Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Пълен протокол на разискванията
XML 5k
Понеделник, 8 февруари 2021 г. - Брюксел Редактирана версия

7. Делегирани актове и мерки за изпълнение (член 111, параграф 6 и член 112, параграф 4, буква г) от Правилника за дейността): вж. протокола
Видеозапис на изказванията
Протокол
Последно осъвременяване: 2 юни 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност