Föregående 
 Nästa 
ProtokollOmröstningarOmröstningar med namnuppropAntagna texterFullständigt förhandlingsreferat
Fullständigt förhandlingsreferat
Tisdagen den 9 mars 2021 - BrysselReviderad upplaga
 1.Öppnande av den årliga sessionen
 2.Öppnande av sammanträdet
 3.Tillkännagivande av omröstningsresultat: se protokollet
 4.InvestEU-programmet (debatt)
 5.Program för unionens åtgärder på hälsoområdet för perioden 2021–2027 (programmet EU för hälsa) (debatt)
 6.Återupptagande av sammanträdet
 7.Första omröstningsomgången
 8.Återupptagande av sammanträdet
 9.Fiskerikontroll (debatt)
 10.Årsrapporten om Europeiska ombudsmannens verksamhet 2019 (debatt)
 11.Hantering av covid-pandemins ekonomiska konsekvenser genom att fokusera på investeringar, konkurrenskraft och kompetens (debatt)
 12.Förlängning av mandatet för de särskilda utskotten (uppföljning): se protokollet
 13.Delegerade akter (artikel 111.6 i arbetsordningen) (vidtagna åtgärder): se protokollet
 14.Det aktuella politiska läget i Georgien (debatt)
 15.Återupptagande av sammanträdet
 16.Det aktuella politiska läget i Georgien (fortsättning på debatten)
 17.Tillkännagivande av omröstningsresultat: se protokollet
 18.Det aktuella politiska läget i Georgien (fortsättning på debatten)
 19.Syrienkonflikten - 10 år efter revolten (debatt)
 20.Återupptagande av sammanträdet
 21.Syrienkonflikten - 10 år efter revolten (fortsättning på debatten)
 22.Meddelande från talmannen
 23.Syrienkonflikten - 10 år efter revolten (fortsättning på debatten)
 24.Röstförklaringar: se protokollet
 25.Rättelser och avsiktsförklaringar till avgivna röster: se protokollet
 26.Inkomna dokument: se protokollet
 27.Föredragningslista för nästa sammanträde: se protokollet
 28.Avslutande av sammanträdet
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (676 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (676 kb)
 
Fullständigt förhandlingsreferat
Reviderad upplaga (3468 kb)
Senaste uppdatering: 18 maj 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy