Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Сряда, 10 февруари 2021 г. - БрюкселРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Декларация на председателството
 3.Обявяване на резултатите от гласуването: вж. протокола
 4.Актуално състояние във връзка със стратегията на ЕС за ваксиниране срещу COVID-19 (разискване)
 5.Първо гласуване
 6.Актуално състояние във връзка със стратегията на ЕС за ваксиниране срещу COVID-19 (продължение на разискването)
 7.Възобновяване на заседанието
 8.Демократичен контрол върху социалните медии и защитата на основните права (разискване)
 9.Пазари на финансови инструменти - Проспект на ЕС за възстановяване и целенасочени корекции за финансовите посредници с цел подпомагане на възстановяването от пандемията от COVID-19 (разискване)
 10.25 години след Декларацията и Платформата за действие от Пекин: бъдещи предизвикателства по отношение на правата на жените (разискване)
 11.Обявяване на резултатите от гласуването: вж. протокола
 12.25 години след Декларацията и Платформата за действие от Пекин: бъдещи предизвикателства по отношение на правата на жените (продължение на разискването)
 13.Възобновяване на заседанието
 14.Второ гласуване
 15.Обяснения на вот: вж. протокола
 16.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 17.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и принципа на правовата държава (обявяване на внесените предложения за резолюция): вж. протокола
 18.Делегирани актове (член 111, параграф 2 от Правилника за дейността): вж. протокола
 19.Мерки за изпълнение (член 112 от Правилника за дейността): вж. протокола
 20.Внасяне на документи: вж. протокола
 21.Трансфери на бюджетни кредити и решения относно бюджета: вж. протокола
 22.Дневен ред на следващото заседание: вж. протоколи
 23.Закриване на заседанието
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (684 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (684 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (3590 kb)
Последно осъвременяване: 14 април 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност