Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Пълен протокол на разискванията
XML 6k
Вторник, 9 февруари 2021 г. - Брюксел Редактирана версия

11. Делегирани актове и мерки за изпълнение (член 111, параграф 6 и член 112, параграф 4, буква г) от Правилника за дейността) (предприети действия): вж. протокола
Видеозапис на изказванията
Протокол
Последно осъвременяване: 12 май 2022 г.Правна информация - Политика за поверителност