Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
PVTACRE
Doslovný zápis z rozpráv
Utorok, 9. marca 2021 - BruselRevidované vydanie
 1.Otvorenie zasadania
 2.Otvorenie rokovania
 3.Oznámenie výsledkov hlasovaní: pozri zápisnicu
 4.Program InvestEU (rozprava)
 5.Zriadenie akčného programu Únie v oblasti zdravia na obdobie 2021 – 2027 (programu EU4Health) (rozprava)
 6.Pokračovanie prerušeného rokovania
 7.Prvé hlasovanie
 8.Pokračovanie prerušeného rokovania
 9.Kontrola rybárstva (rozprava)
 10.Činnosť európskej ombudsmanky - výročná správa za rok 2019 (rozprava)
 11.Riešenie hospodárskeho vplyvu pandémie COVID-19 zameraním sa na investície, konkurencieschopnosť a zručnosti (rozprava)
 12.Predĺženie mandátu osobitných výborov (ďalší postup): pozri zápisnicu
 13.Delegované akty (článok 111 ods. 6 rokovacieho poriadku) (ďalší postup): pozri zápisnicu
 14.Súčasná politická situácia v Gruzínsku (rozprava)
 15.Pokračovanie prerušeného rokovania
 16.Súčasná politická situácia v Gruzínsku (pokračovanie rozpravy)
 17.Oznámenie výsledkov hlasovaní: pozri zápisnicu
 18.Súčasná politická situácia v Gruzínsku (pokračovanie rozpravy)
 19.Sýrsky konflikt – 10 rokov po povstaní (rozprava)
 20.Pokračovanie prerušeného rokovania
 21.Sýrsky konflikt – 10 rokov po povstaní (pokračovanie rozpravy)
 22.Oznámenie predsedníctva
 23.Sýrsky konflikt – 10 rokov po povstaní (pokračovanie rozpravy)
 24.Vysvetlenia hlasovania: pozri zápisnicu
 25.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní: pozri zápisnicu
 26.Predložené dokumenty: pozri zápisnicu
 27.Program rokovania na nasledujúci deň: pozri zápisnicu
 28.Skončenie rokovania
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (676 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (676 kb)
 
Doslovný zápis z rozpráv
Revidované vydanie (3468 kb)
Posledná úprava: 18. mája 2021Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia