Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2020/2021(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή των εγγράφων :

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0229/2020

Συζήτηση :

PV 21/01/2021 - 4
PV 21/01/2021 - 6
CRE 21/01/2021 - 4
CRE 21/01/2021 - 6

Ψηφοφορία :

PV 21/01/2021 - 9
PV 21/01/2021 - 13

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2021)0024

Συζητήσεις
XML 37k
Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021 - Βρυξέλλες Αναθεωρημένη έκδοση

4. Η διάσταση του φύλου κατά την περίοδο της κρίσης COVID-19 και έπειτα από αυτή - Η στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα των φύλων - Γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος μεταξύ των φύλων: συμμετοχή των γυναικών στην ψηφιακή οικονομία (συζήτηση)
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  Puhemies. – Esityslistalla on seuraavana yhteiskeskustelu

– Frances Fitzgeraldin naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta laatimasta mietinnöstä Covid-19-kriisistä ja sen jälkeisestä ajasta sukupuolinäkökulmasta tarkastellen (2020/2121(INI)) – (A9-0229/2020),

– Maria Noichlin naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta laatimasta mietinnöstä sukupuolten tasa-arvoa koskevasta EU-strategiasta (2019/2169(INI)) – (A9-0234/2020) ja

– Maria da Graça Carvalhon naisten oikeuksien ja sukupuolten tasa-arvon valiokunnan puolesta laatimasta mietinnöstä sukupuolten välisen digitaalisen kuilun umpeenkuromisesta: naisten osallistuminen digitaalitalouteen (2019/2168(INI)) – (A9-0232/2020).

Taas ilmoitan, että tällä istuntojaksolla keskusteluissa ei anneta pyynnöstä myönnettäviä puheenvuoroja eikä hyväksytä sinisen kortin kysymyksiä. Huomautan vielä, että puheenvuoroja voi taaskin käyttää etäyhteydellä jäsenvaltioiden yhteystoimistoista.

 
  
MPphoto
 

  Frances Fitzgerald, rapporteur. – Madam President, nobody left untouched: that’s the terrifying reality of this virus. Nobody left untouched, but no equality in how this terrifying disease hits individuals, families, communities, nations or genders. The silent funerals with a sad scattering of masked mourners testify that more men than women are dying from the virus. This gender differential increases with age. Older men, sadly, are dying from the virus in greater numbers than older women. We must examine and learn why and do what we can to keep each other safe.

I suggest that each one of you has felt, perhaps this very minute, that your life has been put on pause, halted, stilled, silenced. The tragedy is that in each of our nations, to a greater or lesser extent, health care has been put on pause, halted, so cancer treatment and access to sexual and reproductive health services have declined. Never again. We must regard this as the opportunity to act like never before in the field of health and build a functioning health union. It’s time to get to work, and I have to say that President von der Leyen has made an excellent start.

As we consider those who receive health care, let’s consider those who deliver it, the ones who got sporadic applause as they got us through this crisis: the 76% of health-care workers who are women, the 93% of childcare workers who are women, the 95% of domestic cleaners who are women, and the 86% of personal care workers who are women. Sporadic applause for them? No, not nearly good enough. Commissioner, we are asking you to bring forward pay transparency text urgently. No more gender pay gap for the heroes of this COVID story.

But for women workers everywhere, we must do better. We must learn from the last crisis and ensure that Next Generation EU takes account of gender bias. Building and construction are important to turn an economy around in a swift way, but it leaves women behind because men generally do the constructing. Commissioner and Minister, you must put women at the front.

As the Commission examines the national action plans for Next Generation EU, we must make sure they are inclusive of women because, when women lose paid employment, they lose just one of their jobs. They go home and go back to the second job and the third job, caring. We know the stories over the past few months: women struggling to find time to sleep in between working, caring for family, home schooling and housework. We must be crystal clear: working from home is not a substitute for childcare. Implementation of a work-life balance will be required to change this.

But I believe that the EU can do more: harnessing EU funds for care infrastructure, collecting data on the situation of carers across the EU, and sharing best practice. Surely, Commissioner, it is time for a new European care strategy, and we ask you to bring forward a proposal. Let’s not kid ourselves that work, home schooling, pastimes and housework are all that goes on behind closed doors in lockdown. The truth is that children and women are particularly often imprisoned with the violent in their own homes.

Member States must pivot services to help and support them, ensuring that law enforcement and courts have their backs, but also that civil society can provide the essential services of phone lines and shelters. It can’t wait, this shadow pandemic, it cannot be put on hold. The EU must combat violence against women, ratifying the Istanbul Convention, adding violence against women to the list of Euro-crimes, and putting in place a strong legal framework to tackle all forms of gender-based violence. Women are dying and we must intervene. If Europe is to be a leader in the quest for human rights and equality, we must work with our global partners to support and empower women around the world. We must make Team Europe a shining light for women and girls across the world, a byword for a brighter post—COVID future.

Colleagues, now we must look to the future. COVID has taken so much from us, our daily routines, our moments of joy and so many, heartbreakingly, family, friends, neighbours. Yet we will re-emerge, helped by vaccines. We shouldn’t be aiming at normal; we should be aiming at so much better than normal: a greener future, a more digital future, a gender—equal future. That means reaching out and bringing women to the table. It’s been said that women’s rights are human rights. Similarly, women’s contributions are human contributions, lifting all people to a place where they can see a better future.

One final point. This is a comprehensive and detailed report and I ask colleagues to give it wide support across this Parliament today, but a report is just words on paper without a concrete commitment to implementation. So I have two questions. First, Commissioner Dalli, will you pledge to read the report and reflect on the calls to the Commission? Can you pledge to consider follow—up action based on the recommendations? To the Council, Minister, can you pledge to circulate this report for consideration by Ministers as part of your priority topic on gender equality? Can you pledge to hold a discussion amongst Ministers on it? To both the Council and the Commission, I think your promise today to build back better on gender equality will be key post—COVID because, as we know, we are united in diversity.

 
  
MPphoto
 

  Puhemies. – Lämmin kiitos esittelijä Frances Fitzgeraldille tästä puheenvuorosta. Ihmettelen, miksi neuvosto ei ole täällä paikalla, koska tosiasiassa tämä keskustelu nimenomaisesti koskee paitsi komissiota myös neuvostoa. Esittelijä on aivan oikeassa, että nämä asiat pitää vähintäänkin välittää komission kautta neuvostolle.

 
  
MPphoto
 

  Maria Noichl, Berichterstatterin. – Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, sehr verehrte Frau Kommissarin! Zwei gute Meldungen heute für die Gesellschaft und ganz besonders für die Frauen, zwei gute Meldungen am heutigen Tag: Donald Trump wird zukünftig nicht mehr im Weißen Haus regieren, und die EU bekommt in dieser Woche eine neue Strategie für die Gleichstellung der Geschlechter. Ich glaube, das ist ein guter Tag.

Was ist so eine Strategie für die Gleichstellung der Geschlechter? Ich glaube, zuallererst muss man sagen: Es ist wieder eine Art Standortbestimmung fürs Parlament, für uns alle – eine Standortbestimmung. Heute positioniert sich die Mehrheit der Demokratinnen und Demokraten hier im Haus erneut eindeutig und klar. Sie positioniert sich für eine gleichgestellte Gesellschaft zwischen den Geschlechtern. Die Mehrheit hier im Haus positioniert sich eindeutig und klar zu einem Nein zur Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Und sie positioniert sich eindeutig und klar zur Verpflichtung, die Partizipation zwischen den Geschlechtern aufzuteilen.

Sie positioniert sich für Lohngerechtigkeit, Lohngleichheit und natürlich dafür, dass Frauen und Männer in ihrem Wert gleichwertig sind. Und wir als Parlament, wir in der Mehrheit der Demokraten und Demokratinnen hier im Haus, wir positionieren uns ganz klar für den Frieden zwischen den Geschlechtern. Denn das ist auch ein wichtiger Punkt, den wir immer wieder hervorheben müssen: Der erste Frieden beginnt zwischen den Geschlechtern. Und wir positionieren uns für ein humanistisches Menschenbild.

Die Gleichstellungsstrategie ist ein Bekenntnis dieses Hauses, ein Bekenntnis, dass Gleichstellung ein Wert ist, für den wir kämpfen, aber ebenfalls auch ein Bekenntnis, dass Gleichstellung noch lange nicht erreicht ist. Wir haben eine Verpflichtung als EU, dass wir Treiberin der Gleichstellung werden.

Ich möchte an dieser Stelle noch mal ganz deutlich sagen: Rechtsstaatlichkeitsverletzungen sind auch zu erkennen in den Verletzungen der Frauenrechte. Wer Frauenrechte verletzt, wer Gleichstellung behindert, verhindert auch die Rechtsstaatlichkeit und die Demokratie. Ich glaube, dies muss in diesen Tagen immer wieder betont werden.

Neben dieser Positionierung ist die Gleichstellungsstrategie aber auch eine ganz klare Abgrenzung von dem, was wir nicht wollen, nämlich: Wir grenzen uns hier ganz eindeutig und klar gegenüber den ganz, ganz Rechten und den Ewiggestrigen ab. Nein, wir stehen im Europäischen Parlament mehrheitlich nicht dafür, dass Frauen nur auf die Mutterrolle reduziert werden. Nein, wir stehen im Europäischen Parlament mehrheitlich nicht dafür, dass automatisch der Mann der Kopf der Familie ist und dass Familie nur sein kann, wo Mama, Papa, Kind ist, sondern es gibt auch bunte Familien, andere Familienmodelle.

Wir stehen im Europäischen Parlament mehrheitlich dafür, dass Gender nicht ein Wort ist, das man verbieten kann, oder ein Gedanke ist, den man verbieten kann, nur weil man damit nicht umgehen kann. Wir stehen dafür, dass Ideen Kraft entwickeln, denen man sich nicht entgegensetzen kann. Mir fällt ein alter Liedtext einer bayerischen Frauengruppe ein. Die singen: „Nur wer selber ganz, ganz klein ist, das wollten wir euch sagen, nur der kann Frauenwachstum nicht ertragen.“ Das wollte ich zur ganz, ganz rechten Seite hier im Parlament sagen.

Die Gleichstellungsstrategie ist ein Auftrag für die nächsten fünf Jahre. Sie ist ein Arbeitsplan, ein bindender Arbeitsplan, sie ist ein Fortentwicklungsplan. Es sind konkrete Aufgaben: Es geht um Kontrollmechanismus, und es geht vor allen Dingen auch um Berichtspflichten.

Doch was ist jetzt genau der Inhalt? Wir kämpfen für Ziele. Die Inhalte in der Gleichstellungstrategie, das sind Maßnahmen, aber darüber stehen die Ziele. Ganz klar Ziel Nummer 1: Nulltoleranz gegen Gewalt an Frauen. Es ist wichtig, dass die Ratifizierung der Istanbul-Konvention jetzt endlich vorangetrieben wird. Und es ist auch wichtig und richtig – und noch mal ganz herzlichen Dank an Frau Dalli –, dass es, wenn es nicht vorangeht, einen Plan B gibt.

Es ist wichtig, dass zusätzliche Maßnahmen ganz speziell gegen Gewalt an Frauen und natürlich die Genitalverstümmelung in den Mittelpunkt genommen werden. Die Rechte im Bereich der sexuellen und reproduktiven Rechte, der Gesundheit und der Grundrechte der Frauen müssen in allen Mitgliedstaaten verankert sein, und es ist wichtig, Datenerhebung zum Thema Gewalt gegen Frauen immer wieder voranzutreiben.

Ein Ziel: Nulltoleranz zur Gewalt. Das zweite Ziel: die Vielfalt in den Mittelpunkt zu stellen, die LGBTI-Gruppierungen, die Intersektionalität und so weiter und so fort. Das dritte Ziel: Lohngerechtigkeit zwischen Männern und Frauen, aber auch die Lohngerechtigkeit zwischen den Sektoren.

Das nächste Ziel: die Partizipation in der Führung. Hier wünschen wir uns so sehr von der portugiesischen Ratspräsidentschaft, dass die portugiesische Ratspräsidentschaft das schafft, was Deutschland nicht geschafft hat, nämlich endlich die Women-on-boards-Richtlinie voranzutreiben und in Europa Wirklichkeit werden lässt und natürlich für Parität in den Parlamenten kämpft.

Wir haben ein Ziel: Wir haben das Ziel, dass Krisen gemeinschaftlich bewältigt werden, dass Krisen nicht – und meine Vorrednerin hat dazu gesprochen – auf den Schultern der Frauen abgeladen werden – da geht es um COVID, und es ging damals schon um die Finanzkrise –, dieses Ziel steht im Mittelpunkt. Wir haben das Ziel von Steuergerechtigkeit. Steuergerechtigkeit: Ich meine, es geht um das gender budgeting. Die Steuergelder gehören uns gemeinschaftlich, gehören den Männern und den Frauen, nicht nur den Männern allein. Und wir haben zusätzlich das Ziel in der Zukunft, dass es immer auch die Forderung nach regelmäßigen formellen Treffen der Gleichstellungsministerinnen und -minister kommt.

Abschließend: Ich möchte mich bei allen bedanken, die mitgearbeitet haben. Ich möchte mich bei den Demokratinnen und Demokraten hier im Haus bedanken, die wissen: Es kann keine Demokratie, keine Rechtsstaatlichkeit, keine Fortentwicklung ohne Gleichstellung geben. Ich danke Ihnen für diese gute Zusammenarbeit. Ich danke auch der Kommissarin Dr. Helena Dalli.

Ich möchte hier zum Abschluss noch mal ganz deutlich sagen: Europa – Europa ist eine Frau!

 
  
MPphoto
 

  Maria da Graça Carvalho, Relatora. – Senhora Presidente, Senhora Comissária, caros Colegas, é com enorme satisfação que vos apresento este relatório que aborda um dos mais importantes meios de discriminação de género dos nossos dias: o enorme fosso de participação das mulheres na economia digital. Esta é uma questão de justiça social para as mulheres. A desigualdade no digital aumenta o fosso salarial, com consequências negativas também nas reformas, sendo que um dos grandes problemas de hoje são os baixos rendimentos das mulheres aposentadas.

Por outro lado, está em causa a competitividade da economia europeia, cuja principal barreira é a falta de profissionais nas novas tecnologias, em particular nas tecnologias digitais. Uma enorme bolsa de talento, criatividade, competência e capacidade de inovação está a ser desperdiçada. Apenas 18% dos profissionais de tecnologias de informação e comunicação na Europa são mulheres e, se nada for feito, a situação só tenderá a piorar já que as percentagens de estudantes nesta área são ainda mais frágeis.

De facto, entre os cerca de 1,3 milhões de pessoas que estudam na área das TIC, só dezassete por cento são raparigas. O relatório faz uma análise dos dados, identifica as potenciais causas para a situação atual e aponta soluções, em forma de recomendações, à Comissão, aos Estados-Membros e à sociedade em geral.

No que respeita às causas, há dois grandes fenómenos que contribuem para esta realidade.

Por um lado, pelos mais diversos motivos culturais, as raparigas tendem a evitar esta área não a considerando um percurso profissional viável. Por outro lado, muitos dos que seguem efetivamente esta via acabam por desistir ao longo do caminho, quer como estudantes, quer como profissionais, num fenómeno que já é apelidado de efeito de leaky pipeline.

Há muito trabalho a ser feito. Assim, propomos um conjunto de ações. Em primeiro lugar, desde logo, solicitando aos Estados-Membros que criem programas de empreendedorismo e financiamento para projetos nos setores das TIC dirigidos às mulheres e ainda, e muito importante, que a diversidade de género seja tida em conta na avaliação para o financiamento de ações apoiadas pelo quadro financeiro plurianual e pelo plano europeu de recuperação. Em segundo lugar, incentivando as empresas e outras instituições nas áreas das TIC a criarem condições para melhorar a progressão na carreira das suas profissionais.

No plano da educação, desde os primeiros níveis de ensino, é necessário sensibilizar as raparigas para a importância destas áreas, definir conteúdos que lhes sejam mais apelativos e apresentando casos de sucesso de mulheres que vingaram e que podem servir de referência nesta área profissional. Propomos também medidas ao nível da cultura, dos média e dos audiovisuais.

Alguns destes meios contribuem inconscientemente para a eternização de certos estereótipos. É importante que sejam estimulados a mudar a forma como retratam a relação das mulheres com as tecnologias, tanto na parte de informação como na ficção. Combater este fosso digital não é uma tarefa exclusiva das instituições e dos organismos públicos. Cabe a todos, a todos os intervenientes, sejam eles titulares de cargos públicos, privados, academia, realizar ações específicas para reforçar a participação e o papel das mulheres na economia digital.

Uma palavra final para agradecer o trabalho dos meus colegas, de todos os grupos políticos sem exceção, que, com os seus inúmeros contributos e empenho, permitiram que alcançássemos um texto final coeso e humanista.

Teremos um voto único, sem emendas ou qualquer pedido de split vote.

 
  
MPphoto
 

  Eugenia Rodríguez Palop, ponente de opinión de la Comisión de Empleo y Asuntos Sociales. – Señora presidenta, voy a destacar algunos de los puntos que considero acertados en el informe que se ha elaborado sobre la estrategia para la igualdad en un contexto de crisis sanitaria.

En esta estrategia apostamos por incorporar un pacto europeo de cuidados para que se incrementen los servicios públicos y se mejoren las condiciones de quienes trabajan ahí, superando la precariedad y la infravaloración social a la que están sometidas estas personas. También decimos que el teletrabajo no puede servir de excusa para seguir desmantelando y privatizando guarderías o residencias de mayores, y que la conciliación es determinante si no queremos sobrecargar más a las mujeres y colapsar como sociedad, y si no queremos, además, incrementar la feminización de la pobreza.

Queremos que no se pospongan medidas que tratan de reducir la brecha de género. ¿A qué espera la Comisión para presentar la propuesta de Directiva salarial? Y las empresas, ¿dónde están?, ¿cuándo van a asumir su responsabilidad? Queremos que se sancione a las empresas que incumplen y que se supedite el apoyo financiero al cumplimiento de la normativa laboral y a la ausencia de prácticas discriminatorias.

Pero, además, también queremos que la Comisión haga un seguimiento de los casos en los que se ha retrocedido en la protección de los derechos de las mujeres, que haya un sistema de alarma y que se analicen los vínculos entre los movimientos antidemocráticos de extrema derecha y las campañas de desinformación sobre los derechos de las mujeres y el Convenio de Estambul.

Finalmente, como poderoso caballero es don Dinero, hemos insistido en que se incorpore la perspectiva de género en los fondos y planes de recuperación y en el presupuesto europeo. Si los ejes de la inversión a futuro son —como parece— la transición digital y ecológica, ahí tenemos que estar y no nos podemos quedar atrás.

 
  
MPphoto
 

  Helena Dalli, Member of the Commission. – Madam President, I thank the European Parliament for putting gender equality on the agenda today. I also obviously extend my thanks to the rapporteurs and the shadows who have worked on finalising the three reports we are discussing today.

Every day we continue to discover more about the havoc which the COVID—19 pandemic has played, and is playing, on the lives of people who are already in disadvantaged positions in our societies, and about how existing inequalities have been exacerbated. Many women, as frontline workers, were at the deep end of this pandemic and thus impacted by it disproportionately. But this is not only at the place of work. While at home, confinement measures have kept many women in abusive and hostile environments. The situation of closed schools and childcare facilities meant more care work for many women. Many lost their jobs and thus their financial independence.

All this means that we must, more than ever before, step up our work towards equality. It is with this conviction in mind that the Commission continues to work with one goal in mind: to do everything in our power not to leave anyone behind. This Commission has already taken a number of actions in response to the social and economic consequences of the pandemic. In particular, the EU long—term budget 2021—2027, together with Next Generation EU, form the largest stimulus package ever financed, through the EU budget, of EUR 1.8 trillion. This will promote gender equality through gender mainstreaming and specific targeted measures.

In line with its commitment to the Gender Equality Strategy and the Interinstitutional Agreement, the Commission is working on the development of a methodology to track gender—related expenditure at programme level and in the new MFF. This will bring significant progress on gender mainstreaming across all EU policies.

Gender mainstreaming is also at the core of the Gender Equality Strategy, which I presented in March last year. The crisis we are living today has only amplified the importance of this strategy. It has confirmed the need to address core issues such as women’s economic empowerment, violence against women and the gender digital gap, which are all priorities of the Gender Equality Strategy.

The first major initiative of the strategy is the proposal to introduce binding pay transparency measures. We are in the final preparation phase and aim to present the proposal shortly. In essence, the purpose is to detect and prevent gender—based pay discrimination or unjustified pay differences and empower those being discriminated against to enforce the right to equal pay.

The Commission will move forward also with new initiatives on gender equality. By the end of 2021, we will present a legislative proposal to prevent and combat specific forms of gender—based violence. This year we are preparing an initiative to extend the list of EU crimes to include hate speech and hate crime, including on the basis of a person’s gender. These actions will be followed by a recommendation on the prevention of harmful practices against women and girls, such as female genital mutilation, to address the need for effective pre—emptive measures, acknowledge the importance of education and strengthen public services. Based on work already started, we will establish a cooperation framework with internet platforms to tackle online violence against women and girls. We are preparing initiatives in the area of childcare and long—term care. We will propose the revision of the Barcelona targets on childcare and propose a child guarantee on social inclusion of children from disadvantaged backgrounds, including through affordable and quality early childhood education and care.

We will also adopt a comprehensive strategy on the Rights of the Child, which seeks to ensure equal rights, protection and support to all children regardless of background, origin, gender or residence status. We will publish a report on long—term care, which will also be adopted this year. The report will also analyse the gender dimension of long—term care, including the impact of the provision of informal care.

It is essential that we follow up and keep monitoring the development and implementation of the strategy. International Women’s Day would be a good opportunity to take stock of what has been implemented one year from the adoption of the strategy.

The need to address the digital gender gap is absolute. Empowering women’s success in the digital economy opens the doors to growth. The under—representation of women in the digital industries persists, as we have heard. Women are still not involved as much as they should be in our building of a digital future. This is a huge loss of untapped talent to our economies and societies. More women in digital jobs could create an annual EUR 16 billion GDP boost in the EU. For that, we need to encourage girls to study science and technology so that more women choose a career in science, technology, engineering and mathematics, essential areas for developing our digital sphere.

The Commission has taken various steps to encourage more girls and women in the digital sector by supporting networks and challenging gender stereotypes. These culminated in the ministerial declaration of commitment on Women in Digital, where Member States have now agreed to a number of actions to address the various facets of this problem. The Commission will support these efforts under the new MFF and Next Generation EU.

Our efforts to build a more sustainable economy and society through digital innovation depends to a large extent on women’s involvement. Many women’s talents and skills remain untapped. This is a waste of human capital. More women get involved if we start at the root. We must break down stereotypes and bias and encourage girls to choose their parts without influencing them with our biases. We must also give the necessary space for women to thrive in the digital economy and support more women as entrepreneurs and leaders.

I strongly believe that this is key to the transition to a resilient and competitive economy, so I look forward now to hearing your remarks and, of course, I remain available to reply to your questions. Thank you again, thank you for being here, thank you for your report, and thank you for participating in this debate.

(Applause)

 
  
 

(Keskustelu keskeytettiin)

 
Τελευταία ενημέρωση: 2 Ιουνίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου