Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Понеделник, 8 февруари 2021 г. - БрюкселРедактирана версия
 1.Възобновяване на заседанието
 2.Откриване на заседанието
 3.Одобряване на протоколи от предишни заседания: вж. протокола
 4.Състав на Парламента: вж. протокола
 5.Състав на комисиите и делегациите: вж. протокола
 6.Преговори преди първото четене в Съвета (член 72 от Правилника за дейността): вж. протокола
 7.Делегирани актове и мерки за изпълнение (член 111, параграф 6 и член 112, параграф 4, буква г) от Правилника за дейността): вж. протокола
 8.Подписване на актове, приети по обикновената законодателна процедура (член 79 от Правилника за дейността): вж. протокола
 9.Въпроси с искане за устен отговор (внасяне): вж. протокола
 10.Действия, предприети вследствие позиции и резолюции на Парламента: вж. протокола
 11.Внасяне на документи: вж. протокола
 12.Ред на работа: вж. протокола
 13.Европейска централна банка - годишен доклад за 2020 г. (разискване)
 14.Сесия на гласуване
 15.Нов план за действие за кръгова икономика (разискване)
 16.Състав на комисиите и делегациите: вж. протоколи
 17.Прилагане на Директивата относно борбата с трафика на хора (разискване)
 18.Европейска програма за умения за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост (разискване)
 19.Намаляване на неравенството със специален акцент върху бедността сред работещите (разискване)
 20.Въздействието на Covid-19 върху младежта и спорта (разискване)
 21.Изпълнението във връзка с член 43 от Директивата относно процедурите за предоставяне на закрила (кратко представяне)
 22.Публичен достъп до документи за периода 2016 – 2018 г. (кратко представяне)
 23.Обяснения на вот: вж. протокола
 24.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 25.Дневен ред на следващото заседание: вж. протокола
 26.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (470 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (470 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (2667 kb)
Последно осъвременяване: 2 юни 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност