Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Onsdagen den 20 januari 2021 - BrysselReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Förhandlingar inför parlamentets första behandling (artikel 71 i arbetsordningen) (vidtagna åtgärder): se protokollet
 3.Tillkännagivande av omröstningsresultat: se protokollet
 4.Installation av Förenta staternas nya president och den nuvarande politiska situationen (debatt)
 5.Återupptagande av sammanträdet
 6.Presentation av det portugisiska ordförandeskapets verksamhetsprogram (debatt)
 7.Första omröstningsomgången
 8.Presentation av det portugisiska ordförandeskapets verksamhetsprogram (fortsättning på debatten)
 9.Återupptagande av sammanträdet
 10.Förlängning av mandatet för undersökningskommittén för frågor om skyddet av djur under transport: se protokollet
 11.Den sociala krisen och sysselsättningskrisen under covid-19-pandemin och EU:s svar i återhämtningsplanen och i den fleråriga budgetramen (debatt)
 12.Fead: särskilda åtgärder för att hantera covid-19-krisen (debatt)
 13.Utskottens och delegationernas sammansättning: se protokollet
 14.Anständig och rimligt prissatt bostad för alla (debatt)
 15.Rätten att inte vara uppkopplad (debatt)
 16.Reformering av EU:s förteckning över skatteparadis (debatt)
 17.Tillkännagivande av omröstningsresultat: se protokollet
 18.Brist på transparens i samband med rådets utnämningar till Eppo (debatt)
 19.Återupptagande av sammanträdet
 20.Andra omröstningsomgången
 21.Röstförklaringar: se protokollet
 22.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 23.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (tillkännagivande av ingivna resolutionsförslag): se protokollet
 24.Delegerade akter (artikel 111.2 i arbetsordningen): se protokollet
 25.Inkomna dokument: se protokollet
 26.Anslagsöverföringar och budgetbeslut: se protokollet
 27.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 28.Avslutande av sammanträdet
Debatter
Reviderad upplaga (717 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (717 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (3759 kb)
Senaste uppdatering: 9 mars 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy