Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συζητήσεις
XML 4k
Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2021 - Βρυξέλλες Αναθεωρημένη έκδοση

14. Δεύτερη ψηφοφορία
Βίντεο των παρεμβάσεων
PV
MPphoto
 

  Presidente. – Procediamo ora al secondo turno di votazioni di oggi.

Procederemo alle votazioni sui fascicoli iscritti all'ordine del giorno.

Il turno di votazioni sarà aperto dalle ore 20.00 alle ore 21.15.

Le votazioni si svolgeranno secondo la stessa procedura utilizzata durante il precedente turno di votazioni.

Tutte le votazioni si svolgeranno per appello nominale.

Dichiaro aperto quindi il secondo turno di votazioni. Si potrà votare fino alle ore 21.15.

La seduta sarà tolta oggi alle 21.15 e riprenderà domani alle 9.00 con la comunicazione dei risultati del secondo turno di votazioni di oggi.

L'ordine del giorno è stato pubblicato ed è disponibile sul sito Internet del Parlamento europeo.

 
Τελευταία ενημέρωση: 14 Απριλίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου