Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Fullständigt förhandlingsreferat
XML 2k
Onsdagen den 10 mars 2021 - Bryssel Reviderad upplaga

21. Genomförandeåtgärder (artikel 112 i arbetsordningen): se protokollet
PV
Senaste uppdatering: 25 juni 2021Rättsligt meddelande - Integritetspolicy