Forrige 
 Næste 
PVTACRE
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Mandag den 8. marts 2021 - BruxellesRevideret udgave
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Åbning af mødet
 3.Erklæringer fra formanden
 4.Godkendelse af protokollerne fra de foregående møder
 5.Anmodning om godkendelse forelagt af Rådet, jf. forretningsordenens artikel 105 : se protokollen
 6.Meddelelse af Rådets førstebehandlingsholdning: se protokollen
 7.De politiske gruppers sammensætning: se protokollen
 8.Udvalgenes og delegationernes sammensætning: se protokollen
 9.Forlængelse af særlige udvalgs funktionsperiode: se protokollen
 10.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 111, stk. 6): se protokollen
 11.Forhandlinger forud for Rådets førstebehandling (forretningsordenens artikel 72): se protokollen
 12.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 79): se protokollen
 13.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter): se protokollen
 14.Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger: se protokollen
 15.Afgørelse om at anvende den fælles udvalgsprocedure (forretningsordenens artikel 58): se protokollen
 16.Modtagne dokumenter: se protokollen
 17.Arbejdsplan: se protokollen
 18.En EU-mekanisme for CO2-grænsetilpasning, som er i overensstemmelse med WTO (forhandling)
 19.Afstemningsrunde
 20.En EU-mekanisme for CO2-grænsetilpasning, som er i overensstemmelse med WTO (fortsat forhandling)
 21.Administrativt samarbejde på beskatningsområdet (forhandling)
 22.Virksomheders due diligence og virksomhedsansvar (forhandling)
 23.Gennemførelse af byggevareforordningen (forhandling)
 24.Ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv i lyset af FN's handicapkonvention (forhandling)
 25.Stemmeforklaringer: se protokollen
 26.Stemmerettelser og -intentioner: se protokollen
 27.Dagsorden for næste møde: se protokollen
 28.Hævelse af mødet
 29.Afslutning af sessionen
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (447 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (447 kb)
 
Fuldstændigt Forhandlingsreferat
Revideret udgave (2561 kb)
Seneste opdatering: 1. juni 2021Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik