Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Пълен протокол на разискванията
Четвъртък, 11 февруари 2021 г. - БрюкселРедактирана версия
 1.Откриване на заседанието
 2.Обявяване на резултатите от гласуването: вж. протокола
 3.Безопасност на атомната електроцентрала в Островец (Беларус) (разискване)
 4.Първо гласуване
 5.Безопасност на атомната електроцентрала в Островец (Беларус) (продължение на разискването)
 6.Разисквания относно случаи на нарушаване на правата на човека, на демокрацията и на правовата държава (разискване)
  6.1.Руанда: случаят на Пол Русесабагина
  6.2.Положението с правата на човека в Казахстан
  6.3.Политическата ситуация в Уганда
 7.Възобновяване на заседанието
 8.Обявяване на резултатите от гласуването: вж. протокола
 9.Възобновяване на заседанието
 10.Второ гласуване
 11.Възобновяване на заседанието
 12.Одобрение и дистрибуция на прозрачни маски (разискване)
 13.Хуманитарното положение в Етиопия (разискване)
 14.Възобновяване на заседанието
 15.Позиция на Съвета на първо четене: вж. протокола
 16.Предложение за акт на Съюза: вж. протокола
 17.Обявяване на резултатите от гласуването: вж. протокола
 18.Обяснения на вот: вж. протокола
 19.Поправки на вот и намерения за гласуване: вж. протокола
 20.Внасяне на документи: вж. протокола
 21.Петиции: вж. протокола
 22.Асоциирани комисии (член 57 от Правилника за дейността): вж. протокола
 23.Решение за прилагане на процедурата на съвместни заседания на комисии (член 58 от Правилника за дейността): вж. протокола
 24.Решения за изготвяне на доклади по собствена инициатива (член 54 от Правилника за дейността): вж. протокола
 25.Промени в сезирането на комисии (член 56 от Правилника за дейността): вж. протокола
 26.Одобряване на протоколите от заседанията от настоящата сесия и предаване на приетите текстове: вж. протокола
 27.График на следващите заседания: вж. протоколи
 28.Закриване на заседанието
 29.Прекъсване на сесията
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (412 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (412 kb)
 
Пълен протокол на разискванията
Редактирана версия (2478 kb)
Последно осъвременяване: 7 април 2021 г.Правна информация - Политика за поверителност