Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
XML 2k
Onsdagen den 10 februari 2021 - Bryssel Reviderad upplaga

19. Genomförandeåtgärder (artikel 112 i arbetsordningen): se protokollet
PV
Senaste uppdatering: 14 april 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy