Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Doslovný zápis z rozpráv
Pondelok, 8. februára 2021 - BruselRevidované vydanie
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Schválenie zápisníc z predchádzajúcich rokovaní: pozri zápisnicu
 4.Zloženie Parlamentu: pozri zápisnicu
 5.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 6.Rokovania pred prvým čítaním v Rade (článok 72 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 7.Delegované akty a vykonávacie opatrenia (článok 111 ods. 6 a článok 112 ods. 4 písm. d) rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 8.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 79 rokovacieho poriadku): pozri zápisnicu
 9.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty): pozri zápisnicu
 10.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu: pozri zápisnicu
 11.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 12.Program práce: pozri zápisnicu
 13.Európska centrálna banka – výročná správa za rok 2020 (rozprava)
 14.Hlasovanie
 15.Nový akčný plán pre obehové hospodárstvo (rozprava)
 16.Zloženie výborov a delegácií: pozri zápisnicu
 17.Vykonávanie smernice o boji proti obchodovaniu s ľuďmi (rozprava)
 18.Európsky program v oblasti zručností pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť (rozprava)
 19.Znižovanie nerovností s osobitným zameraním na chudobu pracujúcich (rozprava)
 20.Vplyv ochorenia COVID-19 na mládež a šport (rozprava)
 21.Vykonávanie článku 43 procedurálnej smernice (stručná prezentácia)
 22.Prístup verejnosti k dokumentom za roky 2016 – 2018 (stručná prezentácia)
 23.Vysvetlenia hlasovania: pozri zápisnicu
 24.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 25.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 26.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (470 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (470 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (2667 kb)
Posledná úprava: 2. júna 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia