Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συζητήσεις
Τρίτη 9 Μαρτίου 2021 - ΒρυξέλλεςΑναθεωρημένη έκδοση
 1.Έναρξη της ετήσιας συνόδου
 2.Έναρξη της συνεδρίασης
 3.Aνακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 4.Πρόγραμμα InvestEU (συζήτηση)
 5.Πρόγραμμα σχετικά με τη δράση της Ένωσης στον τομέα της υγείας για την περίοδο 2021-2027 [πρόγραμμα «EU4HealthΗ»)] (συζήτηση)
 6.Επανάληψη της συνεδρίασης
 7.Πρώτη ψηφοφορία
 8.Επανάληψη της συνεδρίασης
 9.Έλεγχος της αλιείας (συζήτηση)
 10.Δραστηριότητες του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή - ετήσια έκθεση 2019 (συζήτηση)
 11.Αντιμετώπιση των οικονομικών επιπτώσεων της πανδημίας COVID-19 με επικέντρωση στις επενδύσεις, την ανταγωνιστικότητα και τις δεξιότητες (συζήτηση)
 12.Παράταση της εντολής των ειδικών επιτροπών (επακόλουθες ενέργειες): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 13.Κατ’ εξουσιοδότηση πράξεις (άρθρο 111 παράγραφος 6 του Κανονισμού) (επακόλουθες ενέργειες): βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 14.Η τρέχουσα πολιτική κατάσταση στη Γεωργία (συζήτηση)
 15.Επανάληψη της συνεδρίασης
 16.Η τρέχουσα πολιτική κατάσταση στη Γεωργία (συνέχεια της συζήτησης)
 17.Aνακοίνωση των αποτελεσμάτων της ψηφοφορίας: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 18.Η τρέχουσα πολιτική κατάσταση στη Γεωργία (συνέχεια της συζήτησης)
 19.Οι συγκρούσεις στη Συρία - 10 χρόνια μετά την εξέγερση (συζήτηση)
 20.Επανάληψη της συνεδρίασης
 21.Οι συγκρούσεις στη Συρία - 10 χρόνια μετά την εξέγερση (συνέχεια της συζήτησης)
 22.Ανακοίνωση της Προεδρίας
 23.Οι συγκρούσεις στη Συρία - 10 χρόνια μετά την εξέγερση (συνέχεια της συζήτησης)
 24.Αιτιολογήσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 25.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 26.Κατάθεση εγγράφων: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 27.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης: βλ. Συνοπτικά Πρακτικά
 28.Λήξη της συνεδρίασης
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (676 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (676 kb)
 
Συζητήσεις
Αναθεωρημένη έκδοση (3468 kb)
Τελευταία ενημέρωση: 18 Μαΐου 2021Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου