Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
XML 2k
Måndagen den 8 februari 2021 - Bryssel Reviderad upplaga

9. Frågor för muntligt besvarande (inkomna dokument): se protokollet
Protokoll
Senaste uppdatering: 2 juni 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy