Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
XML 4k
Tisdagen den 9 mars 2021 - Bryssel Reviderad upplaga

13. Delegerade akter (artikel 111.6 i arbetsordningen) (vidtagna åtgärder): se protokollet
Anföranden på video
Protokoll
Senaste uppdatering: 18 maj 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy