Eelnev 
 Järgnev 
PVTACRE
Arutelud
Teisipäev, 9. märts 2021 - BrüsselUuendatud versioon
 1.Istungjärgu avamine
 2.Osaistungjärgu avamine
 3.Hääletustulemuste teatavaks tegemine (vt protokoll)
 4.Programm „InvestEU“ (arutelu)
 5.Liidu tervisevaldkonna tegevusprogramm ajavahemikuks 2021–2027 („EL tervise heaks“) (arutelu)
 6.Istungi jätkamine
 7.Esimene hääletusvoor
 8.Istungi jätkamine
 9.Kalanduskontroll (arutelu)
 10.Aruanne Euroopa Ombudsmani tegevuse kohta 2019. aastal (arutelu)
 11.COVID-19 pandeemia majandusliku mõjuga tegelemine, keskendudes investeerimisele, konkurentsivõimele ja oskustele (arutelu)
 12.Erikomisjonide mandaadi pikendamine (järelmeetmed) (vt protokoll)
 13.Delegeeritud õigusaktid (kodukorra artikli 111 lõige 6) (järelmeetmed) (vt protokoll)
 14.Poliitiline olukord Gruusias (arutelu)
 15.Istungi jätkamine
 16.Poliitiline olukord Gruusias (arutelu jätkamine)
 17.Hääletustulemuste teatavaks tegemine (vt protokoll)
 18.Poliitiline olukord Gruusias (arutelu jätkamine)
 19.Süüria konflikt – 10 aastat ülestõusust (arutelu)
 20.Istungi jätkamine
 21.Süüria konflikt – 10 aastat ülestõusust (arutelu jätkamine)
 22.Presidentuuri teatis
 23.Süüria konflikt – 10 aastat ülestõusust (arutelu jätkamine)
 24.Selgitused hääletuse kohta (vt protokoll)
 25.Hääletuse parandused ja hääletuskavatsused (vt protokoll)
 26.Esitatud dokumendid (vt protokoll)
 27.Järgmise istungi päevakord (vt protokoll)
 28.Istungi lõpp
Arutelud
Uuendatud versioon (676 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (676 kb)
 
Arutelud
Uuendatud versioon (3468 kb)
Viimane päevakajastamine: 18. mai 2021Õigusteave - Privaatsuspoliitika