Poprzedni 
 Następny 
PVTACRE
Debaty
Wtorek, 9 marca 2021 r. - BrukselaWersja poprawiona
 1.Otwarcie sesji rocznej
 2.Otwarcie posiedzenia
 3.Ogłoszenie wyników głosowania: patrz protokół
 4.Program InvestEU (debata)
 5.Program działań Unii w dziedzinie zdrowia na lata 2021–2027 („Program UE dla zdrowia”) (debata)
 6.Wznowienie posiedzenia
 7.Pierwsza część głosowania
 8.Wznowienie posiedzenia
 9.Kontrola rybołówstwa (debata)
 10.Działalność Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich – sprawozdanie roczne za 2019 r. (debata)
 11.Przeciwdziałanie gospodarczym skutkom pandemii COVID poprzez skupienie się na inwestycjach, konkurencyjności i umiejętnościach (debata)
 12.Przedłużenie kadencji komisji specjalnych (dalsze postępowanie): Patrz protokól
 13.Akty delegowane (art. 111 ust. 6 Regulaminu) (podjęte działania): Patrz protokól
 14.Obecna sytuacja polityczna w Gruzji (debata)
 15.Wznowienie posiedzenia
 16.Obecna sytuacja polityczna w Gruzji (ciąg dalszy debat)
 17.Ogłoszenie wyników głosowania: Patrz protokól
 18.Obecna sytuacja polityczna w Gruzji (ciąg dalszy debat)
 19.Konflikt w Syrii – 10 lat od powstania (debata)
 20.Wznowienie posiedzenia
 21.Konflikt w Syrii – 10 lat od powstania (ciąg dalszy debat)
 22.Komunikat Przewodniczącego
 23.Konflikt w Syrii – 10 lat od powstania (ciąg dalszy debat)
 24.Wyjaśnienia dotyczące stanowiska zajętego w głosowaniu: patrz protokół
 25.Korekty i zamiary głosowania: patrz protokół
 26.Składanie dokumentów: patrz protokół
 27.Porządek obrad następnego posiedzenia: patrz protokół
 28.Zamknięcie posiedzenia
Debaty
Wersja poprawiona (676 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (676 kb)
 
Debaty
Wersja poprawiona (3468 kb)
Ostatnia aktualizacja: 18 maja 2021Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności