9-0174/2020

Forhandlinger :

PV 20/01/2021 - 12
CRE 20/01/2021 - 12

Afstemninger :

PV 21/01/2021 - 2

Vedtagne tekster :

P9_TA(2021)0015

Fuldstændigt Forhandlingsreferat
XML 45k
Onsdag den 20. januar 2021 - Bruxelles Revideret udgave

12. Den Europæiske Fond for Bistand til de Socialt Dårligst Stillede: foranstaltninger til imødegåelse af covid-19-krisen (forhandling)
Video af indlæg
PV
MPphoto
 

  Przewodnicząca. – Kolejnym punktem porządku dziennego jest sprawozdanie sporządzone przez Lucię Ďuriš Nicholsonovą w imieniu Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 223/2014 w odniesieniu do wprowadzenia szczególnych środków reagowania na kryzys związany z COVID-19 (COM(2020)0223 - C9-0151/2020 - 2020/0105(COD)) (A9-0174/2020).

 
  
MPphoto
 

  Lucia Ďuriš Nicholsonová, Spravodajkyňa. – Vážená pani predsedajúca. Súčasná pandemická kríza má vážne ekonomické a sociálne dôsledky takmer na každého. No úplne najviac na ňu doplatili, a to vo všetkých členských štátoch, ľudia ohrození chudobou. Títo ľudia neriešia, či a kedy pôjdu na exotickú dovolenku. Títo ľudia riešia, či si môžu pre seba a pre svoje deti vôbec dovoliť zaplatiť teplé jedlo alebo zakúriť v dome. Vplyvom pandémie bude nárast nezamestnanosti obrovský a zníženie životnej úrovne ľudí bude extrémna v prípade miliónov Európanov. Ale ak sa znižuje životná úroveň u ľudí, ktorí už štartovali z hranice chudoby, potrebujeme na ich záchranu konať rýchlo a potrebujeme konať efektívne. A takto ja vnímam FEAD, Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby. Pomoc z neho musí byť rýchla, musí byť adresná, flexibilná a materiálna. V mojej vlastnej krajine, na Slovensku, sa po prvej vlne pandémie výrazne zvýšil počet domácností, ktoré v zime mrznú, a to doslova, lebo nevedia zaplatiť za teplo. Takmer osem percent domácností na Slovensku sa po prvej vlne pandémie dostalo do situácie, že nezvládali platiť účty za elektrinu. Oproti roku 2016, keď to bolo 5 percent takýchto domácností, ide o obrovský nárast. Aktuálne žije na Slovensku už 16 percent rodín, a to aj rodín s malými deťmi, ktoré uviazli v pasci chudoby. Od vypuknutia COVID-19 sa zhoršila situácia viac ako dvadsiatim percentám občanov Európskej únie, ktorí sú ohrození chudobou a sociálnym vylúčením. Fond európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby je práve ten nástroj, ktorý pomáha ľuďom v núdzi na ceste z chudoby a zo sociálneho vylúčenia. Prostredníctvom fondu môžu štáty poskytnúť potravinovú a základnú materiálnu pomoc, ale tiež nemateriálnu pomoc na pokrytie základných potrieb pre tých, ktorí to najviac potrebujú. Od svojho vzniku v roku 2014 FEAD ročne pomáha 13 miliónom ľudí vrátane štyroch miliónov detí, ktoré v Európskej únii žijú v chudobe. Kríza prehĺbila sociálne rozdiely a nerovnosti. Členské štáty potrebujú čerpať peniaze z Fondu európskej pomoci, aby pomohli najzraniteľnejším. Kríza má,, samozrejme negatívny dosah aj na schopnosť partnerských organizácií doručovať pomoc tým, ktorí sú na ňu odkázaní. Pracovníci partnerských organizácií musia byť dnes sami chránení, aby dokázali doručiť materiálnu pomoc tam, kde je potrebná. Preto v rámci revízií nariadenia FEAD prijímame výnimočné opatrenia, ktoré sú priamou reakciou na zhoršujúcu sa situáciu nielen tých, ktorí sú na pomoc odkázaní, ale aj tých, ktorí sa starajú o to, aby im bola pomoc doručená. Chcem sa veľmi pekne poďakovať aj Komisii, chcem sa veľmi pekne poďakovať aj Rade za absolútne efektívnu spoluprácu počas našich spoločných trialógov, vďaka ktorej sa nám podarilo dosiahnuť dohodu tak veľmi rýchlo. Revidované nariadenie umožní, že členské štáty budú môcť využiť aj dodatočné zdroje FEADu, a to až do výšky 100 percent. Bude na rozhodnutí členských štátov, koľko dodatočných zdrojov realokujú z REACT-EU na FEAD, a bude sa tak diať výlučne podľa toho, koľko zdrojov bude tá či oná krajina potrebovať nato, aby pomohla najzraniteľnejším skupinám obyvateľstva zasiahnutých krízou, či už pôjde o rodiny postihnuté stratou zamestnania, o slobodné matky s nezaopatrenými deťmi, alebo o starších a chorých občanov, alebo ľudí žijúcich v separovaných a segregovaných komunitách, ako napríklad rómske osady. Budú sa pritom musieť držať princípov integrácie a nediskriminácie a rovnosti z rodového hľadiska, a to všetko v súlade s Chartou práv Európskej únie. Dobrou správou pre členské štáty je, že môžu požiadať o 100 percent z európskych peňazí, čo znamená, že pomoc z fondu bude môcť byť vyplácaná bez obmedzení, bez omeškaní a bez záťaže na štátne rozpočty. Naozaj ma veľmi teší, že sme sa dohodli na všetkých týchto dôležitých prvkoch, a pevne verím, že vďaka tejto revízii sa pomoc, ktorá je v súčasnosti a v súčasnej kríze tak veľmi dôležitá, dostane ku všetkým zraniteľným občanom, ktorí ju potrebujú.

 
  
MPphoto
 

  Nicolas Schmit, Member of the Commission. – Madam President, we just had a debate on the social and employment consequences of the crisis, and now we are discussing one of the most dramatic impacts of this crisis on real lives, which are under pressure, under threat – the lives of people who are suddenly in deep poverty. The social impact of this pandemic is primarily affecting precisely the most deprived, and demands for additional material and social support are rising, because some people – who never imagined they would find themselves in such a situation – from one day to the next have lost their jobs, they have lost their businesses, they have lost their income, and they are facing deep social problems, deep poverty. In many Member States, we see the queues at food banks and soup kitchens becoming longer and longer, and joining them are people who never thought their lives would go this way.

Thank you for the presentation and the introduction, and also for setting out the dramatic consequences. We have a duty to protect the most vulnerable during this crisis. That is why I thank you, Madam rapporteur and the Parliament, for having quickly concluded on the regulation amending the existing Fund for European Aid to the Most Deprived, or FEAD. I particularly thank Madam Nicholsonová, Chair of the Committee on Employment and Social Affairs, who has led the work on this file, and also the shadow rapporteurs.

As has already been said, with this amendment we are ensuring that we can mobilise fresh money for 2021 and 2022 for the most deprived people through the Fund for European Aid to the Most Deprived, as part of our overall EU crisis response. Our contacts in the Member States signal that these possible top—ups will be well used, and we estimate that they will inject substantial amounts of fresh money into the FEAD. It is our joint mission for the additional funding to swiftly reach the most deprived. So we will already pay 11% of the 2021 allocation as initial pre—financing.

The support for the most deprived is also part of the European Social Fund Plus proposal, which is still waiting for an interinstitutional agreement by the co-legislators. Progress was made under the German Presidency and I’m very hopeful that under the rapporteur and the Portuguese Presidency, we can come to a rapid conclusion.

I also want to thank all those in the NGOs who, day after day, are committed to helping the people who are close to despair. I think we have to recognise their work, their commitment, their help, their solidarity. They are perhaps one of the best aspects of Europe.

 
  
MPphoto
 

  David Casa, f'isem il-grupp PPE. – Sinjura President, il-flus li qed nitkellmu fuqhom huma kruċjali fil-ħajja ta' dawk l-aktar vulnerabbli fis-soċjetajiet tagħna. Il-pandemija tal-COVID-19 ħolqot kriżi soċjali li l-konsegwenzi tagħha se nibqgħu nħossuhom fis-snin li ġejjin.

Naturalment, ir-Rapporteur għamlet biċċa xogħol tajba hawnhekk flimkien magħna x-shadow rapporteurs, u naħseb għandna nkunu preparati u lesti għal dak li qed ngħaddu u li se ngħaddu minnu bl-għodda li għandna available f'idejna, fosthom ReactEU. Dawn huma importanti, però bil-vot li se jkollna aktar tard illum, inkunu qed nassiguraw li jintlaqtu l-aktar dawk in-nies li għandhom bżonn.

Issemma, naturalment, mill-Kummissarju, l-ESS+, li tiegħu jiena r-rapporteur. Jiena nittama li l-Kunsill – li jiddispjaċini mhuwiex qiegħed hawn bħalissa preżenti – ikollu iktar kuraġġ għall-isfidi li għandna quddiemna.

Sfortunatament l-ESS+ għadu ma ġiex approvat fil-laqgħat li qed ikollna. Taf, Sinjur Kummissarju, li bħala Parlament qegħdin nagħmlu ħilitna kollha biex insibu dak il-kompromess li għandna bżonn. Aħna bħala Parlament qegħdin nagħmlu d-dover tagħna. Lesti, iva, li nittrattaw l-ESS+ bħala xi ħaġa kruċjali f'dawn il-mumenti kruċjali, f'dawn il-mumenti uniċi.

Sfortunatament hemm barra hemm ħafna nies li qegħdin isofru, u bil-kuraġġ tagħna lkoll, bil-ħidma tagħna flimkien, jiena nemmen li t-tliet Istituzzjonijiet jistgħu jsibu dak il-kompromess li huwa tant importanti waqt din il-kriżi partikolari li għaddejjin minnha.

 
  
MPphoto
 

  Brando Benifei, a nome del gruppo S&D. – Signora Presidente, onorevoli colleghi, il programma FEAD, il Fondo per il sostegno alle persone più indigenti, è uno strumento insostituibile e imprescindibile per l'Unione europea perché fornisce aiuto diretto alle persone più bisognose per miliardi di euro tramite assistenza materiale, come la fornitura di cibo e beni di prima necessità, oppure con programmi per favorirne l'inclusione sociale.

Per il Parlamento europeo la difesa del FEAD è una linea rossa assoluta, anche nei negoziati in corso sul nuovo Fondo sociale europeo Plus, che lo includerà al suo interno.

Lo voglio dire ai colleghi presenti della nuova Presidenza di turno portoghese: il FEAD oggi permette a migliaia di organizzazioni in tutta Europa di finanziare progetti per combattere in prima linea la povertà, interventi fondamentali per dare dignità alle persone che si trovano in una situazione di bisogno, grazie a misure di accompagnamento, supporto psicologico, formazione, assistenza amministrativa e legale. Consente il finanziamento di buoni pasto e voucher per famiglie e individui bisognosi. Permette alle mense dei poveri di operare in continuità nel loro servizio. Oggi in tutti i paesi europei, a causa anche della COVID-19, le file a queste mense si stanno allungando spaventosamente.

Perciò grazie a REACT-EU l'Europa mette a disposizione 55 miliardi aggiuntivi da ridestinare a politiche di inclusione e coesione sociale. Le amministrazioni nazionali, con queste modifiche al regolamento, oggi possono e devono rafforzare il loro programma FEAD, in attesa del nuovo regolamento.

Non perdiamo il senso della realtà: qui parliamo veramente della sopravvivenza e della dignità di tantissime persone.

 
  
MPphoto
 

  Dragoș Pîslaru, în numele grupului Renew. – Doamnă președintă, domnule comisar, aș vrea să îi mulțumesc doamnei raportoare Lucia Nicholsonová, cu care am lucrat foarte bine pe această nouă revizuire a fondului.

Renew Europe a sprijinit propunerea Comisiei și a contribuit substanțial la dezbateri. Suntem mulțumiți de această majorare a sumelor care vor merge către persoanele care au atât de multă nevoie de ajutor în aceste zile negre de pandemie.

În România, FEAD se implementează prin POAD, Programul operațional pentru ajutorarea persoanelor defavorizate. Pentru acești oameni aflați în vulnerabilitate procentul de 3% cu care majorăm finanțarea poate face diferența între viață și moarte.

Este important ca statele membre să facă acum două lucruri: să profite la maxim de această oportunitate, dar și să se asigure că sursa acestor finanțări este comunicată corespunzător. Banii trebuie să se transforme în alimente și materiale vitale pentru cei care nu și le permit, distribuite eficient, amplu, folosind toate mijloacele necesare în toate regiunile, în special în cele mai dificile sau îndepărtate. Utilizarea acestei majorări este voluntară, într-adevăr, dar eu cred că statele membre ar trebui să profite de ea.

Nu în ultimul rând, acest program trebuie comunicat mai bine, este un răspuns direct, european, solidar la suferința celor vulnerabili, este un argument pentru o Europă mai puternică și cu prerogative crescute.

 
  
MPphoto
 

  France Jamet, au nom du groupe ID. – Madame la Présidente, mes chers collègues, cette pandémie est le catalyseur de ce qui sera, de ce qui est déjà une crise économique et sociale sans précédent, aggravée par la dramatique incurie des politiques européistes qui ont éliminé un à un les outils élémentaires de souveraineté.

Ce rapport se propose donc d’adapter le règlement du Fonds européen d’aide aux plus démunis pour répondre à l’explosion de la pauvreté. Oui, il faut aider nos entreprises, il faut aider nos compatriotes plongés dans la misère et pour cela il faut utiliser à bon escient ce qui pourrait passer ici pour les largesses de l’Union européenne, mais qui concerne en fait l’argent pris dans la poche des contribuables.

Or, l’exposé des motifs de de ce texte est déroutant, on y indique que les données qui serviront à établir la distribution des fonds seront collectées et établies par des ONG dites spécialisées. Au-delà du fait que ces ONG s’arrogeraient des prérogatives des États, nombre d’entre elles sont très politisées et servent leur propre but idéologique avant tout.

Cette pandémie ne doit pas être non plus un prétexte pour laisser libre cours aux lubies politiques de la technocratie. Qu’elle n’oublie pas que les pauvres qu’elle prétend aider aujourd’hui ont été plongés dans la détresse et le dénuement par leur propre politique: absence de frontière, accords de libre-échange, délocalisations, désindustrialisation. Voilà en fait le bilan de la politique mondialiste européenne.

 
  
MPphoto
 

  Katrin Langensiepen, on behalf of the Verts/ALE Group. – Madam President, the coronavirus let the poorest suffer the hardest : the homeless, Roma, children living in low-economic-resource households, more often women than men, persons at risk. The list is long. I’m worried that if help for the poorest is not immediately provided the consequences will be severe.

As Greens/EFA shadow of the FEAD proposal I’m therefore happy to see that this afternoon we will vote on a file that includes the need of a social sustainable and resilient recovery and stresses the feminisation of poverty.

But not only that. We Greens also welcome that the proposal boosts funding by pre-financing and by inviting the Member States to boost the fund. FEAD is an instrument that reaches out to the most deprived with very direct support that makes a real difference on the ground.

So for this afternoon I urge you all to vote for funds, for basic food, basic material, and special social inclusion measures. Let’s vote in favour of FEAD.

 
  
MPphoto
 

  Elżbieta Rafalska, w imieniu grupy ECR. – Pani Przewodnicząca! Panie Komisarzu! W dostatniej Europie ciągle mamy enklawy biedy i głębokie zróżnicowanie ubóstwa. Przed kryzysem pandemicznym z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym korzystało 13 mln osób, w tym aż 4 mln dzieci. To pokazuje skalę problemu.

W kryzysie i po kryzysie lawinowo będzie rosła liczba osób potrzebujących wsparcia żywnościowego. Dzisiaj to widzimy. Szczególną uwagę należy zwrócić na osoby starsze, osoby niepełnosprawne, osoby przewlekle chore, samotne, osoby bezdomne. Potrzebna jest szybka i dobrze zorganizowana pomoc.

Częściową odpowiedzią na te rosnące potrzeby jest zmiana rozporządzenia w sprawie FEAD-u, w tym kluczowe jest zwiększenie dodatkowych środków. Jednak określenie obowiązkowego dla wszystkich udziału tych środków na poziomie 3% może ograniczyć swobodę działania rządów. Czas nas nagli. Priorytetem jest jak najszybsze wejście w życie rozporządzenia w celu niezwłocznego uruchomienia dodatkowych środków, dokonania zmiany programów operacyjnych, a także zakup żywności i szybkie skierowanie jej do osób najbardziej potrzebujących.

 
  
MPphoto
 

  José Gusmão, em nome do Grupo The Left. – Senhora Presidente, durante este debate, o FEAC foi debatido como um instrumento consensual, um instrumento de última linha que recolhe o apoio de todos os grupos políticos.

Infelizmente, num outro processo, o processo do Fundo Social Europeu, estamos a ter uma negociação muito difícil com o Conselho que, num momento que é um momento de muito maior necessidade deste instrumento, quer menos financiamento para este instrumento.

Portanto, é muito importante que peguemos neste consenso que temos no Parlamento Europeu para pressionar o Conselho a tomar medidas de financiamento deste instrumento que estejam à altura das necessidades, mas precisamos também, porque este é um instrumento de última linha, de mudar a forma como pensamos, a resposta económica às crises, nomeadamente as regras de governação económica porque o objetivo da União Europeia e o nosso objetivo coletivo não podem ser os de ter instrumentos para distribuir bens alimentares. Tem de ser uma sociedade de prosperidade em que estes instrumentos não sejam necessários.

 
  
MPphoto
 

  Ιωάννης Λαγός (NI). – Κυρία Πρόεδρε, η κρίση που δημιουργήθηκε με τον κορονοϊό έχει φέρει μεγάλο πρόβλημα σε όλο τον πλανήτη, πόσο μάλλον στους Ευρωπαίους πολίτες. Έχουμε δει, λοιπόν, ότι υπάρχει μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά την ανθρώπινη υπόσταση των πολιτών. Συζητάμε για λεφτά, συζητάμε για νούμερα, και καλά κάνουμε, γιατί πρέπει να δοθούν χρήματα και ενισχύσεις στους απλούς πολίτες· όμως, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι χάνουμε σιγά-σιγά την ανθρώπινη υπόστασή μας. Τι ζωή θα κάνουμε; Πώς θα ζήσει ένας άνθρωπος όταν δεν ζει με τους δικούς του, όταν δεν μπορεί να αγκαλιάσει τον συγγενή του, δεν μπορεί να αγκαλιάσει το παιδί του, δεν μπορεί να βγει με δύο φίλους του να πάει κάπου και να ζήσει όπως πρέπει.

Εδώ υπάρχουν μεγάλα ζητήματα και υπάρχει μία πλήρης τρομοκράτηση που έχει γίνει σχετικά με το ζήτημα του κορονοϊού. Εγώ προσωπικά βλέπω κάποια πράγματα τα οποία δεν μπορώ να αντιληφθώ· ας πούμε, μπορούμε να μπούμε στο μετρό, στο λεωφορείο, στα μέσα μαζικής μεταφοράς, που είμαστε στοιβαγμένοι με πάρα πολλούς άλλους ανθρώπους, αλλά δεν μπορούμε να μπούμε στο αυτοκίνητό μας, να είμαστε μαζί με άλλα δύο άτομα, της οικογένειάς μας. Πώς είναι δυνατόν αυτό; Μπορώ να αγοράσω έναν καφέ ή ένα σάντουιτς και να στηρίζομαι στα σκαλοπάτια για να φάω, αλλά απαγορεύεται να κάτσω στις καρέκλες. Αυτά, λοιπόν, πρέπει να τα δούμε, να δούμε γιατί φθάσαμε εκεί, και θέλω να πω —μία τελευταία επισήμανση— ότι δεν πρέπει να δοθούν τα χρήματα σε ΜΚΟ· μου προκαλεί μεγάλη εντύπωση, γιατί οι ΜΚΟ είναι ξεκάθαρο τι εκπροσωπούν.

 
  
MPphoto
 

  Dennis Radtke (PPE). – Frau Präsidentin, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich möchte mich zunächst ganz herzlich bei Lucia als Berichterstatterin und bei den Schattenberichterstattern für das gute Arbeitsergebnis bedanken. Allerdings muss man sagen, man bedankt sich für eine Arbeit von der man sagen muss: Traurig, dass sie überhaupt gemacht werden muss, dass es überhaupt eine Notwendigkeit dafür gibt.

Die Europäische Union ist für Millionen Menschen auf der Welt ein echter Sehnsuchtsort. Aber gerade die Arbeit an diesem Dossier zeigt uns, auch in einem Ort, der für viele Millionen auf der Welt ein Sehnsuchtsort ist, gibt es massenhaft Probleme, gibt es massenhaft Armut. Ich glaube, der Weg, den wir heute für zusätzliche Mittel – auch für eine Verlängerung des Programms – freigeben, ist nicht nur eine wichtige Hilfe für die Betroffenen, sondern ist darüber hinaus eigentlich auch ein extrem wichtiger Fingerzeig. Denn ich merke das auch immer in Gesprächen mit Besuchergruppen, die sagen: Ja, bei euch in der Europäischen Union, bei euch im Parlament, da dreht es sich sowieso immer nur um die Interessen von Konzernen, von Unternehmern, von großen Bossen, von wichtigen Leuten, für die kleinen Leute ist nichts drin. Bei euch in Brüssel, dauert alles immer so lange.

Ich kann nur sagen: Das, was wir jetzt hier bei FEAD hinbekommen haben – auch innerhalb von kürzester Zeit –, beweist eigentlich genau das Gegenteil: Dieses Europa hat ein großes Herz und hat diejenigen im Blick, die wirkliche massiv von dieser Krise getroffen sind. Daher vielen Dank für Eure Arbeit an dieser Stelle.

 
  
  

PRESIDENZA DELL'ON. FABIO MASSIMO CASTALDO
Vicepresidente

 
  
MPphoto
 

  Agnes Jongerius (S&D). – Voorzitter, commissaris, probeer maar eens bij de les te blijven wanneer je zonder ontbijt naar school moet. Voor veel kinderen is dit de dagelijkse realiteit. In een rijk land als Nederland groeien meer dan 270 000 kinderen in armoede op. Zelfs wanneer de ouders allebei keihard werken, zijn er kinderen die zonder lunchtrommeltje naar school moeten. Ik vind dat hartverscheurend en onaanvaardbaar. Armoede remt mensen af en houdt ontwikkeling tegen. Daar moeten we echt van af.

Ik ben dus enorm blij met deze extra middelen in deze coronacrisis voor het Fonds voor Europese hulp aan de meest behoeftigen. Ik roep van hieraf mijn collega's in Den Haag op om direct gebruik te maken van de middelen uit dit fonds, zeker nu er geen regering zit. We moeten de armoede juist nu tegengaan door meer te investeren in kinderen.

 
  
MPphoto
 

  Sylvie Brunet (Renew). – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, chers collègues, je me félicite de cette seconde révision du règlement du Fonds européen d’aide aux plus démunis (FEAD) depuis le début de la crise COVID-19 afin de l’adapter à la crise sanitaire, économique et sociale qui touche les plus vulnérables dans tous les pays de l’Union européenne.

En effet, cette révision va permettre de lutter plus efficacement contre la pauvreté en augmentant les crédits issus de l’initiative REACT-EU et les préfinancements en soutien des actions de terrain. En France, un tiers de l’aide alimentaire est financé par les fonds européens et la demande a malheureusement augmenté d’environ 30 % avec des jeunes, des personnes âgées, des femmes qui pour la première fois ont recours à cette aide. C’est dire combien l’action de l’Europe était attendue par les grandes associations et acteurs en charge de la distribution de l’aide alimentaire et j’en profite pour les remercier de leur engagement sans faille.

Je regrette cependant que l’obligation de consacrer une part minimale des ressources disponibles de REACT-EU à l’abondement du FEAD ait été écartée lors des négociations avec le Conseil: l’allocation de ressources restera volontaire et sans pourcentage minimal alors qu’il faudrait que tous les États membres puissent s’engager dans la même direction.

Je ne cesse de le répéter: nous ne pourrons réussir en Europe la transition environnementale et digitale en laissant de plus en plus de monde sur le bord de la route.

 
  
MPphoto
 

  Maxette Pirbakas (ID). – Monsieur le Président, cher Commissaire, je tiens à m’exprimer ce jour pour mes compatriotes guadeloupéens, martiniquais, réunionnais, guyanais, mahorais, qui sont eux aussi touchés par la crise sanitaire qui nous frappe.

Il faut savoir que les entreprises ultramarines, comme par exemple de la Guadeloupe, ont perdu 83 % de leurs exportations, ce qui aura pour effet des pertes d’emplois directes et indirectes dans toute l’île. Dans cette période de crise sanitaire, sociale et économique, pour moi, il est urgent d’agir sans délai pour les plus pauvres et les plus démunis de nos compatriotes ultramarins afin de garantir un minimum pour survivre. Aujourd’hui, notre insularité et notre éloignement créent des facteurs de pauvreté plus prononcés, ce qui devra aboutir à des aides plus fortes afin de faire vivre les familles des départements d’outre-mer français.

Je vous le dis, mes chers collègues, l’ambition de la reprise impulsée par les États membres et notre Parlement doit inclure fortement les régions ultrapériphériques, dont les cinq départements d’outre-mer français. Chers collègues, croyez-moi, c’est important pour nous de lutter contre la pauvreté dans les départements d’outre-mer. Nous devons réagir ensemble, ensemble pour nos territoires si lointains de l’Europe.

 
  
MPphoto
 

  Радан Кънев (PPE). – Г-н Председател, днес обсъждаме допълнителна европейска помощ за най-засегнатите от корона-кризата наши съграждани – тези, които живеят в крайна бедност. Подкрепям тази инициатива, защото съм представител на държава, в която бедността е основен проблем, в която стотици хиляди разчитат на временна работа, често в чужбина, за да изхранват семействата си, и мнозина бяха лишени заради кризата дори от този свой минимален доход. Но искам да обърна Вашето внимание и върху друго лице на проблема. Опасността десетки хиляди семейства тепърва, в резултат на кризата, да изпаднат в състояние на крайна бедност. Пандемията буквално отне хляба на свободните артисти, на хиляди самонаети лица, на собствениците на малки и семейни фирми. Довчера представители на средната класа, сега те са без доходи, с просрочени ипотеки и натрупани задължения, а в някои европейски държави, сред които за съжаление е и България, те са изоставени извън закрилата на икономическите мерки. Този Парламент, заедно с Комисията, е длъжен да обърне внимание на проблема, да гарантира, че европейският бюджет наистина се харчи за най-засегнатите, да не допусне нови милиони европейски граждани и семейства да станат невинни жертви на бедността.

 
  
MPphoto
 

  Anne Sander (PPE). – Monsieur le Président, Monsieur le Commissaire, Mesdames et Messieurs, les plus démunis subissent de plein fouet les conséquences de la crise sanitaire, économique et sociale liée à la COVID-19.

Dans cette période très particulière, de plus en plus de personnes basculent dans la grande précarité. Les contraintes logistiques et de ressources humaines, notamment en raison des mesures de confinement mises en place et de distanciation sociale, entravent de plus en plus la distribution de l’aide alimentaire et matérielle de base, ainsi que le soutien à l’inclusion sociale.

De nombreux bénévoles, et je tiens d’ailleurs à les saluer, qui sont des piliers du front ne peuvent plus aussi facilement se mobiliser car certains aussi, il faut bien le dire, appartiennent à des groupes à risque plus élevé de maladies graves. Il y a aussi parmi eux des personnes plus âgées.

C’est donc toute la chaîne de solidarité et d’aide aux plus vulnérables qui est fragilisée par cette pandémie. Pour faire face à cette situation très préoccupante, c’est l’Europe, c’est l’Union européenne qui est au rendez-vous, et je suis donc très contente que les mesures que nous avons déjà prises, que nous allons prendre permettront de lutter contre cette grande précarité.

Le présent rapport complète le règlement FEAD précédemment adopté et permettra de débloquer des ressources supplémentaires. C’est essentiel, c’est un beau témoignage de l’Europe solidaire, proche des démunis, l’Europe qui a du cœur.

 
  
MPphoto
 

  Nicolas Schmit, membre de la Commission. – Monsieur le Président, d’abord je tiens à remercier tous ceux qui se sont exprimés et qui ont exprimé ce soutien et cette solidarité avec les plus démunis, avec ceux qui sont les plus frappés par cette crise et qui sont effectivement poussés parfois au bord même du désespoir.

Je crois que ce qui vient d’être dit par plusieurs d’entre vous, le message qui part d’ici, de Bruxelles ou de Strasbourg, c’est un message pas uniquement de cœur, mais c’est un message de solidarité et c’est aussi un côté de l’Europe qui est souvent sous-estimé et méconnu. C’est le message que l’Europe se soucie effectivement de tous ses citoyens. Comme d’ailleurs, elle doit se soucier de tous ses territoires, y compris des régions ultrapériphériques.

La Commission vous remercie encore une fois pour votre travail, notamment Madame la rapporteure, et elle s’engage à mettre en œuvre très rapidement ce règlement et à travailler avec détermination avec tous ceux qui sur le terrain mettent en œuvre cette aide aux plus démunis pour qu’ils s’en sortent.

Il y a donc un lien évident avec le plan de relance, parce que nous ne voulons pas laisser les gens dans la pauvreté. Et je suis d’accord, c’est un travail que nous devons faire mais que finalement il vaudrait mieux ne pas devoir faire. Et donc la relance et par la même la sortie de cette précarité, c’est notre objectif, d’où l’importance du plan de relance.

 
  
MPphoto
 

  Presidente. – La discussione è chiusa.

La votazione si svolgerà oggi, mercoledì 20 gennaio 2021.

Dichiarazioni scritte (articolo 171)

 
  
MPphoto
 
 

  Атидже Алиева-Вели (Renew), в писмена форма. – Фондът за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица е израз на европейска солидарност с най-нуждаещите се в нашите общества. Сега, в условията на пандемията от Ковид-19 и съществуващата несигурност за милиони хора, тази солидарност е по-необходима от всякога. Важно е държавите членки да увеличат подкрепата за организациите, доставящи храна, основна материална помощ и подкрепа за социално приобщаване на хората, които се нуждаят най-много и сега това е възможно с почти 48 милиарда евро, налични по REACT - EU. Призовавам държавите членки да се възползват максимално от тези допълнителни ресурси и да използват това допълнително налично финансиране, за да гарантират, че най-тежко засегнатите от кризата ще получат бързо толкова необходимата им подкрепа в тези несигурни времена на здравна криза. Борбата с бедността и социалното изключване е обща и целта ни е да се осигури бързо, устойчиво възстановяване. Изключително съм доволна, че бе поставен специален акцент и върху факта, че кризата засегна много повече жени, които работят предимно в сферата на услугите и са на първа линия в борбата с пандемията, и че това трябва да бъде отразено при разпределението на средствата.

 
Seneste opdatering: 9. marts 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik