Föregående 
 Nästa 
PVTACRE
Debatter
Torsdagen den 21 januari 2021 - BrysselReviderad upplaga
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.Tillkännagivande av omröstningsresultat: se protokollet
 3.Mildrande av konsekvenserna av jordbävningarna i Kroatien (debatt)
 4.Könsperspektivet under covid-19-krisen och tiden efter krisen - EU:s strategi för jämställdhet - Överbryggande av den digitala klyftan mellan könen: kvinnors deltagande i den digitala ekonomin (debatt)
 5.Första omröstningsomgången
 6.Könsperspektivet under covid-19-krisen och tiden efter krisen - EU:s strategi för jämställdhet - Överbryggande av den digitala klyftan mellan könen: kvinnors deltagande i den digitala ekonomin (fortsättning på debatten)
 7.Debatter om fall av kränkningar av de mänskliga rättigheterna samt av demokratiska och rättsstatliga principer (debatt)
  7.1.Ingripandena mot den demokratiska oppositionen i Hongkong
  7.2.Människorättssituationen i Turkiet, särskilt fallet med Selahattin Demirtas och andra samvetsfångar
  7.3.Människorättssituationen i Vietnam, särskilt fallet med människorättsjournalisterna Pham Chi Dung, Nguyen Tuong Thuy och Le Huu Minh Tuan
 8.De politiska gruppernas sammansättning: se protokollet
 9.Tillkännagivande av omröstningsresultat: se protokollet
 10.Återupptagande av sammanträdet
 11.Andra omröstningsomgången
 12.Återupptagande av sammanträdet
 13.Tillkännagivande av omröstningsresultat: se protokollet
 14.Röstförklaringar: se protokollet
 15.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 16.Inkomna dokument: se protokollet
 17.Framställningar: se protokollet
 18.Associerade utskott (artikel 57 i arbetsordningen): se protokollet
 19.Beslut om att utarbeta initiativbetänkanden: se protokollet
 20.Ändrade hänvisningar till utskott (artikel 56 i arbetsordningen): se protokollet
 21.Justering av protokoll från denna sammanträdesperiod och översändande av antagna texter: se protokollet
 22.Datum för nästa sammanträdesperiod: se protokollet
 23.Avslutande av sammanträdet
 24.Avbrytande av sessionen
Debatter
Reviderad upplaga (376 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (376 kb)
 
Debatter
Reviderad upplaga (2308 kb)
Senaste uppdatering: 2 juni 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy