Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2021 - ΒρυξέλλεςΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Δήλωση της Προεδρίας
 3.Aνακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Η πορεία της στρατηγικής εμβολιασμού της ΕΕ κατά της νόσου COVID-19 (συζήτηση)
 5.Πρώτη ψηφοφορία
 6.Η πορεία της στρατηγικής εμβολιασμού της ΕΕ κατά της νόσου COVID-19 (συνέχεια της συζήτησης)
 7.Επανάληψη της συνεδρίασης
 8.Δημοκρατικός έλεγχος των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και προστασία των θεμελιωδών δικαωμάτων (συζήτηση)
 9.Αγορές χρηματοπιστωτικών μέσων - Ενημερωτικό δελτίο για την ανάκαμψη της ΕΕ και στοχευμένες προσαρμογές για τους χρηματοπιστωτικούς διαμεσολαβητές με στόχο τη διευκόλυνση της ανάκαμψης από την πανδημία COVID-19 (συζήτηση)
 10.Μελλοντικές προκλήσεις όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών στην Ευρώπη: πάνω από 25 χρόνια από τη Διακήρυξη και την Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου (συζήτηση)
 11.Aνακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 12.Μελλοντικές προκλήσεις όσον αφορά τα δικαιώματα των γυναικών στην Ευρώπη: πάνω από 25 χρόνια από τη Διακήρυξη και την Πλατφόρμα Δράσης του Πεκίνου (συνέχεια της συζήτησης)
 13.Επανάληψη της συνεδρίασης
 14.Δεύτερη ψηφοφορία
 15.Αιτιολογήσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 16.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 17.Συζήτηση για περιπτώσεις παραβίασης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου (ανακοίνωση των προτάσεων ψηφίσματος που έχουν κατατεθεί): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 111 παράγραφος 2 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 19.Εκτελεστικά μέτρα (άρθρο 112 του Κανονισμού): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 20.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 21.Μεταφορές πιστώσεων και δημοσιονομικές αποφάσεις: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 22.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 23.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (684 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (684 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (3590 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 14 Απριλίου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου